Porządek nabożeństw

 

Porządek nabożeństw w kościele

pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Gdyni

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

9.00 – Różaniec św. i Godzinki (możliwość przystąpienia do spowiedzi).
10.00 – Uroczysta Msza św.
W niedziele po Mszy św. katecheza:
– dla dorosłych w kościele
– dla dzieci w salce

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

18.00 – Msza św. cicha, Godzina św.

SOBOTY

18.00 – Msza św., Różaniec św.
W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. czuwanie przy Najśw. Sakramencie do godz. 21.00.

Porządek nabożeństw w kaplicy pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Olsztynie:

NIEDZIELE

16.30 – Różaniec św.
16.20 – 16.50 – możliwość przystąpienia do spowiedzi
17.00 – Msza św.

 

 

 

 

KALENDARZ ​​ LITURGICZNY

na wrzesień A.D. 2018

 

1 ​​ sob.

 

P.P. Bł. Bronisławy, Dziewicy, 3 kl., wsp. św. Idziego, Opata, oraz śś. Dwunastu Braci Męczenników, Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

2 niedz.

15. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

3 ​​ pn.

Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy, 3 kl. [W Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X jest to święto 1 kl.]

4 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl.

5 ​​ śr.

Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.

6 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

7 ​​ pt.

P.P. Bł. Melchiora Grodzieckiego, Męczennika, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

8 ​​ sob.

 

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. św. Hadriana, Męczennika

9 niedz.

16. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

10 ​​ pn.

Św. Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy, 3 kl.

11 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Prota i Jacka, Męczenników

12 ​​ śr.

Najświętszego Imienia Maryi, 3 kl.

13 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl.

14 ​​ pt.

Podwyższenie Krzyża Świętego, 2 kl.

15 ​​ sob.

Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. św. Nikomedesa, Męczennika

16 niedz.

17. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

17 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy

18 ​​ wt.

Św. Józefa z Kupertynu, Wyznawcy, 3 kl.

19 ​​ śr.

Środa Suchych Dni Września, 2 kl., wsp. św. Januarego, Biskupa i Towarzyszy, Męczenników, 3 kl.

20 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Eustachego i Towarzyszy, Męczenników

21 ​​ pt.

Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, 2 kl., wsp. Piątek Suchych Dni Września, 2 kl.,

22 ​​ sob.

Sobota Suchych Dni Września, 2 kl., wsp. św. Tomasza z Villanueva, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników

23 niedz.

18. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

24 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Najświętszej Maryi Panny od Wykupu Jeńców

25 ​​ wt.

 

P.P. Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy, 3 kl. (w adiec. warmińskiej: Roczn. pośw. kośc. kat. we Fromborku, 1 kl.)

26 ​​ śr.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Cypriana, Męczennika oraz Justyny, Dziewicy i Męczennicy

27 ​​ czw.

Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników, 3 kl.

28 ​​ pt.

Św. Wacława, Księcia i Męczennika, 3 kl.

29 ​​ sob.

 

Rocznica konsekracji Bazyliki św. Michała Archanioła, 1 kl.

30 niedz.

19. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.