Święcenia diakonatu kleryków z bractwa św. Jozafata

Święcenia diakonatu kleryków z bractwa św. Jozafata
Święcenia diakonatu kleryków z bractwa św. Jozafata