Przyjęcie do Arcykonfraterni świętego Szczepana 18.11.2023