Pożegnanie ks.Raivo Kokis w gdyńskim przeoracie – 11.09.2014