Pożegnanie ks.Karola Stehlina w gdyńskim przeoracie – 11.05.2014