Pożegnanie ks.Karola Stehlina w gdyńskim przeoracie – 10.05.2014