Poświęcenie kaplicy w Bajerzu

Poświęcenie kaplicy w Bajerzu
Poświęcenie kaplicy w Bajerzu