Męczeństwo św. Wawrzyńca

Męczeństwo św. Wawrzyńca
Męczeństwo św. Wawrzyńca