Wszystkie wpisy, których autorem jest Author

Procesja w Święto Oczyszczenia N.M.P. 2 lutego 2020

Jasełka – 11.01.2020 (zdjęcia + video)

Jak co roku, w pierwszych dniach stycznia odbyło się przedstawienie Jasełek. Z tego powodu 11 stycznia Msza odprawiona została o 9.30. Była to Msza św. śpiewana ku czci Matki Bożej w sobotę. Teksty Mszy św. były dobrym przypomnieniem wydarzeń Bożego narodzenia. W lekcji zawarte były słowa listu św. Pawła do Tytusa, które ukazują błogosławieństwo jakie przyniósł Jezus Chrystus: „Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawił On nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia Swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. Zesłał Go nam obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy łaską Jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Ewangelia z kolei przeniosła nas do Betlejem, ukazując nam ich gotowość by pójść do Jezusa: „Mówili pasterze jeden do drugiego: «Pójdźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, o czym oznajmił nam Pan». I spiesząc się przybyli, i znaleźli Maryję i Józefa oraz Dzieciątko złożone w żłobie. A ujrzawszy, zrozumieli słowa, które im oznajmione były o tym Dzieciątku.”
Po Mszy św. gdy aktorzy przygotowali się do przedstawienia ks. Krzysztof wygłosił comiesięczną konferencję duchową, w której mowa była o konieczności i korzyściach, wynikających z samozaparcia. Ks. Przeor przez przykłady postępowania Jezusa w względem dusz, zawartych w Ewangeliach, wykazał, że to sposób postępowania Boga względem dusz. To doświadczenie są szansą na duchowy postęp, zgodnie z nauką Jezusa: „Jeśli ziarno nie obumrze zostanie samo, a jeśli obumrze wyda owoce.”
Po konferencji duchowej wierni udali się do sali wykładowej na przedstawienie scen z Bożego Narodzenia. Najmłodszy z aktorów miał 5 miesięcy! Po udanym przedstawieniu i po śpiewie na bis, wierni przeszli do kosztowania różnych smakołyków. Podczas korzystania z przysmaków niespodziewanie zjawili się kaszubscy kolędnicy. Grupa kolędników składała się z następujących postaci: Szandara (Policjant) pilnuje porządku. Bòcón (Bocian) szuka domu, podrzuca dzieci. Kòza (Koza) szuka jedzenia. Smierc (Śmierć) straszy. Púrtk (Diabeł) psoci. Kòminiôrz (Kominiarz) brudzi wszystkich, na szczęście. Gwiôzdka (Gwiazdor) jest zmęczony wędrówką i sprawdza czy dzieci umieją się przeżegnać.
Następnie odbył się wspólny śpiew kolęd, również mniej znanych. .


Rekolekcje adwentowe 2019 i kiermasz bożonarodzeniowy (relacja i zdjęcia)

W ostatnim miesiącu minionego roku IV niedziela adwentu upłynęła pod znakiem dwóch bardzo ważnych wydarzeń: rekolekcji adwentowych oraz kiermaszu bożonarodzeniowego.
Rekolekcje były szczególne, bowiem wygłosił je ks. Karol Stehlin, przełożony Bractwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz międzynarodowy moderator Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji. Ks. Karol znany jest jako płomienny kaznodzieja, dlatego jego trwające 3 dni rekolekcje (piątek-sobota-niedziela) cieszyły się zainteresowaniem. Być może nawet ci wierni, którzy do naszego Przeoratu uczęszczają od stosunkowo niedawna, mieli okazję zobaczyć ks. Stehlina po raz pierwszy. Tematem rekolekcji była maryjność założyciela Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, śp. abp. Marcela Lefebvre’a. Tematem tym ks. Karol zajmuje się od niedawna na polecenie nowego Przełożonego Generalnego FSSPX, ks. Dawida Pagliaraniego. Znana dobrze jest wszystkim biografia Arcybiskupa; wszyscy znają też Jego kazania i konferencje dotyczące Tradycji Kościoła i tradycyjnej Mszy świętej – jednak tematem mało znanym jest rys maryjny Arcybiskupa. Dlatego temat ten podlega właśnie badaniu przez Moderatora MI.
W niedzielę po rekolekcjach chętni wierni mogli przystąpić do Rycerstwa Niepokalanej (skorzystało z tego kilkanaście osób). Następnie zaś można było kupić różne smakołyki na tradycyjnym przeoratowym kiermaszu świątecznym. Zwraca uwagę profesjonalizacja kiermaszu i fakt, że z roku na rok jest on przygotowywany coraz lepiej i ciekawiej. W sprzedaży były m.in. chleb, ciasto, pierniczki (w ozdabianym kaszubskimi wzorami pudełku), śledzie po kaszubsku.

« 1 z 2 »