Wszystkie wpisy, których autorem jest Author

Rekolekcje wielkopostne 25-27.03.2022 (relacja i zdjęcia)

W piątek 25 marca 2022 roku w przeoracie w Gdyni odbyły się uroczyste obchody święta Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Wieczorem o godzinie 18:00, po drodze krzyżowej, ks. Łukasz Szydłowski FSSPX odprawił Mszę świętą solenną, w asyście ks. Piotra Dzierżaka jako diakona oraz ks. Kamila Bellinga pełniącego rolę subdiakona. Po Mszy świętej kapłani wspólnie z wiernymi odczytali Akt poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu NMP, według aktu dokonanego w 1987 roku przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a. W tym akcie zgromadzeni łączyli się z aktem papieża Franciszka który miał miejsce tego samego dnia.

Po Mszy świętej licznie zgromadzeni wierni (ponad 100 osób) wysłuchali pierwszej nauki rekolekcji głoszonych przez ks. Łukasza Szydłowskiego, zatytułowanych “«Smutna jest dusza moja aż do śmierci» – rozważania Męki Pańskiej”. Tematem pierwszej nauki było uczucie smutku rozpatrywane w świetle m.in. nauki świętego Tomasza z Akwinu i świętego Franciszka Salezego. Rekolekcjonista wspomniał między innymi, że walce ze smutkiem mają pomagać na przykład uroczyste obchody świąt, takie jak miały miejsce tamtego dnia.

W sobotę odbyły się kolejne dwie nauki rekolekcyjne, jedna przed a druga po Mszy świętej o godzinie 18:00, których wysłuchało również około 100 osób. Tematem pierwszej z nich był smutek, tym razem już konkretnie w kontekście smutku odczuwanego przez Pana Jezusa podczas konania w ogrodzie oliwnym. Druga nauka tego dnia dotyczyła zdrady Judasza jako elementu Męki Pańskiej, omówione zostały również praktyczne wnioski wynikające dla nas z tego wydarzenia.

W podobnej konwencji utrzymana była czwarta nauka, którą ksiądz Łukasz wygłosił w ramach kazania na każdej z Mszy niedzielnych – tym razem mowa była o zaparciu się świętego Piotra. Dodatkowo zostało podkreślone, jak to wydarzenie jest dla nas pouczające w obliczu obecnej sytuacji w Kościele.

Nagrania nauk rekolekcyjnych:

Nauka pierwsza –> Pobierz audio plik mp3 <–

Nauka druga –> Pobierz audio plik mp3 <–

Nauka trzecia –> Pobierz audio plik mp3 <–

Nauka czwarta –> Pobierz audio plik mp3 <–

Środa popielcowa 02.03.2022 (zdjęcia)

Wizyta JE biskupa Bernarda Fellay w Gdyni i Tczewie 05-06.02.2022 (relacja i zdjęcia)

W dniach 5-6 lutego 2022 roku przeorat w Gdyni odwiedził Jego Ekscelencja ksiądz biskup Bernard Fellay FSSPX. Nie była to pierwsza wizyta księdza biskupa w Gdyni (którą ostatni raz odwiedził w lutym 2012 roku, będąc wówczas Przełożonym Generalnym Bractwa), jednak tym razem wizyta wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w gdyńskim kościele FSSPX pw. Niepokalanego Serca Maryi zostało udzielone bierzmowanie.

Wizyta zaczęła się w sobotę 5 lutego, w święto św. Agaty, innym znamienitym wydarzeniem – ksiądz biskup uroczyście poświęcił nowootwartą kaplicę św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Tczewie. W ceremonii wzięło udział ponad 60 osób, zaś po poświęceniu Jego Ekscelencja odprawił czytaną Mszę świętą prałacką. Podczas kazania biskup objaśniał obrzędy święcenia kaplicy: poświęcenie wodą święconą jej zewnętrznych murów powoduje wyłączenie jej ze sfery świeckiej i przeniesienie do sfery sacrum. Biskup wyjaśnił też cel, dla którego kaplica powstała: jest nim przede wszystkim Msza święta, a poprzez odprawianie świętej liturgii Niebiosa schylają się na ziemię i obdarzają łaskami lud w niej uczestniczący.

Kolejnego dnia, w niedzielę 6 lutego bierzmowanie w kościele w Gdyni przyjęły 24 osoby, z czego większość stanowili wierni z Gdyni, kilkoro wiernych z Bajerza i jedna osoba z Olsztyna. W kazaniu ksiądz biskup zwrócił się do bierzmowanych tłumacząc im sens ceremonii sakramentu oraz walkę duchową, jaką przychodzi toczyć każdemu chrześcijaninowi. Wzywał do odważnego dawania świadectwa wiary, choćby tylko przez tak proste gesty, jak znak krzyża przed posiłkiem w miejscu publicznym, co może przyczynić się do nawróceń postronnych obserwatorów, o czym poświadczył przytaczając historie ze swojego życia. Po bierzmowaniu biskup Fellay odprawił pontyfikalną Mszę od faldistorium. Była to pierwsza na Pomorzu Msza pontyfikalna odprawiona po reformie liturgicznej. Diakonem był ks. Jakub Wawrzyn FSSPX, duszpasterz kaplicy w Bajerzu; subdiakonem gdyński przeor ks. Krzysztof Gołębiewski FSSPX, zaś rolę diakona honorowego pełnił ks. Karol Stehlin FSSPX, przełożony Dystryktu Europy Środkowo-Wschodniej Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

Po Mszy rzecz jasna wierni chętnie skorzystali z okazji robienia pamiątkowego zdjęcia z niecodziennym gościem oraz krótkiej rozmowy. Dziękujmy Panu za bogate w budujące nabożeństwa i pouczające nauki dwa dni wizyty ks. bp. Bernarda Fellaya na Pomorzu i miejmy nadzieję, że okazja do spotkania z biskupem (może tym razem innym) nastąpi już za rok.

« z 2 »
« z 2 »