Wszystkie wpisy, których autorem jest Author

Msza Requiem z asystą wyższą 2.11.2020 (zdjęcia)

Dzień zaduszny, nasze odwiedziny na cmentarzach i modlitwa za naszych zmarłych – to wszystko przypomina nam rzeczywistość śmierci. Jest to chwila, o której wiemy, że na pewno nastąpi u każdego z nas. A z drugiej strony nie wiemy, kiedy do nas owa chwila nadejdzie. Śmierć, nawet rozumiana jako przejście z doczesności do nowego życia, wywołuje w nas niepokój, bowiem to nowe życie jest nieznane z naszego doświadczenia. Ludzie światowi czy niedowiarkowie lękają się śmierci jako definitywnego końca, bo negują albo powątpiewają w życie pozagrobowe. Tak czy inaczej, nikomu nie jest przyjemnie myśleć o tym dniu, od którego tak wiele zależy. Z lękiem i pewną bojaźnią myślimy o dniu śmierci, często chcąc wyprzeć ze swej świadomości i pamięci tę refleksję. A gdy śmierć kogoś bliskiego przypomni nam o swoim istnieniu, to nie korzystamy z tej okazji, aby poprawić swe życie i być gotowym na swą własną, która przyjdzie jak złodziej w nocy, zgodnie ze słowami Chrystusa.

Msza Święta w Rocznicę Konsekracji Kościoła w Gdyni 13.10.2020 (relacja i zdjęcia)

13 października Roku Pańskiego 2007 JE biskup Bernard Fellay uroczyście konsekrował kościół Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Gdyni pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Co roku tego dnia płoną w dwunastu miejscach, namaszczonych przez biskupa podczas dedykacji kościoła, małe świeczki, zwane zacheuszkami.

W 13 rocznicę tego wydarzenia odbyła się w kościele uroczysta Msza święta z asystą wyższą. Księdzu Przeorowi, który był celebransem Mszy, posługiwali warszawski Przeor ks. Konstantyn Najmowicz jako diakon oraz nasz gdyński “domownik”, ks. Jakub Wawrzyn, który pełnił funkcję subdiakona.

Kazanie o duchowym skarbie, jakim jest nasza świątynia, wygłosił ks. Konstantyn. Nawoływał, aby wierni docenili wartość duchową tego skromnego z wyglądu kościoła.

„Jeśliby kto poznał ranę serca swego a rozciągnął ręce swe w tym domu, Ty wysłuchasz w niebie na miejscu mieszkania Twego a zlitujesz się i uczynisz, że dasz każdemu według wszystkich dróg jego, jako ujrzysz serce jego bo ty sam znasz serce wszystkich synów człowieczych.” (1Krl 8, 38-39)

« 1 z 2 »