Przyjęcie do Arcykonfraterni świętego Szczepana 25 listopada 2023 (relacja i galeria fotograficzna)

„Służyć przy ołtarzu […] jest najwyższym przywilejem (z wyłączeniem kapłaństwa), którego może dostąpić osoba świecka”
W dniu 25.11.2023 roku w Przeoracie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gdyni odbyło się uroczyste przyjęcie kandydatów do gdyńskiej kapituły Arcykonfraterni św. Szczepana, która rozpoczyna swoją działalność.
Historia Arcykonfraterni sięga początku XX wieku, kiedy to została założona przez kapelana Klasztoru Najświętszego Serca w Hammersmith w Londynie – ojca Hamiltona Macdonalda. W dniu 5 listopada 1905 roku Święty Pius X udzielił jej papieskiego błogosławieństwa. Po burzliwym okresie wojen światowych i II Soboru Watykańskiego, została odnowiona w pierwotnym duchu przez FSSPX w Australii w 1981 r.
Potrójnym celem Arcykonfraterni jest:
1. „[…] uświęcenie służącego przy ołtarzu przez nauczenie go, że służyć w prezbiterium jest wielkim religijnym przywilejem,
2. przez wyjaśnienie mu sposobu przestrzegania rytów i ceremonii Kościoła zgodnie z rubrykami
i dekretami Świętej Kongregacji Rytów oraz interpretacjami najbardziej znanych autorytetów,
3. oraz przez zachęcanie go do zrozumienia znaczeń i celów ceremonii, w których bierze udział”.
Z tych trzech celów wynikają organizacja, dyscyplina i duch (oparty na tym, co nadprzyrodzone) Arcykonfraterni poprzez:
Oddanie jej czterem zasadom:
1. „Służyć przy ołtarzu godnie, inteligentnie i akuratnie (punktualnie, dokładnie, porządnie).
2. Czynić krótkie akty przygotowania przed służeniem do Mszy św. i dziękczynienia po jej zakończeniu.
3. Zachować ciszę w zakrystii i okazywać największą cześć w prezbiterium. 4. Odmawiać codziennie modlitwę Arcykonfraterni” .
W zależności od posiadanego stopnia, członkowie Arcykonfraterni mają przywilej noszenia wyróżniającego medalu:
– młodszy akolita: nosi prosty sznur ze srebrno-szarym medalem bez połysku,
– starszy akolita: otrzymuje ozdobiony koralami sznur z frędzlem, ale zatrzymuje srebrnoszary medal,
– mistrz ceremonii: zatrzymuje ozdobiony koralami sznur z frędzlem, ale dostaje złoto-czerwony medal.
Medal ten ma ogromną symbolikę.
CUI SERVIRE REGNARE EST
Po polsku znaczy „Kto służy, ten panuje” bądź „Służyć znaczy panować”. To jest motto Arcykonfraterni. Jest to naśladowanie naszego Pana, który „nie przyszedł, żeby Mu słu-żono, ale aby służyć” (por. Mk 10, 45). Błogosławiony, który służy Panu przy Jego świętym ołtarzu.
KORONA MĘCZEŃSTWA
Jeden z symboli będących atrybutem męczenników. Jest tryumfem wynikającym z czy-jegoś całkowitego oddania swego życia Chrystusowi. Święty Szczepan dostąpił wyróż-nienia bycia pierwszym męczennikiem (łac. protomartyr), który wylał swą krew i umarł dla Chrystusa i Jego królestwa.
PODWÓJNA GAŁĄZKA PALMY
Innym symbolem przypisywanym męczennikom jest palma męczeństwa. Symbolizuje ona tryumf ducha nad ciałem w ziemskiej bitwie o wieczne zbawienie.
CHI-RHO
Antyczny monogram imienia Chrystusa, który łączy greckie litery X i P. Był to symbol zwycięstwa, które Chrystus ukazał [cesarzowi] Konstantynowi: In hoc signo vinces! – „Pod tym znakiem zwyciężysz!”
Dla członków Arcykofraterni przewidziane są także odpusty zupełnie w następujące dni:
– w dzień przystąpienia,
– w coroczne święto patronalne Konfraterni – 26 grudnia,
– w godzinę śmierci.
Aktualnie w gdyńskim przeoracie posługę rozpoczyna kilkunastu członków Arcykonfraterni, wśród których jest mistrz ceremonii oraz siedmiu starszych akolitów. Zachęcamy wszystkich mężczyzn i chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu, do wstępowania w szeregi tego zacnego zrzeszenia.