Gdyńskie dzwony – przedstawienie

Drodzy Wierni, Dnia 21 lutego Roku Pańskiego 2023, JE bp Alfonso de Gallareta konsekrował trzy dzwony, które niebawem po uroczystości zostały umieszczone na dzwonnicy wybudowanej przy naszym kościele. To wydarzenie jest dla całej naszej wspólnoty wielką radość i zaszczytem, bowiem po raz pierwszy w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X w Polsce zabrzmiał dźwięk dzwonów, który rozchodzi się po naszej Ojczyźnie na Bożą chwałę, ale także, by zwiastować ważne dla Kościoła i narodu wydarzenia, a w końcu, by żegnać zmarłych parafian. To dzięki Waszej ofiarności możemy cieszyć się ich doniosłym dźwiękiem, za co jeszcze raz jako duszpasterze wyrażamy Wam wdzięczność. A za każdym razem, gdy ów dźwięk modlitwy Kościoła rozchodzi się po okolicy prosimy Dobrego Boga, by wraz z tym dobitnym świadectwem Waszej wiary przyjął także i Wasze intencje. Z racji, że dzwony, jak przystało na tak doniosłą część świątynnego uposażenia, znajdują się na dzwonnicy, nie każdy mógł je lepiej „poznać”. A dzwony to przecież nie tylko odlane pięknie ze stopu klosze i serca, ale także znaki i symbole, które sprawiają, że dzwon posiada swoją „liturgiczną osobowość”. Każdy ma swoje własne imię oraz inskrypcje, która wyraża szczególną intencję z jaką duszpasterze i ofiarodawcy związali dzwon na wieki ziemskiego istnienia. Pozwólcie zatem, że poniżej przedstawimy Wam nasze gdyńskie dzwony, by ich dźwięk prowadził wszystkich do duchowej więzi. Imiona i wezwania naszych dzwonów niosą w swym przesłaniu to, co dla nas – gdyńskiej wspólnoty kapłanów i wiernych – jest najważniejsze. A oto nasze dzwony: · Cor Mariae (Serce Maryi) – wielki dzwon Inskrypcja: “strona” pierwsza: IN FINE COR MEUM IMMACULATUM TRIUMPHABIT (Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje) “strona” druga: AVE MARIA (Zdrowaś Maryja) · Sanctus Joseph (Święty Józef) – średni dzwon Inskrypcja: “strona” pierwsza: PROTECTOR ECCLESIAE SANCTAE, ORA PRO NOBIS! (Opiekunie Kościoła świętego) “strona” druga: DEI GENITRICIS SPONSE, ORA PRO NOBIS (Oblubieńcze Bogarodzicy, – módl się za nami) · Sanctus Pius X (Święty Pius X) – mały dzwon Inskrypcja: “strona” pierwsza: SANCTE PIE X, GLORIOSE PATRONE, ORA PRO NOBIS! (Święty Piusie X niebieski patronie, módl się za nami) “strona” druga: OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO (Wszystko odnowić w Chrystusie)