Spotkanie wiernych, Gołębiewo, 07.05.2022 (zdjęcia)