Oblacje s. Hildegardy, 15.09.2021, Siedmiu Boleści N.M.Panny (zdjęcia)