Odpust i spotkanie wiernych 22.8.2020 (zdjęcia)

22 sierpnia to w kalendarzu liturgicznym święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten jest świętem patronalnym naszego kościoła w Gdyni. O godzinie 10:00 odbyła się Msza święta z asystą wyższą poprzedzona śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas kazania ks. Jakub Wawrzyn zabrał nas do rajskiego ogrodu. Przybliżył nauczanie św. Jana Eudes o Niepokalanym Sercu Maryi, które dla nas stało się rajem.
Po pokrzepieniu ducha przyszedł czas na pokrzepienie ciała. Sobotnie popołudnie, podczas którego wierni spożywali przygotowany przez siebie poczęstunek, upłynęło w miłej atmosferze. Spotkanie wiernych miało na celu również powitanie w naszej wspólnocie ks. Jakuba, który od sierpnia został współpracownikiem ks. Krzysztofa Gołębiewskiego w posłudze duszpasterskiej w gdyńskim Przeoracie.
Niech Niepokalane Serce Maryi będzie nam schronieniem i pomocą w życiu i w godzinę śmierci a potem słodkim odpocznieniem!