Procesja w Święto Oczyszczenia N.M.P. 2 lutego 2020