“Gdy śliczna Panna” – kolęda domowa (audio + tekst)

–> Pobierz audio plik mp3 <–

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: Lili lili laj, moje Dzieciąteczko, Lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

2. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, Pomóż radości wielkiej sercu memu. Lili lili laj, wielki Królewicu, Llili lili laj, niebieski Dziedzicu.

3. Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie, Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie. Lili lili laj, mój wonny kwiateczku, Lili lili laj, w ubogim złóbeczku.

4. Cicho wietrzyku, cicho południowy, Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy: Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku, Lili lili laj, miluchny robaczku.

5. Cicho, bydlątka, parą swą puchajcie, Ślicznej Dziecinie snu nie przerywajcie. Lili lili laj, mój jedyny Panie, Lili lili laj, jedyne kochanie.

6. O, jako serce, jako się rozpływa! Jakiej radości śpiewając zażywa! Lili lili laj, mój drogi kanaczku, Lili lili laj, najmilszy Synaczku.

7. Nic mi nie mówisz, o kochanie moje? Przecie pojmuje serce słowa Twoje. Lili lili laj, o Boże wcielony, Lili lili laj, nigdy niezmierzony.

8. Śpijże już wdzięcznie, moja perło droga, Niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga. Lili lili laj, mój śliczny rubinie, Lili lili laj, póki sen nie minie.

9. Łączcie się w dziękach, wszystkie ziemskie dzieci, Niechaj się miłość w sercu waszym nieci. Lili lili laj, drogi Zbawicielu, Lili lili laj, nasz Odkupicielu.