Działalność KE w Gdyni w roku 2019 (relacja i galerie)

Krucjata eucharystyczna była odpowiedzią papieży Piusa X i Benedykta XV na
niebezpieczeństwa dla chrześcijańskiego porządku. W obliczu zagrożenia dla
zbawienia wielu dusz ludzkich powołali owi papieże ruch, składający się z
dzieci, które pragną pomóc Panu Jezusowi w ratowaniu dusz. By zaś mogły się
łatwiej wzajemnie rozpoznawać, dzieci te nosiły na piersi odznakę,
przedstawiającą Hostię na Krzyżu. Dlatego nazwano je „Krzyżowcami”, a ich
armię – „Krucjatą Eucharystyczną”.
W roku 2016 w Polsce została zapoczątkowana Krucjata Eucharystyczna w
tradycyjnym duchu pod patronatem i opieką duchową Bractwa świętego Piusa
X. Dzieło to rozwija się prężnie wielu miejscach w Polsce. Od roku 2018 roku
działa tez koło przy kościele przeoratowym w Gdyni. Zapoczątkował je ks.
Dawid Wierzycki, który w specjalnym wykładzie dla rodziców i dzieci mówił o
wielkim znaczeniu i potrzebie Krucjaty Eucharystycznej. Na to wezwanie
odpowiedziało 9 dzieci, które rozpoczęły przygotowanie, by zostać członkami
tego pięknego ruchu eucharystycznego.
Pierwszym okresem było sprawdzenie gorliwości i wytrwałości
zainteresowanych dzieci. Przez parę miesięcy spełniamy one obowiązki członka
Krucjaty, odmawiały akt ofiarowania i wypełniały skarbiec. Gdy okres ten
został zakończony, znowuż zawitał do kościoła w Gdyni krajowy duszpasterz
KE- ks. Dawid – aby przyjąć dzieci do aspirantury. Piękna ceremonia miała
miejsce 24. Lutego 2019. (tu relacja z tego wydarzenia)
Formacja dzieci trwała dalej. Comiesięczne spotkania KE były nie tylko okazją
do głębszego zrozumienia ducha Krucjaty i jej potrzeby, ale też sposobnością
spotkania się i wspólnego spędzenia czasu w wesołej atmosferze. Członkowie
KE mieli sposobność zdobyć umiejętność składania papieru techniką origami,
przygotować ozdoby choinkowe za pomocą zdobień decupasche czy też
poznać technikę z rodzaju papieroplastyki zwaną Quillingem. Jednym z
ciekawszych zajęć był też kurs pierwszej pomocy, gdzie dzieci mogły zapoznać
się z narzędziami używanymi przez lekarzy czy pielęgniarki, sposobami
bandażowania i dowiedzieć się wielu innych ciekawych rzeczy.
Cały ten okres przygotowań został zakończony ceremonią przyjęcia dzieci na I
stopień Krucjaty Eucharystycznej, która miała miejsce podczas spotkania rodzin
w sobotę 27 lipca w przeoracie w Gdyni. Po Mszy św. nastąpiła piękna
ceremonia wstąpienia w szeregi Krucjaty przez 9 dzieci. Podczas okazjonalnego
przemówienie miejscowy duszpasterz mówił o znaczeniu odznaki KE, która
poświęcona, została przekazana dzieciom. Ks. Krzysztof zwrócił uwagę na
słowa przy przekazaniu Przyjmijcie, drogie dzieci, te oznaki i noście je na
sercach waszych, by one bezustannie wam przypominały miłość, jaką wam
Jezus w Hostii okazuje, oraz pobudzały do gorliwości, jaką Mu jesteście za to
winne. Odznaka ma przypominać o miłości Pana Jezusa i być sposobnością do
wyrażenia na zewnątrz miłości do tegoż Jezusa.

Miejmy nadzieje, że inne dzieci pociągnięte tym przykładem zasilą szeregi
Krucjaty Eucharystycznej.

Działalność Krucjaty w 2018/2019
Ceremonia przyjęcia na Giermka