Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na święto Katedry św. Piotra (O przywiązaniu do wiecznego Rzymu) 22.2.2019 (video)