Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na Święto Oczyszczenia N.M.P (O pobożności zewnętrznej) 02.2.2019 (video)