Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na trzecią niedzielę adwentu (Znajomość Chrystusa źródłem pokory i radości )16.12.2018 (video)