Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na V Niedzielę pozostałą po Objawieniu (O cnocie cierpliwości i patriotyzmie) 11.11.2018 (video)