Biuletyn – sierpień A.D. 2018

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

Porządek nabożeństw w przeoracie

Niepokalanego Serca NMP w Gdyni

Sierpień

A.D. 2018

 

 

 

„Wywyższona jest, święta Boża Rodzicielka, ponad chóry anielskie w królestwie niebieskim”.

 

 

Drodzy Wierni, te słowa antyfony brewiarzowej na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mówią nam o wielkim triumfie Niepokalanej Dziewicy Maryi, o Jej wielkim wywyższeniu. Święto to jest jakby zwieńczeniem wszystkich przywilejów udzielonych Maryi przez dobrego Boga. Ta wspaniała uroczystość powinna przepełnić nasze serca wielką radością, bo jak tu się nie radować z tego, że nasza Matka i Królowa po zakończeniu swego ziemskiego życia, została z ciałem i duszą wzięta do Nieba! Jest to wydarzenie, które wynagrodziło Jej za wszystkie trudy i przeciwności całego życia, za całe dobro przez Nią dokonane, nawet to najbardziej ukryte – za to wszystko NMP została nagrodzona przez dobrego Boga. Wniebowzięcie NMP, czyli Jej nagroda, jest wyjątkowym przywilejem, którego Bóg udzielił Niepokalanej za Jej wyjątkową wierność. Chociaż ta prawda była ogłoszona, jako dogmat naszej świętej wiary, dopiero w 1950 roku, to należy wiedzieć, że wierzono w nią już od samego początku Kościoła. Papież Pius XII, podnosząc naukę o Wniebowzięciu NMP do rangi dogmatu, w swej konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus podkreślił bardzo wyraźnie, że nie jest ona żadną nowością. Podał cały szereg argumentów zaczerpniętych z dzieł Ojców Kościoła i tekstów liturgii, jak również duży zbiór opinii teologów i doktorów, opowiadających się za tą właśnie prawdą. Niemożliwością jest je wszystkie tu przytoczyć. Zachęcam więc Was, drodzy Wierni (w ramach zadania domowego), do przeczytania tej krótkiej konstytucji, zawierającej te liczne ​​ argumenty.

​​ Pius XII następującymi słowami podsumował wiarę Kościoła we Wniebowzięcie NMP: „Wszystkie powyższe dowody i rozważania Ojców Kościoła i teologów, opierają się jako na ostatecznym fundamencie, na Piśmie Świętym. Ono stawia nam niejako przed oczy Matkę Bożą najściślej złączoną z Boskim Synem, dzielącą zawsze Jego losy. Dlatego wydaje się rzeczą wprost niemożliwą, widzieć oddzieloną od Niego po ziemskim życiu, jeśli nie duchem to choćby ciałem, Tę która Go poczęła, porodziła, mlekiem własnym wykarmiła, na rękach piastowała i do serca swego tuliła. Zbawiciel nasz będąc Synem Maryi, nie mógł po prostu jako najdoskonalszy, obok Ojca Przedwiecznego, wzór zachowywania Bożego prawa, nie czcić także swej umiłowanej Matki. A ponieważ mógł Ją ozdobić tak wielkim zaszczytem, jakim jest zachowanie wolną od skażenia grobowego, należy wierzyć, że naprawdę tak uczynił.

Dla tej przyczyny dostojna Matka Boga «jednym i tym samym aktem Bożej woli», złączona odwiecznie w tajemniczy sposób z Jezusem Chrystusem, niepokalana w swym poczęciu, w Boskim swym macierzyństwie nienaruszona Dziewica, wielkodusznie współdziałająca z Boskim Odkupicielem, który odniósł pełny triumf nad grzechem i jego następstwami, osiągnęła wreszcie to jak gdyby najwyższe uwieńczenie swoich przywilejów przez to, że zachowana została od skażenia grobowego i tak jak Syn Jej, zwyciężywszy śmierć, z ciałem i duszą wzięta została do niebieskiej chwały, gdzie ma jaśnieć jako Królowa po prawicy tegoż Syna swojego, nieśmiertelnego Króla wieków”.

Pięknie streścił Pius XII wszystkie te argumenty, mówiąc że niemożliwością jest aby Ta, która w czasie swego życia zawsze złączona była ze swym Boskim Synem, po zakończeniu swej ziemskiej wędrówki, mogła być choć częścią swej natury (choćby tylko ciałem) oddzielona od Niego. Maryja, na mocy przywileju udzielonego Jej przez Najwyższego, ​​ już od pierwszych chwil swego istnienia była pełna łaski, połączona z Bogiem. Nie było nawet ułamka sekundy, w którym Niepokalana nie należałaby do Boga; przecież jak wierzymy jest Ona niepokalanie poczętą. I jak nauczał Ojciec św., te dwa przywileje łączą się ze sobą ściśle, tak że Wniebowzięcie jest następstwem Niepokalanego Poczęcia.

Dlatego Pius XII z całą powagą tę prawdę katolicką ogłosił jako dogmat, jako naukę przez Boga objawioną, aby chwała Maryi wzrastała, abyśmy z większą ufnością się do Niej zwracali. A uczynił to takimi słowy: „Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy, ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, że NIEPOKALANA BOGARODZICA ZAWSZE DZIEWICA MARYJA, PO ZAKOŃCZENIU BIEGU ŻYCIA ZIEMSKIEGO, ZOSTAŁA Z CIAŁEM I DUSZĄ WZIĘTA DO NIEBIESKIEJ CHWAŁY”.

Jako przestrogę dla niedowiarków papież dodał ostrzeżenie: „Dlatego też, gdyby ktoś, nie daj Boże, dobrowolnie odważył się temu cośmy określili przeczyć, lub o tym powątpiewać, niech wie, że odstąpił zupełnie od wiary Boskiej i katolickiej”. Jest to zatem prawda potrzebna do zbawienia.

Jest to prawda wiary przepełniająca nas radością i nadzieją, że jeśli ​​ wiernie będziemy czcić i naśladować Maryję, to Jej Niepokalane Serce będzie naszą ucieczką i drogą wiodącą nas do Nieba.

 

Z błogosławieństwem kapłańskim,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ks. Krzysztof Gołębiewski

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Dodatkowa Msza Św. w niedziele

Jak już zostało ogłoszone, od września (od 02.09) w kościele przeoratowym będzie odprawiana druga Msza Święta w niedziele. Powodem jest zwiększenie się liczby wiernych podczas niedzielnej Mszy św., jak również wyjście naprzeciw potrzebom wielu wiernych, którzy często z powodów obowiązków stanu nie mogą pójść na Msze św. o godz. 10.00. Aby ułatwić im wypełnienie obowiązku niedzielnego, przełożony ad experimentum (na okres próbny) zezwolił na drugą Msze św. niedzielną w naszym kościele. Msza św. wieczorem będzie odprawiana o godz. 17.30. Przed Mszą święta (o 17.00) będzie odmawiany różaniec oraz będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi.

 

* ​​ * ​​ *

 

15 sierpnia

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny porządek Mszy św. będzie jak w niedziele, tj. w Gdyni Msza św. o godz. 10.00, w Olsztynie o 17.00.

Bezpośrednio przed Mszą świętą poświęcenie ziół.

 

* ​​ * ​​ *

 

Konferencja duchowa

Kolejna konferencja duchowa będzie miała miejsce 24 sierpnia w piątek. Jak zwyczajnie bezpośrednio po wieczornej Mszy świętej. Tematem wykładu będzie: obowiązki chrześcijanina wobec Boga.

 

* ​​ * ​​ *

 

Wieczysta adoracja Najśw. Sakramentu w Bractwie św. Piusa X

Począwszy od roku 1989 na polecenie Przełożonego Generalnego Bractwo św. Piusa X organizuje wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. W każdym z przeoratów Bractwa, na całym świecie, adoracja ta przypada na konkretny dzień roku.

 

W przeoracie w Gdyni wieczysta adoracja odbędzie się w dniu 25 sierpnia.

Intencje adoracji są następujące :

 

 - Tryumf nad wewnętrznymi i zewnętrznymi nieprzyjaciółmi Kościoła.

- Nawrócenie Rzymu oraz biskupów.

- Uświęcenie kapłanów oraz kandydatów do kapłaństwa.

- Wzbudzenie licznych powołań kapłańskich i zakonnych.

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu nastąpi o godz. 8.00 i Najświętszy Sakrament będzie wystawiony przez cały dzień. Przed wieczorną Mszą św. (ok. godz. 17.50) błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i Msza święta o godz. 18.00.

Aby zapewnić ciągłość adoracji, w przedsionku będzie lista z godzinami adoracji; z prośbą aby wierni mogący i chcący wziąć udział w tej adoracji wpisali kiedy mogą czuwać przy Najświętszym Sakramencie.

 

 

 

 

KALENDARZ

LITURGICZNY

na sierpień A.D. 2018

 

1 ​​ śr.

 

dzień ferialny, 4 kl., wsp. Siedmiu Braci Machabejskich, Męczenników

2 ​​ czw.

 

Św. Alfonsa Marii Liguori, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Stefana I, Papieża i Męczennika, Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

3 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

4 ​​ sob.

Św. Dominika, Wyznawcy, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

5 niedz.

11. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

6 ​​ pn.

Przemienienie Pańskie, 2 kl.

7 ​​ wt.

Św. Kajetana, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Donata, Biskupa i Męczennika

8 ​​ śr.

Św. Jana Marii Vianneya, Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Cyriaka, Larga i Szmaragda, Męczenników

9 ​​ czw.

Wigilia św. Wawrzyńca, Męczennika, 3 kl., wsp. św. Romana, Męczennika

10 ​​ pt.

Św. Wawrzyńca, Męczennika, 2 kl. (W diec. pelplińskiej: Św. Wawrzyńca, Męczennika, Głównego Patrona diecezji, 1 kl.)

11 ​​ sob.

 

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Tyburcjusza, Męczennika oraz św. Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy (W diec. warmińskiej: Najśw. Maryi Panny Świętolipskiej, 3 kl.)

12 niedz.

12. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

13 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Hipolita i Kasjana, Męczenników

14 ​​ wt.

Wigilia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. św. Euzebiusza, Wyznawcy (W archid. gdańskiej: Roczn. pośw. kośc. kat. w Oliwie, 1 kl.)

15 ​​ śr.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 kl.

16 ​​ czw.

Św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.

17 ​​ pt.

Św. Jacka, Wyznawcy, 3 kl. (W diec. pelplińskiej: Św. Jacka, Wyznawcy, Drugiego Patrona diecezji, 2 kl.)

18 ​​ sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., wsp. św. Agapita, Męczennika

19 niedz.

13. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

20 ​​ pn.

Św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła, 3 kl.

21 ​​ wt.

Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Wdowy, 3 kl.

22 ​​ śr.

Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana, Męczenników [Święto tytułu (odpust) kościoła Bractwa w Gdyni, 1 kl.]

23 ​​ czw.

Św. Filipa Benicjusza, Wyznawcy, 3 kl.

24 ​​ pt.

Św. Bartłomieja, Apostoła, 2 kl.

25 ​​ sob.

Św. Ludwika, Króla i Wyznawcy, 3 kl.

26 niedz.

P.P. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 1 kl., wsp. 14. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

27 ​​ pn.

Św. Józefa Kalasantego, Wyznawcy, 3 kl.

28 ​​ wt.

 

Św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Hermesa, Męczennika

29 ​​ śr.

Ścięcie św. Jana Chrzciciela, 3 kl., wsp. św. Sabiny, Męczennicy

30 ​​ czw.

Św. Róży z Limy, Dziewicy, 3 kl., wsp. śś. Feliksa i Adaukta, Męczenników

31 ​​ pt.

Św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy, 3 kl.