Wizyta Ks. Karola Stehlina w Gdyni – 24.05.2018 (zdjęcia)

W czwartek 24 maja przeorat pw. Niepokalanego Serca NMP w Gdyni odwiedził Międzynarodowy Moderator Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, ks. Karol Stehlin FSSPX.

Była to pierwsza wizyta ks. Karola w gdyńskim przeoracie od czterech lat, kiedy w maju 2014 roku odbyło się oficjalne pożegnanie ks. Stehlina, gdy odchodził ze stanowiska przełożonego Domu Autonomicznego Bractwa św. Piusa X Europy Wschodniej i wyruszał drogą św. Maksymiliana Kolbe na Daleki Wschód, by tam prowadzić apostolat.

Ks. Stehlin wygłosił wykład pod tytułem “Rycerstwo Niepokalanej i wielka tajemnica fatimska”, który był zachętą to zakupienia i przeczytania jego najnowszej książki, tomu III “Gwiazdy przewodniej czasów ostatecznych” traktującej o objawieniach fatimskich. W wykładzie Międzynarodowy Moderator MI poruszył temat związku między objawieniami Najświętszej Maryi Panny w Fatimie a duchem i zasadami Rycerstwa Niepokalanej św. Maksymiliana, który założył Rycerstwo ledwie 3 dni po ostatnim objawieniu fatimskim, prawdopodobnie nawet nie zdając sobie z tego faktu sprawy, gdyż objawienia i ich treść stały się popularne dopiero po II wojnie światowej.

W drugiej części wykładu, która miała miejsce po Mszy św. ks. Karol skupił się na opowieściach o apostolacie FSSPX w Azji, przede wszystkim na Filipinach, gdzie organizowane są Misje Maryjne, które przechodząc przez wioski promują wśród mieszkańców Filipin tradycyjne nauczanie i katechizm.

Następnie miał miejsce poczęstunek, podczas którego była możliwość rozmowy z gościem i otrzymania dedykacji bądź zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.

Miejmy nadzieję, że na kolejną wizytę ks. Karola Stehlina w Gdyni nie trzeba będzie czekać zbyt długo!

Ks. Karol Stehlin “Rycerstwo Niepokalanej i wielka tajemnica fatimska” cz. I
Ks. Karol Stehlin “Rycerstwo Niepokalanej i wielka tajemnica fatimska” cz. II