Biuletyn – czerwiec A.D. 2018

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

Porządek nabożeństw

w Gdyni i Olsztynie

Czerwiec

A.D. 2018

Serce Jezusa – symbol miłości

Drodzy Wierni! Najświętsze Serce najsłodszego Zbawiciela jest symbolem niewyczerpanej miłości Boga ku nam - grzesznikom. Choć początki odrębnego kultu Serca Bożego miały miejsce dość późno, bo na przełomie XVI i XVII w., to musimy pamiętać, że Kościół święty zawsze czcił rany naszego Zbawiciela, a wśród nich ranę Jego boku. Święty Jan poruszająco opisał w swej Ewangelii przebicie boku, otwarcie Serca Jezusowego, z którego wypłynęły woda i krew - czyli wszystkie łaski i dary Boże. Do końca świata będziemy mogli z nich ​​ korzystać.

Widzimy jasno, że to nabożeństwo było w Kościele obecne od początku, chociaż najpierw jakby pod postacią pączka kwiatu, który dopiero po jakimś czasie się rozwinął. Nasz Pan stosunkowo późno przypomniał i jakby na nowo ukazał Kościołowi tę wielką tajemnicę miłości Bożej. A stało się tak z powodu narastającej oziębłości chrześcijan wobec Jego miłości. W tej sytuacji Pan Jezus objawił się zakonnicy Małgorzacie Marii Alacoque, aby uświadomić na nowo, bądź też pogłębić w sercach wiernych świadomość, jak wielką miłością Bóg ukochał człowieka. Było to tym ważniejsze, że duchowość katolicka była w tamtych czasach zagrożona błędami herezji ​​ jansenizmu, która zagradzała katolikom drogę do sakramentów, a szczególnie do Eucharystii. ​​ 

Dlatego wspomniana święta dostąpiła łaski objawień, w których Jezus ukazał jej swoje przebite Serce, otoczone cierniową koroną i płomieniami. Obrazy i obrazki o tej tematyce możemy odtąd spotkać w wielu kościołach, domach, w książeczkach wielu wiernych. Pan Jezus przekazał też prośbę, aby Jego Sercu oddawano szczególną cześć w piątek po oktawie Bożego Ciała – obecnie obchodzi się w tym dniu uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – oraz w pierwsze piątki kolejnych miesięcy.

Jaka jest istota kultu Serca Pana Jezusa? Celami tego kultu są miłość i wynagradzanie. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, jest symbolem miłości Boga do ludzi. Stąd pierwszym celem czci tegoż Serca jest nasza miłość ku Niemu i wdzięczność za Jego miłość ku nam. Boskie Serce przyniosło nam w czasie ziemskiego życia wspaniałe dary: sakrament Eucharystii i kapłaństwa, Kościół... Najlepszym wyrazem naszej miłości ku Niemu będzie nasze życie w łasce uświęcającej.

Drugim celem kultu jest wynagradzanie Sercu Pana Jezusa za grzechy osobiste i za grzechy innych. Symbolem tych grzechów są ciernie otaczające Serce Pana Jezusa, o których wiemy ze wspomnianych objawień św. Małgorzaty Alacoque. Dziś ów kult uległ osłabieniu. Aby zrozumieć tego przyczynę, należy zwrócić uwagę na coraz częstszy zanik poczucia grzechu. Jak ktoś ma przepraszać za coś czego nie uważa za grzech? Należy więc odnowić w swej świadomości prawdę o grzechu, po to właśnie, by Panu Jezusowi za ten grzech wynagrodzić. Nikt z nas nie jest od grzechu wolny, a niektórzy natychmiast potrzebują spowiedzi świętej. Przebłaganie za grzechy jest więc zawsze potrzebne, ale nie może być jedyną przyczyną naszej adoracji Serca Jezusowego. Trzeba nam także kochać Boga, w taki sposób jak Boże Serce nas ukochało.

Drodzy Wierni, nie bądźmy obojętni wobec tak wielkiej miłość Boga do nas, wobec miłości, której symbolem jest Serce Zbawiciela. Odpłacajmy za miłość miłością.    

Z błogosławieństwem kapłańskim,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ks. Krzysztof Gołębiewski

 

AKTUALNOŚCI

 

Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu (23 czerwiec)