Biuletyn – maj A.D. 2018

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

Porządek nabożeństw

w Gdyni i Olsztynie

Maj

A.D. 2018

 

Veni, Creátor Spíritus… - O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…”

Drodzy Wierni! Miesiąc maj w tym roku, jest wyjątkowo bogaty w uroczystości liturgiczne. Obchodzimy bowiem w tym miesiącu uroczystości głównych patronów naszej ojczyzny: Matki Bożej Królowej Polski oraz św. Stanisława biskupa i męczennika. Obchodzimy również cały szereg świąt kończących okres Wielkanocy: Wniebowstąpienie Pańskie, dziesięć dni później Zesłanie Ducha Świętego, a w kolejną niedzielę Święto Trójcy Przenajświętszej. A żeby tego jeszcze było mało, pod koniec miesiąca przypada uroczystość Bożego Ciała. Widzimy zatem, jak obfity we wspaniałe uroczystości jest tegoroczny maj. Klamrą obejmującą te wszystkie święta jest osoba Najświętszej Panny Maryi, której piąty miesiąc roku jest w sposób szczególny poświęcony.

Ze wszystkim co dotyczy Chrystusa Pana, jest nierozerwalnie złączona ​​ Matka Boża. Ona bowiem urodziła nam Zbawiciela, który czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu wstąpił do Nieba. Ona jest Matką Tego, który przebywa między nami pod postaciami eucharystycznymi. Ją czcimy jako Królową wszystkich świętych. Maryja jest przybytkiem Trójcy Przenajświętszej, a także w sposób szczególny Oblubienicą Ducha Świętego, który został dany Apostołom.

Święty Ludwik, w swym Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do NMP, pięknie wyjaśnił tę więź między Duchem Świętym a Maryją: „Bóg Duch Święty, w Bogu niepłodny, to znaczy – nie dający początku innej Osobie Boskiej, stał się płodny przez Maryję, którą poślubił. Z Nią i w Niej, i przez Nią ukształtował swe Arcydzieło – Boga Wcielonego i aż do końca świata codziennie kształtuje wybranych i członki Mistycznego Ciała Chrystusa”.

Maryja nazywana jest Oblubienicą Ducha Świętego z tego właśnie powodu. Niepokalana była wierną Oblubienicą, dającą się prowadzić i nie sprzeciwiającą się Bożym natchnieniom. Dlatego jest tak skuteczną pośredniczką, kanałem łaski Bożej - jak widać to w dniu obchodu Zielonych Świątek, kiedy apostołowie w Jej obecności przygotowywali się na przyobleczenie w moc z wysoka, którą zapowiedział im Zbawiciel.

Święty Ludwik w cytowanej już książce, do której warto systematycznie ​​ powracać w lekturze, napisał, że Duch Święty działa w duszach, o ile znajduje w nich odbicie cnót Maryi: „Toteż, gdy odkrywa On Maryję, swą umiłowaną i nierozłączną Oblubienicę, w jakiejś duszy, tym silniej i skuteczniej działa na nią, by ukształtować w owej duszy Jezusa Chrystusa, a duszę w Jezusie Chrystusie”. Następnie wyjaśnił co pod tymi słowami rozumie: ​​ „Nie znaczy to, jakobym chciał rzec, że Najświętsza Maryja Panna dawała Duchowi Świętemu płodność, której On nie posiadał. Będąc Bogiem, posiada On płodność tak samo, jak Ojciec i Syn, choć nie wprowadza jej w czyn, ponieważ nie daje początku żadnej innej Osobie Boskiej. Ale pragnę powiedzieć, że Duch Święty, który Najświętszej Panny nie potrzebuje koniecznie, chciał jednak użyć Jej pośrednictwa dla okazania swojej płodności, kształtując w Niej i przez Nią Jezusa Chrystusa oraz Jego członki. Oto tajemnica łaski, ukryta nawet przed największymi uczonymi i najbardziej uduchowionymi spośród chrześcijan”.

Dlatego właśnie rola Maryi jest tak ważna dla naszego duchowego życia. Prośmy więc Najświętszą Pannę Maryję o potrzebne nam łaski, o to byśmy nie sprzeciwiali się im, lecz wytrwale z nimi współpracowali. Łaska Boża czyni w duszy cuda - pod warunkiem jednak, że dusza z nią współpracuje. Uciekajmy się do Niepokalanej w miesiącu Jej poświęconym, abyśmy z wielkich majowych uroczystości, zaczerpnęli siły potrzebne do dotrzymania wierności Bogu w tych trudnych czasach.

Z błogosławieństwem kapłańskim,

ks. Krzysztof Gołębiewski

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Pielgrzymka do Matemblewa

 

12. maja, w sobotę, organizujemy pieszą pielgrzymkę z przeoratu w Gdyni do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. Jedną z intencji pielgrzymki będzie wynagrodzenie Bogu, za grzechy dzieciobójstwa dokonanego w łonie matek.

Przewidywany porządek dnia:

 

- 8.00

Msza św. w przeoracie w Gdyni,

- po Mszy św.

małe śniadanie w sali wykładowej przeoratu

(jedzenie we własnym zakresie),

- o godz. 9.30

wychodzimy z przeoratu.

 

Odwiedzimy Źródło Maryi w Wielkim Kacku.

Idziemy około 4,5 godziny (ok. 20 km) przez Trójmiejski Park Krajobrazowy - modlitwa w Sanktuarium

 

* ​​ * ​​ *