Biuletyn – kwiecień A.D. 2018

 

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

Porządek nabożeństw

w Gdyni i Olsztynie

kwiecień A.D. 2018

O vere beata nox – „O zaiste błogosławiona noc…

…co jedyna była godna poznać czas i godzinę Zmartwychwstania”.

 

Drodzy Wierni! Te słowa wkłada Kościół w usta kapłana w czasie poświęcenia paschału, w wigilię Zmartwychwstania. Ta noc jest błogosławiona gdyż Chrystus Pan w czasie jej trwania Zmartwychwstał. Liturgia całego miesiąca jest w cieniu tego faktu. Obchodzimy te najradośniejsze wydarzenia całego roku kościelnego w sposób bardzo uroczysty. Kościół począwszy od Niedzieli Palmowej zachowuje w liturgii chronologię wydarzeń związanych z tajemnicą paschalną. Dokładnie 40 dni po Zmartwychwstaniu, Kościół obchodzi Wniebowstąpienie naszego Pana, a po następnych dziesięciu dniach Zesłanie Ducha Świętego. Okres radości Wielkanocnej, Kościół przeżywa dokładnie tak samo, jak przeżywali ją apostołowie. Nasza Matka pragnie, aby radość z triumfu Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem przepełniła nasze serca dogłębnie i abyśmy pokładali większą ufność w Chrystusie, Zwycięzcy.

Radość Wielkanocną poprzedza jednak smutek, cierpienie Wielkiego Czwartku, a szczególnie Wielkich: Piątku i Soboty. Uczniów, którzy nie rozumieli potrzeby cierpienia Chrystusowego, pouczył sam Zbawiciel: „Czyż nie potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej?”. Następnie pokazał, że cały Stary Testament, począwszy od Mojżesza, był zapowiedzią właśnie męki Mesjasza. Nam również jest trudno zrozumieć potrzebę, konieczność cierpienia. Może łatwo przychodzi nam ​​ wspominać mękę Chrystusowa, ale buntujemy się, gdy coś przykrego spotka nas samych. Smucimy się wtedy, tak jak ci uczniowie wyżej wspomniani. Droga cierpienia nie była taką, jakiej się spodziewali. Mówili oni: „a myśmy się spodziewali, że On przywróci królestwo Izraela”. My również najczęściej nie spodziewamy się cierpienia. Oczekujemy raczej korzyści, spodziewając się powodzenia na tym świecie. Jeżeli jednak chcemy królować wraz z Chrystusem w niebie, to musimy na ziemi podążać drogą jaką On szedł.

Nasze radości w niebie muszą być poprzedzone trudami i niepowodzeniami ziemskiego życia. Nasze życie na ziemi ma na szczęście różne barwy. Jest przeplatane radością i cierpieniem, chwilami uśmiechu i smutku. Chwile radosne dane nam są, abyśmy zbierali siły na przychodzące niepowodzenia. Cierpienie jest naszym udziałem, abyśmy oczyszczali nasze dusze z nazbyt ludzkich oczekiwań i wyobrażeń, a przede wszystkim, abyśmy zasłużyli na wieczną nagrodę. „Czyż nie potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej?”. Czyż nie trzeba, abyśmy i my cierpieli i tak weszli do chwały nieba?

Drodzy Wierni! Z tych powodów nie oczekujemy samej tylko radości tu na ziemi, bez żadnego smutku. Taka pełna radość, bez żadnej troski, będzie dopiero w naszej niebieskiej ojczyźnie, w niebie. Teraz pamiętajmy o konieczności chwilowego cierpienia na ziemi. A otuchy szukajmy w zwycięstwie Pana Jezusa. Chrystus Zmartwychwstał i to prawdziwie Zmartwychwstał! Chrystusowe zwycięstwo jest zapowiedzią naszego zwycięstwa!

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​​​ Z błogosławieństwem kapłańskim,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ks. Krzysztof Gołębiewski

 

AKTUALNOŚCI

Świąteczny porządek nabożeństw

 

Gdynia:

 

  WIELKANOC (1 IV)

    7.00 możliwość spowiedzi

    7.30 Rezurekcja i Msza św.

 

  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (2 IV)

   15.00Różaniec, możliwość spowiedzi

   15.30 Msza św.

Olsztyn:

  WIELKANOC (1 IV)

​​    14.30Różaniec, możliwość spowiedzi

   15.00 Msza św.

 

  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (2 IV):

​​     8.30  możliwość spowiedzi

    9.00  Msza św.

 

 

* ​​ * ​​ *

Konferencja duchowa

Kolejny wykład z teologii duchowości odbędzie się w przeoracie w Gdyni w piątek 13 kwietnia, po wieczornej Mszy św. Tego dnia Różaniec będzie odmawiany przed wieczorną Mszą św.

 

* ​​ * ​​ *

Przypomnienie o obowiązku Komunii św. Wielkanocnej! Nie wypełnienie tego obowiązku jest grzechem ciężkim. Niech jako przypomnienie posłuży katechizm kard. Gasparriego. Oto jego fragmenty:

O trzecim i czwartym przykazaniu kościelnym

 

258. Co Kościół przepisuje trzecim przykazaniem: Spowiadać się przynajmniej raz w roku?

Trzecim przykazaniem: Spowiadać się przynajmniej raz w roku, przepisuje Kościół, żeby wierni, gdy dojdą do używania rozumu, spowiadali się przynajmniej raz w roku z tych grzechów, które jeszcze nie były bezpośrednio odpuszczone w poprzednich spowiedziach.

259. Co nakazuje Kościół przez czwarte przykazanie: Najświętszy Sakrament przynajmniej w czasie Wielkanocnym przyjmować?

Przez czwarte przykazanie: Najświętszy Sakrament przynajmniej w czasie Wielkanocnym przyjmować, Kościół nakazuje, żeby każdy wierny, skoro tylko dojdzie do używania rozumu, przynajmniej w czasie Wielkanocnym przyjmował Najświętszy Sakrament.

261. Dlaczego Kościół do trzeciego i czwartego przykazania dodał słowo „przynajmniej”?

Kościół do trzeciego i czwartego przykazania dodał słowo „przynajmniej”, żeby nam dać naukę, iż jest rzeczą bardzo pożyteczną i Kościół życzy sobie, aby wierni, nawet ci, którzy mają tylko powszednie grzechy albo śmiertelne, już bezpośrednio odpuszczone, spowiadali się częściej i często, a nawet codziennie, przyjmowali pobożnie Najświętszy Sakrament.

 

* ​​ * ​​ *

Lektura duchowa

Fragment homilii św. Grzegorza Wielkiego, papieża (zaczerpnięty z brewiarza rzymskiego – jutrznia na Poniedziałek Wielkanocny)

 

„Słyszeliście, najdrożsi bracia, jak dwom uczniom, będącym w drodze, nie wierzącym w Jego zmartwychwstanie, ale o Nim rozmawiającym, Pan się ukazał, lecz nie w takiej postaci, żeby poznać Go mogli. Pan więc to uczynił przed ich cielesnymi oczami, co się w nich wewnętrznie działo na oczach ich serca. Oni wewnętrznie i kochali Go, i mieli wątpliwość co do Niego. Tak też Pan zewnętrznie był przy nich obecny, ale kim był, im nie okazał.

 Gdy mówili o Nim, przystąpił do nich, a że weń wątpili, ukrywał swą postać, przez którą poznać Go mogli. Wprawdzie do nich mówił, karcił zatwardziałość ich serca, wyjaśniał im teksty Pisma Świętego, które o Nim mówiły, ponieważ jednak dla ich serc był jeszcze obcym, udawał, jakby chciał jeszcze iść dalej. Po łacinie «udawać», czyli fíngere, znaczy również «kształtować». Dlatego tych, co zajmują się kształtowaniem gliny, czyli garncarzy, zwie się w tym języku fíguli. Pan, udając przed uczniami, jednocześnie kształtował ich ducha. Nic więc sama Prawda dwuznacznie nie uczyniła, lecz Jezus ukazał się im zewnętrznie takim, jakim był w ich sercach. Mieli być wewnętrznie wypróbowani, czy, nie kochając Go jeszcze jako Boga, mogą Go przynajmniej miłować jako obcego.

Ponieważ jednak miłość nie mogła być obcą dla tych, z którymi szła Prawda, zapraszają Jezusa w gościnę, jakby wędrowca. Dlaczego jednak mówimy „zapraszają”, skoro jest napisane: «I przymusili Go». Z tego przykładu widać, iż obcych należy nie tylko zapraszać w gościnę, lecz nalegać do korzystania z niej. Zastawiają stół, podają chleb i potrawy. I Boga, którego nie poznali przy wykładzie Pisma Świętego, poznają przy łamaniu chleba. Przy słuchaniu więc przykazań Boga nie zostali oświeceni, otrzymali światło przy ich spełnianiu; napisane jest bowiem: «Nie ci, którzy słuchają Zakonu, sprawiedliwymi są przed Bogiem, ale ci, którzy Zakon pełnią, będą usprawiedliwieni». Kto więc to, co usłyszał, chce zrozumieć, niech się śpieszy to, co już zdołał zrozumieć, w czyn wprowadzić. Oto Pan nie był poznany, gdy mówił, ale dał się poznać, gdy posiłek Mu podano”.

 

KALENDARZ

LITURGICZNY

na kwiecień A.D. 2018

 

1 niedz.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 1 kl.

2 ​​ pn.

Poniedziałek Wielkanocny, 1 kl.

3 ​​ wt.

Wtorek Wielkanocny, 1 kl.

4 ​​ śr.

Środa Wielkanocna, 1 kl.

5 ​​ czw.

Czwartek Wielkanocny, 1 kl.

6 ​​ pt.

Piątek Wielkanocny, 1 kl.

7 sob.

Sobota Wielkanocna, 1 kl.

8 niedz.

Niedziela Przewodnia (Biała - 1. Niedziela po Wielkanocy), 1 kl.

9 ​​ pn.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, 1 kl.

10 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl.

11 ​​ śr.

Św. Leona Wielkiego, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

12 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl.

13 ​​ pt.

Św. Hermenegilda, Męczennika, 3 kl.

14 sob.

Św. Justyna, Męczennika 3 kl., wsp. śś. Tyburcjusza, Waleriana i Maksyma, Męczenników

15 niedz.

2. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl.

16 ​​ pn.

dzień ferialny, 4 kl.

17 ​​ wt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Aniceta, Papieża i Męczennika

18 ​​ śr.

dzień ferialny, 4 kl.

19 ​​ czw.

dzień ferialny, 4 kl.

20 ​​ pt.

dzień ferialny, 4 kl.

21 sob.

Św. Anzelma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

22 niedz.

3. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl.

23 ​​ pn.

Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, 1 kl.

24 ​​ wt.

Św. Fidelisa z Sigmaringen, Męczennika, 3 kl. (P.P. W diecezji pelplińskiej: Św. Jerzego, Męczennika, Drugiego Patrona diecezji, 2 kl.)

25 ​​ śr.

Litania Większa, 2 kl., wsp. św. Marka, Ewangelisty, 2 kl.

26 ​​ czw.

Śś. Kleta i Marcelina, Papieży i Męczenników, 3 kl.

27 ​​ pt.

Św. Piotra Kanizjusza, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

28 sob.

Św. Pawła od Krzyża, Wyznawcy, 3 kl.

29 niedz.

4. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl.

30 ​​ pn.

Św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy, 3 kl.

 

 

 

Porządek ​​ Mszy św.

GDYNIA  

niedziela:  Różaniec   9.00

    Godzinki   9.30

    możliwość spowiedzi  9.00 – 9.50

    Msza św.   10.00

    Po Mszy św. katecheza

Porządek Mszy św. na kolejne tygodnie w kościele przeoratowym, podawany jest w gablocie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

 

  - na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

  - na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

 

OLSZTYN

niedziela:

    Różaniec   16.30

    możliwość spowiedzi  16.20 – 16.50

    Msza św.   17.00

    Po Mszy św. katecheza

https://gdynia.fsspx.pl

https://www.facebook.com/FSSPXGdynia