Biuletyn – marzec A.D. 2018

 

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

Porządek nabożeństw

w Gdyni i Olsztynie

 

Marzec

A.D. 2018

 

Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie...

Drodzy Wierni! Atmosfera całego miesiąca marca w tym roku jest wypełniona treściami Wielkiego Postu. Jest to czas, w którym staramy się, poprzez umartwienia oraz dobrowolne praktyki wielkopostne, skorygować nasze błędy i usunąć nasze wady. Trzy główne ćwiczenia Wielkiego Postu to: post, modlitwa i jałmużna. Mają one pomóc nam wprowadzić w różnych obszarach harmonię do naszych dusz. Modlitwa jako rozmowa z Bogiem ma złączyć nas silniej ze Stwórcą. Ma pomóc nam łatwiej i szybciej rozpoznawać Jego wolę i ją wypełniać w naszym życiu. Dobrowolne umartwienie ciała najczęściej polega na poście. Ale post może dotyczyć nie tylko pokarmów czy napojów. Może także polegać na ograniczeniu lub rezygnacji z innych przyjemności niż smakowe. Ćwiczenie to pomaga nam zapanować nad naszymi zmysłami i ich poruszeniami, i dzięki temu, wprowadzić właściwą hierarchię i ład do naszej natury. Natura nasza składa się – jak wiemy – z ciała i duszy. Dusza ma panować nad ciałem, a nie ciało nad duszą. Wreszcie jałmużna pozwala nam uporządkować nasz stosunek do rzeczy stworzonych. Pomaga nam nie przywiązywać naszych serc do rzeczy materialnych. Inaczej mówiąc, pozwala oceniać dobra tego świata we właściwym świetle, czyli jako środek, a nie jako cel.

Te wszystkie wielkopostne praktyki pokutne są bardzo ważne i potrzebne każdemu człowiekowi. Usuwają przeszkody, jakie nasze grzechy stawiają w duszach łasce uświęcającej. Kierują nas ku Bogu. To właśnie szczersze i głębsze otwarcie duszy na Boga jest celem praktyk Wielkiego Postu. Celem nie jest samo umartwienie i owe praktyki. One są tylko środkiem ku temu, abyśmy stawali się coraz podatniejszym gruntem dla wzrostu i owocowania ziaren łaski uświęcającej.

Sięgajmy więc (każdy według swych możliwości) po post, modlitwę i jałmużnę, lecz pamiętajmy, że trzeba jeszcze czegoś. By móc przynosić duchowe owoce i czynić trwałe postępy, potrzebne jest naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa! Chociaż całe Jego życie, każdy czyn, każde słowo – to wszystko należy uważnie rozważać i naśladować, ale ​​ jednak to godziny męki Chrystusowej, te ostatnie dni dzieła Odkupienia, są najbogatsze w duchową naukę. Dlatego powinniśmy zgłębiać szczególnie mękę i śmierć Naszego Pana. On sam mówi przecież, że po to przeszedł na ziemię, by ponieść mękę i śmierć dla zbawienia świata.  ​​​​ 

Nieprzypadkowo też ostatnia część Wielkiego Postu jest poświęcona właśnie męce naszego Pana Jezusa Chrystusa! Zgłębianie dokonanej na Kalwarii tajemnicy Odkupienia, rozważanie męki i śmierci Pana Jezusa, powinno wieńczyć cały trud naszych wielkopostnych ćwiczeń. Nie chodzi tu jednak o tkliwe wzruszanie się z powodu cierpienia Chrystusa, nie chodzi też o potępienie żydów, żołnierzy rzymskich czy też poszczególnych osób, które przyczyniły się do zbrodni Bogobójstwa.

Raczej chodzi o zrozumienie tej wielkiej tajemnicy, że Bóg-człowiek umarł na krzyżu z powodu naszych grzechów i dlatego, że umiłował nas do końca. A męka Jego jest dla nas wzorem postępowania i cnót, które powinniśmy nie tylko podziwiać i rozważać, lecz przede wszystkim naśladować. „Nie płaczcie nade mną lecz nad sobą i synami waszymi” – ​​ mówi Pan do płaczących niewiast. Dlatego pamiętając, że głównym powodem cierpienia Chrystusa Pana były nasze grzechy, usiłujmy wypowiedzieć im konsekwentną wojnę. My zasłużyliśmy na karę, którą  ​​​​ Zbawiciel przyjął na siebie, czyniąc w ten sposób zadość Bożej sprawiedliwości. Widząc łagodność cierpiącego Zbawiciela, powinniśmy próbować w naszych, dużo mniejszych, krzyżach zachować spokój i ufność. Rozważając jak przyjmuje On krzyż z posłuszeństwa do Ojca i miłości ku nam, naśladujmy Go i patrzymy na nasze krzyże z nadprzyrodzonej perspektywy. Chrystus koroną cierniową obarczony, powinien ukazywać nam konieczność cierpliwości w upokorzeniach. Pan Jezus modlący się za swych oprawców jest pouczeniem dla nas, by urazy darować, a przynajmniej być do tego gotowymi. Tak możemy każdą scenę z męki Pańskiej rozważać i pragnąć naśladować naszego Odkupiciela.

Starajmy się więc dobrze przeżywać okres Wielkiego Postu, oczyszczajmy dusze nasze z naszych grzechów, by móc w obfitości przyjąć łaskę uświęcającą, którą wysłużył nam na krzyżu Pan. Rozważajmy jak On zniósł mękę i śmierć, by znaleźć w Jego zachowaniu wzór do naśladowania. O tyle będziemy mili Bogu Ojcu, o ile będziemy podobni do Jego umiłowanego, jedynego Syna.

 

Z błogosławieństwem kapłańskim,

ks. Krzysztof Gołębiewski

AKTUALNOŚCI

 

Droga Krzyżowa w Kalwarii Wejherowskiej

 

Jak co roku, pod koniec Wielkiego Postu, wierni Tradycji z północnej Polski udadzą się do Kalwarii Wejherowskiej, by tam odprawić wspólnie Drogę Krzyżową. W tym tak starym i uświęconym miejscu, chcemy rozważać mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego roku udamy się na to nabożeństwo 24 marca (sobota przed Niedzielą Palmową).

 

Oto program:

 8.00  Msza św. w kościele naszego przeoratu

 ok. 8.45 Śniadanie w przeoracie (we własnym zakresie)

ok. 9.30 Podróż do Kalwarii Wejherowskiej

ok.10.30 Początek nabożeństwa Drogi Krzyżowej

Mszy św. wieczornej tego dnia nie będzie!

* ​​ * ​​ *

Konferencja duchowa

Kolejny wykład z teologii duchowości odbędzie się w przeoracie w Gdyni 10 marca, po wieczornej Mszy św. Tego dnia różaniec będzie odmawiany przed wieczorną Mszą św.

* ​​ * ​​ *

Porządek TRIDUUM PASCHALNEGO w Gdyni:

 

WIELKI CZWARTEK (29 III)

18.20 możliwość spowiedzi

19.00 uroczysta Msza św. Ostatniej Wieczerzy (przeniesienie Najświętszego Sakramentu, obnażenie ołtarza, adoracja Chrystusa Pana w ciemnicy, możliwość spowiedzi)

 

WIELKI PIĄTEK (30 III)

18.00Droga Krzyżowa

19.00 UROCZYSTA LITURGIA ku czci męki i śmierci Pańskiej z adoracją Krzyża św. i Komunią św. (przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do grobu, adoracja ze śpiewem Gorzkich żali, możliwość spowiedzi)

 

WIELKA SOBOTA (31 III)

19.25 możliwość spowiedzi

19.40 poświęcenie pokarmów

20.00 WIGILIA WIELKANOCNA

KALENDARZ LITURGICZNY

na marzec A.D. 2018

1 ​​ czw.

dzień ferialny, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie

2 ​​ pt.

dzień ferialny, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

3 ​​ sob.

dzień ferialny, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

4 ​​ niedz.

3. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl.

5 ​​ pn.

dzień ferialny, 3 kl.

6 ​​ wt.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. śś. Perpetui i Felicyty, Męczennic, 3 kl.

7 ​​ śr.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Tomasza z Akwinu, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

8 ​​ czw.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Jana Bożego, Wyznawcy, 3 kl., (P.P. W diec. pelplińskiej: Roczn. pośw. Bazyliki kat. w Pelplinie, 1 kl.)

9 ​​ pt.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Franciszki Rzymianki, Wdowy, 3 kl.

10 ​​ sob.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. śś. Czterdziestu Męczenników, 3 kl.

11 ​​ niedz.

4. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl.

12 ​​ pn.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Grzegorza Wielkiego, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

13 ​​ wt.

dzień ferialny, 3 kl.

14 ​​ śr.

dzień ferialny, 3 kl.

15 ​​ czw.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Klemensa Marii Hofbauera (Dworzaka), Wyznawcy

16 ​​ pt.

dzień ferialny, 3 kl.

17 ​​ sob.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Patryka, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.

18 ​​ niedz.

1. Niedziela Męki Pańskiej, 1 kl.

19 ​​ pn.

Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P., Wyznawcy i Patrona Kościoła Katolickiego, 1 kl., wsp. ferii Wielkiego Postu, 3 kl.

20 ​​ wt.

dzień ferialny, 3 kl.

21 ​​ śr.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Benedykta, Opata, 3 kl.

22 ​​ czw.

dzień ferialny, 3 kl., (P.P. W diec. pelplińskiej: Św. Katarzyny Wastaneńskiej (Szwedzkiej), Dziewicy, 3 kl.)

23 ​​ pt.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

24 ​​ sob.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Gabriela Archanioła, 3 kl. ​​ 

25 ​​ niedz.

2. Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa, 1 kl.

26 ​​ pn.

Poniedziałek Wielkanocny, 1 kl.

27 ​​ wt.

Wtorek Wielkanocny, 1 kl.

28 ​​ śr.

Środa Wielkanocna, 1 kl.

29 ​​ czw.

Czwartek Wielkanocny, 1 kl.

30 ​​ pt.

Piątek Wielkanocny, 1 kl.

31 sob.

Sobota Wielkanocna, 1 kl.

 

Porządek ​​ Mszy św.

GDYNIA  

niedziela:

    Różaniec   9.00

    Godzinki   9.30

    możliwość spowiedzi  9.00 – 9.50

    Msza św.   10.00

    Po Mszy św. katecheza

 

Porządek Mszy św. na kolejne tygodnie w kościele przeoratowym, podawany jest w gablocie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

 

- na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

- na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

 

OLSZTYN

niedziela:

    Różaniec   16.30

    możliwość spowiedzi  16.20 – 16.50

    Msza św.   17.00

    Po Mszy św. katecheza

 

 

https://gdynia.fsspx.pl

https://www.facebook.com/FSSPXGdynia