Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy 4.02.2018 (video)

Lekcja [2 Kor 11:19-33; 12:1-9]
Ewangelia [Łk 8:4-15]