Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy (O zazdrości) 28.1.2018 (video)

Lekcja [1 Kor 9:24-27; 10:1-5]
Ewangelia [Mt 20:1-16]