Biuletyn – luty A.D. 2018

 

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

Porządek nabożeństw

w Gdyni i Olsztynie

 

Luty

A.D. 2018

 

 

A Twoją duszę miecz przeniknie…

Drodzy Wierni! Te słowa starca Symeona wypowiedziane do Matki Najświętszej oznaczają, że rola Maryi nie będzie się ograniczała tylko i wyłącznie do zrodzenia Mesjasza. Wynika z nich, że rola Najświętszej Maryi Panny będzie o wiele ważniejsza. Niepokalana miała mianowicie współcierpieć i rzeczywiście współcierpiała wraz ze swym Synem, gdy On dokonywał dzieła Odkupienia. Stała się Współodkupicielką przez swe cierpienia, a nie dlatego tylko, że jest Matką Zbawiciela. Bóg chciał, aby przy boku nowego Adama-Chrystusa stała nowa Ewa-Niepokalana. I jak przy upadku Adama miała czynny udział Ewa, tak też przy naprawie jego czynu uczestniczyła Nowa Ewa.

Święty Paweł w swym Liście do Rzymian używa takiej paraboli między Chrystusem a Adamem: „A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 18). W tym dziele współdziała Matka Najświętsza. O tym właśnie mówił Jej Symeon w swym proroctwie: „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu»” (Łk 2, 34).

Kiedy myślimy o jakimś działaniu albo współdziałaniu wyobrażamy sobie coś aktywnego, coś w czym dokonujemy czegoś, coś w czym przejmujemy inicjatywę, coś co bierzemy w nasze ręce. Myśli Boże jednak to nie myśli człowiecze. Bóg patrzy na wydarzenia inaczej niż my. Dla Niego najważniejsza jest czysta intencja i wypełnianie woli Bożej, jaka by ona nie była. I to właśnie czyni Niepokalana kiedy wraz z Chrystusem Panem bierze udział w dziele Odkupienia, gdy wraz z Nim, w jedności z Nim cierpi dla zbawienia wszystkich ludzi. To właśnie przez ten miecz o którym mówił Symeon, Maryja stała się Współodkupicielką. Miecz ten oznacza bowiem cierpienia i boleści Maryi, które swój punkt kulminacyjny miały oczywiście pod krzyżem Chrystusowym.

Również i my możemy przez cierpienia współdziałać w dziele Odkupienia. Święty Paweł pisał o tym w Liście do Kolosan: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Każdy z nas może pomagać w dziele Odkupienia dusz ludzkich, gdy złączy swe cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Choć nasz udział nigdy nie będzie tak wielki i owocny jak udział Maryi, to jednak może dopomóc w uratowaniu nieśmiertelnych dusz. W zbliżającym się Wielkim Poście pamiętajmy o tym, że nasze ofiary i cierpienia mogą być owocne. Często zapominamy o tej niezwykłej i skutecznej formie apostolatu. Można go nazwać apostolatem ofiary. Wolelibyśmy unikać ofiar i działać innymi sposobami. Bóg jednak odkupił ten świat nie inaczej jak przez krzyż swego jedynego Syna, a i nasza najlepsza i najświętsza Matka przez cierpienia stała się Nowa Ewą!

Drodzy Wierni, ofiarowujmy często Panu Bogu cierpienia, których nasze codzienne życie jest pełne. ​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Z błogosławieństwem kapłańskim,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ks. Krzysztof Gołębiewski

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

2 lutego uroczystość Oczyszczenia NMP (piątek), poświęcenie świec i Msza św. o godz. 18.00 w Gdyni. Wierni pragnący poświęcić świece, a nie mogący być na piatkowej Mszy św., mogą zostawić je do poświęcenia w przeoracie, bądź przekazać kapłanowi w niedzielę 28 stycznia. Poświęcone będzie można odebrać w niedzielę 4 lutego.

 

* ​​ * ​​ *

 

W seminariach Bractwa w dniach 2 i 3 lutego odbywają się obłóczyny i obrzęd tonsury kleryków oraz udzielane są niższe święcenia. W seminarium w Bawarii w tych ceremoniach będą brali udział klerycy z Polski: kl. Sebastian Koliński otrzyma święcenia ostiariusza i lektora, kl. Antoni Myśliński otrzyma tonsurę, a klerycy Michał Matczuk z Włodawy, Michał Frej otrzymają z rąk biskupa strój duchowny. W seminarium studiują jeszcze dwaj klerycy z Polski x. dk. Jakub Warzyn z Lublińca, który otrzyma w tym roku świecenia kapłańskie oraz kl. Bartłomiej Tokarski z Torunia, który w tym roku akademickim otrzyma świecenia wyższe: subdiakona i diakona.

Towarzyszmy naszym klerykom modlitwą w tych dniach.

 

* ​​ * ​​ *

​​ Rekolekcje wielkopostne

Terminy rekolekcji wielkopostnych:

Gdynia:   16.-18. luty (rekolekcje głosi o. Tomasz OP)

Olsztyn:  17.-18. luty (rekolekcje głosi ks. Konstantyn)

 

Dokładny rozkład wykładów i ich godziny będą znane później.

 

* ​​ * ​​ *

Modlitwa za Ojca Świętego

Obecna kryzysowa sytuacja w Kościele, budzi w nas często niepokój i pewne przygnębienie, szczególnie budzące zamieszanie wywołujące smutek wypowiedzi najwyższych hierarchów w Kościele, w tym Najwyższego pasterza, powinny skłaniać nas do jeszcze większej i gorliwszej modlitwy za hierarchów Kościoła świętego. Aby oni pełnili zadanie jakie otrzymali od Boga, by głosili prawdę i umacniali braci swoich. Z tego powodu podczas każdego Wystawienia Najświętszego Sakramentu będziemy modlili się za Ojca świętego. Modlitwa zawarta jest w modlitewniku na stronie 191. Melodia: