Biuletyn – styczeń A.D. 2018

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Styczeń
A.D. 2018

Styczeń – czas rozpoczynania

Drodzy Wierni! Styczeń jest miesiącem rozpoczynającym kolejny rok kalendarzowy w naszym życiu. Przypomina nam przemijanie czasu, który biegnąc naprzód, z naszą wolą się nie liczy. Z każdym rokiem, miesiącem, dniem, ba!, z każdą minutą, czasu danego nam przez Pana Boga mamy coraz mniej. Nieuchronnie zbliżamy się ku kresowi naszego ziemskiego życia. Zbliżamy się do zdania rachunku przed Bogiem z tego, jak wykorzystaliśmy czas od Niego otrzymany. W kontekście tej decydującej o całej naszej wieczności chwili, zastanówmy się nad upływem czasu i potrzebą dobrego z niego korzystania.

Potrzeba ta wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, czas jest czymś drogocennym. Czas jest jak żyzna rola, która będzie przynosiła obfity plon, ale pod warunkiem starannej i sumiennej uprawy. Jaką głupotą byłoby, oczekiwać na plon bez uprawy! Tak postępują ludzie, którzy nie korzystają dobrze z czasu. Zbawiciel nam obiecał, że każdy najskromniejszy dobry czyn, nawet taki jak podanie wody spragnionemu, zostanie nagrodzony. Podobnie jest z czasem. Każda dobrze wykorzystana tu za ziemi chwila będzie powodem niewspółmiernie większej nagrody w wieczności. Dlatego każda minuta jest ważna dla naszego życia wiecznego. Z tego też powodu ponosimy dużą odpowiedzialność za zmarnowany czas. Niegdyś pewien poganin Tytus powiedział: „każdy dzień bez dobrego uczynku jest dniem straconym”. Jeśli tak myślał poganin, to o ile bardziej my chrześcijanie powinniśmy z bólem patrzeć na czas, który sami marnujemy wiedząc, że w każdej utraconej chwili mogliśmy uczynić coś, co by owocowało w wieczności. Dlatego korzystajmy dobrze i pożytecznie z czasu jaki dostaliśmy od Pana Boga do dyspozycji.

Powiedzmy także, aby uniknąć nieporozumienia, że czas zasłużonego odpoczynku, po uczciwej i rzetelnie odbytej pracy, nie jest czasem zmarnowanym. Wręcz przeciwnie, czas ten jest nam potrzebny, aby zregenerować siły, aby nabrać nowego zapału do czynienia dobra. Rezygnacja z czasu odpoczynku byłaby nieroztropna i skutkowałaby utratą zdrowia. Ale czas wolny należy postrzegać, jako odpoczynek po spełnieniu obowiązków i z myślą o podjęciu nowych. Nie żyjemy tu na ziemi, aby szukać samych uciech i radości, ale aby okazać się godnymi życia wiecznego w niebie. A czas wolny, godziwa rozrywka, jest właśnie jednym ze środków w tym pomocnych. Nie jest jednak celem!

Następnie rozważmy, jak czas bardzo szybko mija. Tak szybko mijają lata naszego życia, jak szybko rosną dzieci w rodzinach! Spójrzmy w przeszłość, jak wiele dni już upłynęło, jak wiele wydarzeń nas spotkało. Osoby starsze mogą to łatwiej spostrzec niż ludzie młodzi, ale i ci ostatni widzą szybkie tempo przemijającego czasu, będącego na dodatek niczym ułamek sekundy w stosunku do wieczności. Ta myśl powinna nam pomóc w zmaganiach z lenistwem, z nieumiarkowaną skłonnością do odpoczynku i rozrywki. Aby nie ulec złudzeniom miłości własnej i podszeptom złego ducha, należy patrzeć na każdą chwilę swego życia w kontekście wieczności.

Na koniec zauważmy jeszcze jedną ważną cechę czasu, a mianowicie to, iż jest nieodwracalny. To co się zdążyło, cofnięte już być nie może. Czasami możemy nasze błędy naprawić, ale nigdy nie możemy ich wykreślić z przeszłości. Dlatego pamiętajmy o słowach św. Pawła z Listu do Galatów: „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze”.

Drodzy Wierni, podejmijmy na początku nowego roku Pańskiego postanowienie dobrego i pożytecznego wykorzystywania czasu jaki jeszcze mamy przed sobą. Niech rok 2018 będzie nie tylko nowy, ale także lepszy od tego minionego.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

AKTUALNOŚCI

Jasełka i spotkanie wiernych

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Jasełka oraz spotkanie kolędowe, które odbędzie się w sobotę 13 stycznia 2018 w przeoracie w Gdyni.

Program:

10.00 – Msza św. śpiewana: Wspomnienie Chrztu Pańskiego

ok. 11.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu

ok. 30 min po wystawieniu przedstawienie Jasełek

Tuż po przedstawieniu spotkanie kolędowe, mały poczęstunek przygotowany przez wiernych.

* Mszy św. wieczornej tego dnia nie będzie!

* * *

Wykład duchowy

Kolejny wykład duchowy odbędzie się w przeoracie w Gdyni 20 stycznia, po wieczornej Mszy św. Tego dnia różaniec będzie odmawiany przed wieczorną Mszą św.

* * *

Duchowy tekst zaczerpnięty z brewiarza rzymskiego. Jutrznia na Boże Narodzenie.

Kazanie 1. św. Leona Papieża na Boże Narodzenie

„Najmilsi, Zbawiciel nam się dziś narodził: weselmy się. Nie godzi się oddawać smutkowi wówczas, gdy narodziło się życie, które rozprasza obawy śmierci, a wlewa w nas radość z obiecanej wieczności. Niech nikt się nie odłącza od udziału w tem weselu, gdyż wspólny mamy powód do radości, gdyż Pan nasz, zwycięzca grzechu i śmierci. Nie znalazłszy bez winy nikogo, przychodzi wyzwolić nas wszystkich. Niech się cieszy święty, gdyż bliskie już zwycięstwo; niech się weseli grzesznik, gdyż zaproszony jest na przebaczenie; niech się ożywi poganin, gdyż wezwany jest do życia. Syn Boży bowiem w pełności czasu, jak wyznaczyła niezgłębiona i niezmierzona Rada Boża, przyjął naturę ludzką, aby ją pojednać ze Stwórcą aby sprawcę śmierci, szatana, zwyciężyć w tem, w czem on nas pokonał. W walce tej za nas wydanej, walczył z wielką i przedziwną prawością, gdyż Bóg wszechmogący z tym najsroższym wrogiem potyka się nie majestatem swym przyodzian, lecz nędzą naszą, przeciwstawiając mu ten sam kształt i tę samą naturę śmiertelną lecz od grzechu zupełnie wolną. To bowiem, co się stosuje do wszystkich ludzi, nie odnosi się do tych narodzin, że nikt nie jest wolny od winy, ani nawet dziecię jednodniowe. A w tem cudownem narodzeniu niema ani śladu pożądliwości cielesnej, nic nie pozostało z zakonu grzechu. Dziewica, wybrana z rodu Dawidowego, nosząca w sobie Boga – Człowieka, pierwej Go duchem niż ciałem poczęła. Anioł pouczył Ją o tem, co w niej sprawi Duch więty, aby się nie przelękła, nieświadoma będąc niezwykłych zamiarów Bożych, i jak bez naruszenia dziewictwa stanie się Matką Bożą. Przeto, najmilsi, składajmy Bogu Ojcu dzięki, przez Syna w Duchu Świętym: iż dla wielkiej miłości, którą umiłował nas, zlitował się nad nami i gdy umarliśmy przez grzechy, ożywił nas w Jezusie Chrystusie, abyśmy w Nim byli nowem stworzeniem i nowem dziełem. Zrzućmy przeto starego człowieka z czynami jego i wyrzeknijmy się uczynków ciała, uczestnicząc w narodzinach Chrystusa. Poznaj, chrześcijaninie, godność twoją, a strzeż się powrotu do dawnej podłości, przez niegodne postępowanie, teraz, gdyś się stał uczestnikiem boskiej natury. Pomnij do jakiego ciała i do jakiej głowy należysz. Pamiętaj, iż wyrwał cię Pan z mocy ciemności, a przeniósł do światła i królestwa Bożego.”

KALENDARZ LITURGICZNY
Na styczeń A.D. 2018

1 pn. Oktawa Bożego Narodzenia (Nowy Rok), 1 kl.
2 wt. Najświętszego Imienia Jezus, 2 kl.
3 śr. dzień ferialny, 4 kl.
4 czw. dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
5 pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Telesfora, Papieża i Męczennika, Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
6 sob. Objawienie Pańskie, 1 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
7 niedz. Niedziela Świętej Rodziny, 2 kl.
8 pn. dzień ferialny, 4 kl.
9 wt. dzień ferialny, 4 kl.
10 śr. dzień ferialny, 4 kl.
11 czw. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Hygina, Papieża i Męczennika
12 pt. dzień ferialny, 4 kl.
13 sob. Wspomnienie Chrztu Pańskiego, 2 kl.
14 niedz. 2. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.
15 pn. Św. Pawła, Pierwszego Pustelnika, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Maura, Opata
16 wt. Św. Marcelego I, Papieża i Męczennika, 3 kl.
17 śr. Św. Antoniego, Opata, 3 kl.
18 czw. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Pryski, Dziewicy i Męczennicy
19 pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Mariusza, Marty, Audifaksa i Abachuma, Męczenników, wsp. św. Kanuta, Króla i Męczennika
20 sob. Śś. Fabiana, Papieża, i Sebastiana, Męczenników, 3 kl.
21 niedz. 3. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.
22 pn. Śś. Wincentego i Anastazego, Męczenników, 3 kl.
23 wt. Św. Rajmunda z Pennafort, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Emerencjany, Dziewicy i Męczennicy
24 śr. Św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika, 3 kl.
25 czw. Nawrócenie św. Pawła, Apostoła, 3 kl.
26 pt. Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika, 3 kl.
27 sob. Św. Jana Chryzostoma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
28 niedz. Niedziela Siedemdziesiątnicy, 2 kl.
29 pn. Św. Franciszka Salezego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
30 wt. Św. Martyny, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.
31 śr. Św. Jana Bosco, Wyznawcy, 3 kl.

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Gdynia

Niedziela:

9.00 – Różaniec

9.30 – Godzinki

9.00 – 9.50 – możliwość spowiedzi

10.00 – Msza św.

Po Mszy św. katecheza

Porządek Mszy św. w tygodniu w kościele przeoratowym, podawany jest w gablocie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

– na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

– na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Olsztyn

Niedziela:

16.30 – Różaniec

16.20 – 16.50 – możliwość spowiedzi

17.00 – Msza św.

Po Mszy św. katecheza