Biuletyn – listopad A.D. 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Listopad
A.D. 2017

Listopad – miesiąc zadumy

Drodzy Wierni! Refleksja nad liturgią w listopadzie może doprowadzić nas do ciekawych spostrzeżeń. Z jednej strony, pierwszego dnia tego miesiąca obchodzimy wielce radosne święto Wszystkich Świętych. Kościół wzywa nas wówczas do radości. W śpiewie na wejście z tego dnia woła: „Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość wszystkich Świętych; z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego”. Wielu ludzi już odniosło triumf, który nigdy nie przeminie, tak jak nie przeminie Królestwo Pana Naszego Jezusa Chrystusa! Wielu członków Kościoła już osiągnęło cel swego życia – niebo! Osiągnęli ten cel dzięki pomocy naszego Pana, dlatego aniołowie wychwalają Syna Bożego. Niebo pełne zbawionych dusz – to jest powód wielkiej radości Kościoła, Matki naszej, która tak wiele swoich dzieci doprowadziła do nieba. Jest to wielkie święto Kościoła triumfującego w niebie! Z drugiej strony tuż po tym święcie obchodzimy wspomnienie wszystkich zmarłych. W dzień zaduszny wspomina Kościół te swe zmarłe dzieci, które muszą jeszcze spłacić to, co pozostało do spłacenia z ich długów grzechowych. Święto to jest więc przestrogą przed czyśćcem, a także zachętą skierowaną do członków Kościoła wojującego na ziemi, by modlitwą wspierali członków Kościoła cierpiącego w czyśćcu. Jak wiemy, Sobór Trydencki, wyjaśniając naukę o czyśćcu, naucza wyraźnie, że wierni przez swe dobre uczynki, modlitwę jak również przez odpusty mogą przyjść duszom czyścowym z pomocą. Sobór ten podkreśla, że najlepszym sposobem pomocy duszom czyśćcowym jest odprawiona w ich intencji Msza Święta. Dlatego Kościół pozwala każdemu kapłanowi odprawić w dzień zaduszny aż 3 Msze święte, nawet wtedy kiedy kapłan nie może tego zrobić w obecności wiernych.

Dlaczego Kościół obchodzi dzień zaduszny zaraz po święcie wszystkich świętych? Poprzez pokazanie nam wielkiej radości i triumfu świętych w niebie chce nam pokazać nasz cel i zachęcić do gorliwego starania się o jego osiągnięcie. Mamy pamiętać, że jesteśmy tu na ziemi tylko po to, by kiedyś osiągnąć naszą niebieską ojczyznę. Jesteśmy teraz tylko pielgrzymami, a nawet „wygnańcami na tym łez padole”, jak słusznie nazywamy ziemię i jak śpiewamy w Salve Regina. Nie wolno nam traktować ziemi jak celu ostatecznego, bo wówczas utracimy niebo. Nasze dusze winny być przepełnione pragnieniem nieba.

Po rozważeniu rzeczywistości nieba i radości świętych, pokazuje nam Kościół rzeczywistość czyśćca, a dokładnie cierpienie znajdujących się tam dusz. Widząc owo cierpienie mamy gorąco zapragnąć z jednej strony samemu uniknąć czyśćca, a z drugiej udzielić duszom czyśćcowym pomocy, tak aby mogły one jak najprędzej opuścić miejsce cierpień i wejść do nieba!

Kontrast, następujących jedno po drugim, święta wszystkich świętych i dnia zadusznego służy wzmocnieniu w duszach wskazanych pragnień. Ożywmy je w czasie tych listopadowych dni, tak by trwały w naszych duszach przez cały rok.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

AKTUALNOŚCI

Konferencje duchowe w Gdyni
Kolejna konferencja duchowa w Gdyni odbędzie się w sobotę 18. listopada, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. Różaniec wspólnie będzie odmawiany przed Mszą św., w tym czasie będzie możliwość skorzystanie z sakramentu Pokuty.

* * *

Porządek nabożeństw 1 i 2 listopada
Dzień wszystkich świętych jest świętem nakazanym, porządek nabożeństw jest zatem taki sam jak w niedziele. W Gdyni Msza św. jest o godz. 10.00 a w Olsztynie o 17.00. W czwartek 2 listopada Kościół Św. wspomina wszystkim zmarłych, tego dnia kapłani odprawiają za zwyczaj trzy Msze. Porządek Mszy jest następujący: w Olsztynie dwie Msze św. rano, o godzinie 7:30 oraz o godzinie 8:00 (komunia święta będzie udzielana na drugiej Mszy). W Gdyni Msza św. śpiewana o godz. 18:00.

* * *

Wykłady ks. Łukasza
Na północy Polski będzie gościł po raz kolejny z wykładami ks. Łukasz Szydłowski. Tym razem temat wykładu brzmi: „Kto nie uwierzy będzie potępiony, o grzechach przeciwko wierze”. Wykłady odbędą się o godz. 18.00, w Gdańsku 15 listopada (środa), w Olsztynie 16 listopada (czwartek). Wierni są serdecznie zaproszeni, jak również zachęcam do przekazywanie informacji o tych wykładach wśród swoich znajomych.

* * *

Rekolekcje ignacjańskie
Ćwiczenia duchowne św. Ignacego nie są szczególną metodą pewnej szkoły duchowości, ale środkiem powszechnym i nieodzownym dla wszystkich. Papieże: Leon XIII i Pius XI cytują jako dowód na to wybitne imiona nowoczesnej hagiografii: św. Franciszek Salezy, św. Karol Boromeusz, św. Wincenty a Paulo, św. Jan Bosko, św. Józef Cafasso, św. Teresa z Awilli, św. Teresa od Dzieciątka Jezus etc.
Ćwiczenia św. Ignacego będą zawsze jednym z najbardziej skutecznych środków dla odrodzenia duchowego świata i dla jego poprawnego układu, ale pod warunkiem, że pozostaną autentycznie ignacjańskie (Pius XII, 24 X 1948 r.).
Dlatego gorąco zaleca się wzięcia udziału w tych rekolekcjach.

Terminy najbliższych rekolekcji:

– 20-25 listopad – (kurs dla mężczyzn)

– 15-20 styczeń – (kurs dla mężczyzn)

– 22-27 styczeń – (kurs dla niewiast)

– 05-10 luty – (kurs dla mężczyzn)

– 19-24 luty – (kurs dla niewiast)

Prosimy o zgłoszenie co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia rekolekcji; zgłoszenia przyjmuje przeorat w Krakowie: telefonicznie (12 26 67 165) albo mailowo szydlowski@piusx.org.pl.
Uczestnicy rekolekcji muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby przewlekle chore lub te, które wymagają specjalnej opieki, prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas zapisów.

* * *

Porządek odpustów:
W najbliższych dniach można uzyskać odpust zupełny:

od 1. do 8. Listopada (uzyskać można tylko dla zmarłych) za odwiedzenie cmentarza oraz modlitwę za zmarłych na cmentarzu,

2. listopada (od 12 godziny) oraz 3 listopada (uzyskać można tylko dla zmarłych) za odwiedzenie publicznej kaplicy oraz odmówienie wyznania wiary i Modlitwy Pańskiej,

również w uroczystość Chrystusa Króla (29 X) za wspólne odmówienie Aktu poświęcenia Sercu Jezusowemu (podanego przez Piusa XI).

Wszystkie odpusty można zdobyć pod zwykłymi warunkami:

1. stan łaski uświęcającej (przynajmniej na końcu przepisanego dzieła) oraz intencja uzyskania odpustu,

2. spowiedź św. w przeciągu 8 dni przed lub po uzyskaniu odpustu,

3. Komunia święta jeżeli to możliwe w dniu uzyskania odpustu, w razie przeciwności, może być w innym dniu,

4. modlitwa w intencji Ojca świętego,

5. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Trzeba pamiętać, że można uzyskać tylko jeden odpust zupełny dziennie. Przypisana do odpustu modlitwa musi być odmówiona ustnie, gdyż jest to oficjalna modlitwa Kościoła. Jeżeli któryś z warunków nie zostanie wypełniony, to wówczas zamiast odpustu zupełnego można uzyskać odpust częściowy.

* * *

KALENDARZ LITURGICZNY
Na listopad A.D. 2017

1 śr. Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 kl.
2 czw. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny), 1 kl.,Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
3 pt. dzień ferialny, 4 kl.,Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
4 sob. Św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp.śś. Witalisa i Agrykoli, Męczenników,Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
5 niedz. 22. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
6 pn. dzień ferialny, 4 kl.
7 wt. dzień ferialny, 4 kl.
8 śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Czterech Ukoronowanych, Męczenników
9 czw. Rocznica konsekracji bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, 2 kl., wsp. św. Teodora, Męczennika
10 pt. Św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Tryfona i Respicjusza, Męczenników oraz św. Nimfy, Dziewicy i Męczennicy
11 sob. Św. Marcina, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Mennasa, Męczennika
12 niedz. 23. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
13 pn. P.P. Św. Stanisława Kostki, Wyznawcy, Patrona Polski, 2 kl., wsp. św. Dydaka, Wyznawcy, 3 kl.
14 wt. Św. Jozafata (Kuncewicza), Biskupa i Męczennika, 3 kl.
15 śr. Św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
16 czw. Św. Gertrudy, Dziewicy, 3 kl. (P.P. W archid. warmińskiej: Najśw. Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej, 2 kl.)
17 pt. P.P. Bł. Salomei, Dziewicy, 3 kl., wsp. św. Grzegorza Cudotwórcy, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.
18 sob. Rocznica konsekracji bazylik śś. Piotra i Pawła, Apostołów, 3 kl.
19 niedz. 6. Niedziela pozostała po Objawieniu Pańskim, 2 kl.
20 pn. Św. Feliksa Walezego, Wyznawcy, 3 kl.
21 wt. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, 3 kl.
22 śr. Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.
23 czw. Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika, 3 kl., wsp. św. Felicyty, Męczennicy
24 pt. Św. Jana od Krzyża, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Chryzogona, Męczennika
25 sob. Św. Katarzyny (Aleksandryjskiej), Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.
26 niedz. 24. i ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., 2 kl.
27 pn. dzień ferialny, 4 kl.
28 wt. dzień ferialny, 4 kl.
29 śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Saturnina, Męczennika
30 czw. Św. Andrzeja, Apostoła, 2 kl. (P.P. W archid. warmińskiej: Św. Andrzeja, Apostoła, Głównego Patrona diec., 1 kl.)

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Gdynia

Niedziela:

9.00 – Różaniec

9.30 – Godzinki

9.00 – 9.50 – możliwość spowiedzi

10.00 – Msza św.

Po Mszy św. katecheza

Porządek Mszy św. w tygodniu w kościele przeoratowym, podawany jest w gablocie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

– na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

– na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Olsztyn

Niedziela:

16.30 – Różaniec

16.20 – 16.50 – możliwość spowiedzi

17.00 – Msza św.

Po Mszy św. katecheza