Biuletyn – październik A.D. 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Październik
A.D. 2017

Październik – miesiąc Różańca Świętego

Drodzy Wierni, 7. października (zewnętrzna uroczystość w 1. Niedzielę października) obchodzi Kościół Święty, wspaniałe święto Matki Bożej Różańcowej. Uroczystość ta została wprowadzona w Kościele jako dziękczynienie za zwycięstwo odniesione nad wrogami chrześcijaństwa w bitwie pod Lepanto roku 1571. Św. Pius V w ten właśnie sposób pragnął zachować pamięć za opiekę Matki Najświętszej w następnych pokoleniach.

W czasach obecnych gdzie chrześcijaństwo jest atakowane na nowo przez wyznawców islamu, gdzie w wielu krajach chrześcijanie są prześladowani bądź w sposób bestialski mordowani. Jeżeli słyszymy o prześladowaniach wyznawców Chrystusa, nie powinniśmy przechodzić obok tego obojętnie albo śledzić te wydarzenia ze zwykłej tylko ciekawości, jak to robią ludzie światowi; lecz naszą odpowiedzią powinno być gorące i gorliwe odmawianie Różańca. Tak jak czynili to chrześcijanie w czasach zagrożenia w XVI wieku, oni zostali wysłuchani i my również będziemy. Aby naszym braciom w prawdziwej wierze przez to pomóc wytrwać w godzinie próby oraz aby zapewnić triumf chrześcijaństwa. Należymy przecież do jednego ciała Kościoła wszyscy należymy jak mówi św. Paweł: „Niechaj członki troszczą się wzajemnie o siebie. Jeżeli jeden członek cierpi, wszystkie członki cierpią wraz z nim; jeżeli jest uczczony, wszystkie się z nim wspólnie radują. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a przez to członkami jeden drugiego” (1 Kor 12, 25–27).

Po ludzku rzecz biorąc nic nie można zrobić, po ludzku owszem, ale u Boga wszystko jest możliwe! Dlatego uciekajmy się gorliwe do Tej, która u Boga może najwięcej uprosić, mianowicie do Matki Najświętszej, aby przez Jej pośrednictwo zapewnić ponowny triumf Chrześcijaństwa! Chciałbym też zacytować na końcu słowa Papieża Leona XIII skierowane do chrześcijan w encyklice różańcowej Octobri mense: „Gdy zbliża się miesiąc październik, uważany za poświęcany i przyznany Najświętszej Pannie Różańcowej, przypominamy sobie z wielką radością, jak bardzo zalecaliśmy Wam, Czcigodni Bracia, w poprzednich latach, żeby wszędzie zgromadzenia wiernych, pobudzane Waszą powagą i Waszym zapałem, natężały i wzmagały swą pobożność ku Wielkiej Matce Boga, potężnej Wspomożycielce chrześcijańskiego ludu i uciekały się do Niej kornie przez cały ten miesiąc, wzywając Ją świętym obrządkiem Różańca, który Kościół zwykł stosować i odprawiać szczególnie w zawiłych okolicznościach i trudnych czasach z pożądanym zawsze skutkiem.” Słowa te i dziś powinny zachęcać nas do gorliwej modlitwy różańcowej.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

AKTUALNOŚCI

Konferencje duchowe w Gdyni
W poprzednim miesiącu zaczęliśmy comiesięczne konferencje duchowe, zwyczajnie będą się one odbywały w soboty, po wieczornej Mszy św. W październiku jednak nasza konferencja odbędzie się w piątek 13 października. Powodem tej małej zmiany są rocznicowe wydarzenia, przypadające tego dnia. 13 października bowiem kończy się jubileusz 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, tego dnia przed stu laty miały miejsce ostatnie objawienia, podczas tych objawień dokonał się wielki cud słońca, znak potwierdzający prawdziwość i ważność objawień fatimskich. Dodatkowo dzień 13 października, jest dniem konsekracji kościoła przeoratowego w Gdyni. Tego roku przypada 10 rocznica tejże konsekracji.Aby Bogu za te dwa piękne wydarzenia podziękować, chcemy tego dnia odbyć konferencje duchową oraz całonocne czuwanie. Adoracja będzie dla nas okazją uwielbienia Boga, jak również okazją do gorącej modlitwy w naszych osobistych intencjach, ale nie tylko, nie powinniśmy zapominać o ogromnych potrzebach tylu dusz w niebezpieczeństwie wiecznej zguby, aby przyłożyć naszą cegiełkę odmawiajmy gorliwie różaniec.

Program Dnia Fatimskiego:

Piątek 13. października

17.30 – Możliwość spowiedzi

18.00Msza św. śpiewana

w miejsce kazania – Konferencja duchowa

po Mszy św. – początek całonocnej adoracji

Sobota 14. Października

06.45 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

7.00Msza św.

Tego dnia nie będzie Mszy św. o 18.00

* * *

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĄTKÓW
Nabożeństwo pierwszych piątków ma swoją genezę w objawieniach jakich doświadczyła św. Małgorzata Maria Alacoque. Była to żyjąca w XVII w. zakonnica ze zgromadzenia sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek). Miejscem objawień był klasztor wizytek w Paray-le-Monial we Francji. Kościół orzekł, że w objawieniach nie ma nic sprzecznego z katolicką wiarą. Przedmiotem objawień był nasz Pan Jezus Chrystus ukazujący swe miłujące ludzi i ranione grzechami Serce oraz wzywający do Jego czczenia. Czcicielom swego Serca Pan Jezus, za pośrednictwem św. Małgorzaty, przekazał dwanaście obietnic. Wśród nich ta ostatnia ma szczególne znaczenie. Dlatego została nazwana „wielką”. Oto jej tekst:

„Obiecuję w nadmiarze miłosierdzia Serca mego, że Jego miłość wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych i że moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia”.

Co z tej obietnicy wynika? To, że każdy, kto spełni związane z tą obietnicą warunki nie umrze w stanie grzechu śmiertelnego bez sakramentów św. czyli, mówiąc pozytywnie, umrze w stanie łaski po przyjęciu sakramentów św., co otworzy mu drogę do nieba. Od tego w jakim stanie umieramy zależy nasza wieczność, zgodnie z powiedzeniem: „jaka śmierć taka wieczność”. Oczywiście nie należy zapominać o pierwszym członie tego powiedzenia, a brzmi on tak: „Jakie życie, taka śmierć”. Oto cała maksyma: „Jakie życie, taka śmierć; jaka śmierć, taka wieczność”. Przedmiotem „wielkiej obietnicy” jest to że Pan Jezus obiecał praktykującym je, że umrą w stanie łaski, która skutkuje osiągnięciem zbawienia. Każdemu zatem, kto spełni związane z tą obietnicą warunki obiecuje Chrystus, że uniknie piekła i otrzyma miejsca w niebie (bezpośrednio po śmierci, albo poprzez czyściec).
Co należy uczynić, by w naszym życiu spełniła się „wielka obietnica” Pana Jezusa?

1. Należy dziewięć razy przystąpić do Komunii św.

2. Należy to uczynić godnie i pobożnie, to znaczy w stanie łaski uświęcającej, najlepiej za każdym razem krótko po spowiedzi św. Należy to też uczynić z dobrym usposobieniem. Jeśli ktoś przystąpiłby choć raz do Komunii św. z myślą, że po dziewięciu miesiącach będzie mógł grzeszyć już bez obawy o swoje zbawienie, ten nie otrzyma spełnienia obietnicy i co więcej, obraża Pana Boga.

3. Należy komunikować w pierwsze piątki dziewięciu miesięcy. Komunikowanie w inne dni miesiąca (np. niedziele) nie skutkuje spełnieniem obietnicy. Piątek jest tym dniem tygodnia, w którym Najświętsze Serce Pana Jezusa zostało przebite włócznią.

4. Należy komunikować w pierwsze piątki dziewięciu miesięcy następujących w jednym ciągu, czyli jeden po drugim, bez przerw. Jeśli w jakimś miesiącu nastąpi przerwa, nawet bez naszej winy, to należy nabożeństwo pierwszych piątków rozpocząć od nowa.

5. Należy przyjmować Komunię św. w intencji wynagradzającej Panu Jezusowi za wszystkie zniewagi, lekceważenia i obojętności jakich doznaje On obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza od ludzi.

KALENDARZ LITURGICZNY
Na październik A.D. 2017

1 niedz. Zewnętrzna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 2 kl., wsp. 17. Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
2 pn. Św. Aniołów Stróżów, 3 kl.
3 wt. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy, 3 kl. (W diec. pelplińskiej: śś. Tyrsa, Palmacjusza i Towarzyszy, Męczenników, 3 kl.)
4 śr. Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy, 3 kl.
5 czw. dzień ferialny, 4 kl., wsp. Św. Placyda i Towarzyszy, Męczenników,Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
6 pt. Św. Brunona, Wyznawcy, 3 kl.,Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
7 sob. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 2 kl., wsp. św. Marka I, Papieża i Wyznawcy,Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
8 niedz. 18. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
9 pn. P.P. Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Jana Leonardii, Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Dionizego, Biskupa i Męczennika oraz Rustyka i Eleuteriusza, Męczenników
10 wt. Św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy, 3 kl., wsp. dziękczynienia za Zwycięstwo Chocimskie nad Turkami z roku 1621
11 śr. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.
12 czw. dzień ferialny, 4 kl.
13 pt. Św. Edwarda, Króla i Wyznawcy, 3 kl. [Rocznica poświęcenia kościoła Bractwa pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Gdyni (2007 r.), 1 kl.]
14 sob. Św. Kaliksta, Papieża i Męczennika, 3 kl.
15 niedz. 19. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
16 pn. Św. Jadwigi (Śląskiej), Wdowy, 3 kl.
17 wt. Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy, 3 kl.
18 śr. Św. Łukasza, Ewangelisty, 2 kl.
19 czw. Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy, 3 kl.
20 pt. Św. Jana Kantego, Wyznawcy, 3 kl.
21 sob. P.P. Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Hilariona, Opata, wsp. śś. Urszuli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic
22 niedz. 20. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
23 pn. Św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.
24 wt. Św. Rafała Archanioła, 3 kl.
25 śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Chryzanta i Darii, Męczenników
26 czw. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Ewarysta, Papieża i Męczennika
27 pt. dzień ferialny, 4 kl.
28 sob. Śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów, 2 kl.
29 niedz. Uroczystość Chrystusa Króla, 1 kl.
30 pn. dzień ferialny, 4 kl.
31 wt. dzień ferialny, 4 kl.

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Gdynia

Niedziela:

9.00 – Różaniec

9.30 – Godzinki

9.00 – 9.50 – możliwość spowiedzi

10.00 – Msza św.

Po Mszy św. katecheza

Porządek Mszy św. w tygodniu w kościele przeoratowym, podawany jest w gablocie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

– na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

– na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Olsztyn

Niedziela:

16.30 – Różaniec

16.20 – 16.50 – możliwość spowiedzi

17.00 – Msza św.

Po Mszy św. katecheza