Biuletyn – wrzesień A.D. 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Wrzesień
A.D. 2017

Święty Piusie X, niebieski patronie, módl się za nami

Drodzy Wierni! Na początku miesiąca września (3 IX) przypada święto patrona naszego Bractwa Kapłańskiego. Pośrednio jest on również patronem wiernych pozostających pod duszpasterską opieką Bractwa. Całe dzieło podjęte w obronie katolickiej Tradycji, czyli dochowanie wierności nieskażonemu Magisterium Kościoła, jego dyscyplinie, jego sakramentom i liturgii; całe to dzieło zostało oddane przez abpa Lefebvre’a pod patronalną opiekę św. Piusa X. W walce o zachowanie katolickiej Tradycji nie chodzi tylko i wyłącznie o Mszę św., lecz także o całość, o integralność katolickiej doktryny. Nie chodzi o to, by odprawiano trydencką Mszę św., a w jej trakcie głoszono kazania sprzeczne z katolickim duchem. Nie chodzi o to, by zachować tradycyjną liturgię za cenę kompromisów doktrynalnych w sprawach wiary. To dla nas niewyobrażalne, by odprawiać Mszę św. Wszechczasów, a jednoczenie negować lub przemilczać te prawdy teologiczne, które ona zawiera i wyraża. Nie można okazywać wierności w jednej kwestii, a niewierności w innej. Trzeba być wiernym wobec całej katolickiej Tradycji, a więc zarówno wobec liturgii, jak i doktryny.

Święty Pius X nieugięcie zachowywał wierność Chrystusowi i niestrudzenie bronił całości depozytu wiary. Z tego właśnie powodu został naszym niebieskim patronem. Jego opiece powierzono dzieło kontynuowania tej samej walki jaką on prowadził. Jego opiece zostaliśmy powierzeni również i my, w naszych osobistych bojach o wierność prawdzie katolickiej, prawdzie jedynej. Jego życie, postępowanie jest dla nas wzorem walki o prawa Boże i prawa Kościoła świętego. Jemu Kościół zawdzięcza reformę ksiąg liturgicznych. Dokonał jej w sposób mądry i jako wyraz kontynuacji, ciągłości z tym, co było wcześniej. Po ostatnim soborze też dokonano zmian w liturgii, ale nie była to reforma, tylko liturgiczna rewolucja polegająca na zerwaniu ciągłości, na tworzeniu wszystkiego od nowa, tak jakby liturgia istniejąca wcześniej okazała się jakąś pomyłką. Pius X nie zaczynał niczego od nowa, tylko udoskonalił zarówno Mszę św. jak i brewiarz. Przybliżył te skarby kapłanom i wiernym, czuwając by najświętsze czynności nie utraciły niczego ze swojego piękna.

Aby umocnić dyscyplinę kościelną Pius X nakazał rozpoczęcie prac nad opracowaniem jednolitego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dzieło to sfinalizowano za panowania jego następcy na tronie piotrowym Benedykta XV. Poprzez swoje encykliki Pius X bronił czystości nauki wobec ataków rodzącego i rosnącego w siłę modernizmu. Swą encykliką Pascendi Dominici gregis obnażył wszystkie błędy tej strasznej herezji i potępił je uroczyście. Stanowczości tego papieża dziś zawdzięczamy czystość katolickiej nauki.

Przykład bezkompromisowości Piusa X widzimy dobitnie także w jego postępowaniu wobec antychrześcijańskich rządów we Francji. Uchwalono tam tak zwany „rozdział Kościoła od państwa”, co m.in. oznaczało gwałtowną laicyzację życia społecznego, rabunek dóbr kościelnych i likwidację wielu instytucji kościelnych. Próbowano wymóc na papieżu akceptację tego stanu rzeczy obietnicami pewnych ustępstw w kwestiach materialnych. Nasz niebieski patron wolał jednak raczej znieść utratę budynków kościelnych, niż pójść na kompromis i utracić czystość nauki, niż utracić wiarę. Z tych względów Pius X jest dla nas wspaniałym wzorem w walce z neomodernizmem naszych czasów. Jest wzorem męstwa w zmaganiach, na wielu różnych frontach, o zachowanie katolickiej Tradycji. Uciekajmy się często do naszego orędownika z błaganiem o jego wstawiennictwo. Upraszajmy u niego siły do bezkompromisowej i stanowczej walki w obronie naszego skarbu, Tradycji Katolickiej.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

* * *

AKTUALNOŚCI

Katecheza po Mszy św.
Po wakacyjnej przerwie, zarówno w Gdyni jak i w Olsztynie, wraca katecheza dla wiernych po niedzielnej Mszy św. Pierwsza katecheza po wakacjach, odbędzie się w niedzielę 10 września. Dodatkowo w Gdyni po Mszy św. będzie prowadzona katecheza w grupach dla dzieci. Za całą katechizację dzieci będzie odpowiedzialna s. Hildegarda. Rodziców chętnych, aby ich dzieci uczęszczały na katechezę, proszę o podanie tej informacji w przeoracie. Lista, na którą można wpisać dzieci, będzie dostępna w przedsionku. Można też dokonać zgłoszenia drogą mailową, wysyłając informację na adres e-mail: gdynia (at) piusx.org.pl

* * *

Konferencje duchowe w Gdyni
W Gdyni raz w miesiącu, w sobotę po Mszy św., będą organizowane wykłady duchowe, w miejsce wspólnie odmawianego po Mszy św. różańca. Różaniec będzie odmawiany przed Mszą św. Podczas tych konferencji będą poruszane różnego rodzaju zagadnienia życia duchowego, o których nie zawsze jest możliwość mówienia podczas niedzielnych czy świątecznych kazań. Wszystkich wiernych zapraszamy do brania udziału w konferencjach. Pierwsza konferencja odbędzie się w kościele, w sobotę 16 września bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

* * *

Uwagi praktyczne przy przyjmowaniu Komunii świętej.
Chciałbym w naszym biuletynie poruszyć sprawę sposobu przyjmowania Komunii św. przez wiernych. U niektórych z wiernych wytworzyły się złe przyzwyczajenia, co powoduje utrudnienia dla kapłana udzielającego Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza. Samo to nie jest może dużym problemem. Poważniejszą sprawą, jest niebezpieczeństwo upadku Eucharystii, przez nieuwagę i niewłaściwe zachowanie wiernych. Miłość do Pana Jezusa obecnego pod postacią Eucharystii, niech objawia się w trosce wszystkich nas, o jak najgodniejsze przyjmowanie Sakramentu Boskiej Miłości i ograniczanie możliwości Jego (choćby przypadkowego) upadku. Z tego powodu, chciałbym przytoczyć tu opis, znaleziony w książce: „Przygotowanie do Spowiedzi i Komunii św.”, autorstwa ks. Zygmunta Bielawskiego. Oto mały fragment owej książki, choć napisanej dla dzieci pierwszokomunijnych, mimo to przydatnej również dla wszystkich wiernych:
„Jak należy zachować się przy przyjęciu Komunii św.
Teraz zbliża się ksiądz do balasek, aby wam podać Pana Jezusa. Weźcie tedy obrusik, który leży na balaskach, w obydwie ręce i trzymajcie od dołu. Dlaczego macie mieć obrusik w rękach? Ażeby św. Komunikant nie spadł na ziemię przypadkiem. Gdy ksiądz przystąpi do was, podnieście głowę do góry, ażeby wam mógł podać Pana Jezusa. Oczy spuśćcie na dół. Nie trzeba patrzeć wtedy na księdza, lecz spuścić oczy skromnie na dół. Równocześnie otwórzcie usta. Wysuńcie nieco naprzód język. Połóżcie na dolnej wardze, ażeby Komunikat nie dotykał zębów. Usta trzeba tak otworzyć, ażeby kapłan mógł wygodnie podać wam na język Pana Jezusa.
Ksiądz kładzie wam Pana Jezusa na język. Ściągnijcie powoli język na powrót, zamknijcie usta i starajcie się zaraz przełknąć Komunikant. Czasem przylgnie Komunikant do podniebienia. Wtedy trzeba Komunikant spokojnie językiem podważyć. Palcem nie wolno nigdy dotknąć Hostii św. Tylko księdzu wolno rękoma dotknąć Hostii św., bo ma palce poświęcone. O tym pamiętajcie! Nieraz nie można w jednej chwili odłączyć Komunikantu od podniebienia. … Zwilżcie wtedy śliną podniebienie i łagodnie językiem podważajcie Komunikant. Powoli uda się Komunikant przełknąć. Gdyby gardło wam całkiem wyschło, to dam wam po Komunii św. trochę wody do picia. Niewolno także zębami dotykać Hostii św., a tym- mniej pogryźć. Jeśli zaś przypadkowo dotknie św. Komunikant zębów, to za to nie macie grzechu.
Gdy kapłan położy wam na język Pana Jezusa i już Komunikant św. połkniecie, możecie sobie po cichu w sercu powiedzieć: „Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, niechaj strzeże duszy mojej na żywot wieczny.” Potem przeżegnajcie się i powiedzcie: „O Jezu dla Ciebie chcę żyć! O Jezu, dla Ciebie chcę umierać! O Jezu, do Ciebie chcę należeć w życiu i po śmierci! Amen.” Potem powstańcie; idźcie spokojnie, poważnie na swoje miejsce. Uklęknijcie i pobożnie się módlcie.”

KALENDARZ LITURGICZNY
Na wrzesień A.D. 2017

1 pt. P.P. Bł. Bronisławy, Dziewicy, 3 kl., wsp. św. Idziego, Opata, oraz śś. Dwunastu Braci Męczenników, Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
2 sob. Św. Stefana, Króla i Wyznawcy, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
3 niedz. Uroczystość św. Piusa X. (Patrona Bractwa kapłańskiego 1 kl.)13. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego.
4 pn. dzień ferialny, 4 kl.
5 wt. Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.
6 śr. dzień ferialny, 4 kl.
7 czw. P.P. Bł. Melchiora Grodzieckiego, Męczennika, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
8 pt. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. św. Hadriana, Męczennika (W Gietrzwałdzie: Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Gietrzwałdzkiej)
9 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl.,wsp. Św. Gorgoniusza, Męczennika
10 niedz. 14. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
11 pn. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Prota i Jacka, Męczenników
12 wt. Najświętszego Imienia Maryi, 3 kl.
13 śr. dzień ferialny, 4 kl.
14 czw. Podwyższenie Krzyża Świętego, 2 kl.
15 pt. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. św. Nikomedesa, Męczennika
16 sob. Św. Korneliusza, Papieża i Męczennika oraz św. Cypriana, Biskupa i Męczennika, 3 kl., wsp. sś. Eufemii, Łucji i Geminiana, Męczenników
17 niedz. 15. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
18 pn. Św. Józefa z Kupertynu, Wyznawcy, 3 kl.
19 wt. Św. Januarego, Biskupa i Towarzyszy, Męczenników, 3 kl.
20 śr. Środa Suchych Dni Września, 2 kl., wsp. św. Eustachego i Towarzyszy, Męczenników
21 czw. Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, 2 kl.
22 pt. Piątek Suchych Dni Września, 2 kl., wsp. św. Tomasza z Villanueva, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników
23 sob. Sobota Suchych Dni Września, 2 kl., wsp. św. Linusa, Papieża i Męczennika, 3 kl., wsp. św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy
24 niedz. 16. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
25 pn. P.P. Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy, 3 kl. (W archid. warmińskiej: Roczn. pośw. kośc. kat. we Fromborku, 1 kl.)
26 wt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Cypriana, Męczennika oraz Justyny, Dziewicy i Męczennicy
27 śr. Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników, 3 kl.
28 czw. Św. Wacława, Księcia i Męczennika, 3 kl.
29 pt. Rocznica konsekracji Bazyliki Św. Michała Archanioła, 1 kl.
30 sob. Św. Hieronima, Kapłana, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Gdynia

Niedziela:

9.00 – Różaniec

9.30 – Godzinki

9.00 – 9.50 – możliwość spowiedzi

10.00 – Msza św.

Po Mszy św. katecheza

Porządek Mszy św. w tygodniu w kościele przeoratowym, podawany jest w gablocie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:

– na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl

– na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Olsztyn

Niedziela:

16.30 – Różaniec

16.20 – 16.50 – możliwość spowiedzi

17.00 – Msza św.

Po Mszy św. katecheza