Biuletyn – sierpień A.D. 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Sierpień
A.D. 2017

Ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce

Drodzy Wierni! Tymi słowami zaczynają się teksty mszalne na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To święto w sposób szczególny ukazuje nam Maryję jako znak wielki widoczny na niebie. Jest nim Niepokalana, Jej wspaniały triumf i uwieńczenie Jej ziemskiego życia, czyli właśnie wzięcie Jej do nieba.

Papież Pius XII w dniu 1 listopada 1950 r. ogłosił dogmat o wniebowzięciu Maryi. W ten sposób zawsze uznawana przez Kościół i nauczana w Kościele prawda o wniebowzięciu Maryi została wyrażona w formule dogmatycznej. Cóż to jest „dogmat”? Dogmat to objawiona przez Pana Boga prawda naszej świętej wiary. A cóż to znaczy „wniebowzięcie Maryi”? Oto Najświętsza zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu swej ziemskiej wędrówki, została z ciałem i duszą wzięta przez Pana Boga do nieba. Wspaniały, cudowny fakt wniebowzięcia Maryi jest zwieńczeniem wszystkich przywilejów Matki Bożej, jest jakby ukoronowaniem wszystkich tych darów, jakimi Bóg Ją obdarzył. Ojciec św. Pius XII ogłaszając ten dogmat napisał bardzo pięknie: „Maryja dzięki osobliwemu przywilejowi Niepokalanego swego Poczęcia zwyciężyła grzech i dlatego nie była podległa owemu prawu pozostawania w stanie rozkładu grobowego i nie miała powinności wyczekiwania na odkupienie swego ciała aż do końca czasów”.

Uroczystość wniebowzięcia Maryi jest dla nas znakiem wielkim tej właśnie prawdy, że jak Niepokalana już teraz wraz z ciałem, a nie tylko duszą samą (jak jest to w przypadku świętych w niebie), jest już u celu swego istnienia, tak również i my powinniśmy zmierzać do naszej niebieskiej Ojczyzny. Również my jesteśmy stworzeni po to, aby się tam znaleźć. Święto wniebowzięcia Maryi ukazuje nam dobitnie cel naszego istnienia – niebo oraz to, że nasze ciała powstaną w dniu sądu ostatecznego z martwych i będą miały udział bądź w nagrodzie, bądź w karze duszy ogłoszonej po śmierci. Święto to jest zatem jak gwiazda, która świeci i pokazuje drogę jaką mamy przebyć do portu zbawienia.

Nie jest to jedyne wielkie maryjne święto w miesiącu sierpniu. W tym miesiącu przypada również uroczystość Niepokalanego Serca NMP. Dokładnie siedem dni po tym jak Kościół raduje się wniebowzięciem Maryi – ukazując nam cel, do którego mamy zmierzać – obchodzone jest święto Niepokalanego Serca naszej Matki. Maryja o swoim Sercu sama mówiła, że jest ono ucieczką i drogą, która nas zaprowadzi do Boga. Jest dla nas ucieczką, gdyż w nim możemy znaleźć schronienie przed zagrożeniami, w tym Sercu możemy uprościć i otrzymać łaski potrzebne do zachowania oraz rozwoju życia w stanie łaski uświęcającej. Niepokalane Serce jest również drogą, gdyż naśladując cnoty Maryi z pewnością dojdziemy do życia wiecznego. Jest to droga najprostsza i najpewniejsza, jak nas nauczał wierny syn Niepokalanej, św. Ludwik Maria.

Pod koniec miesiąca obchodzimy jeszcze trzecie święto maryjne sierpnia. Święto, które ukazuje dobitnie skuteczność i niezawodność pomocy naszej najlepszej Matki, mianowicie uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Historia naszego narodu pokazuje bardzo wyraźnie, że za każdym razem, gdy nasi ojcowie zwracali swe ręce ku Niej, ku duchowej stolicy naszego narodu, zawsze znajdowali pomoc i ratunek. Dlaczego inaczej miałoby być z nami? Skoro Królowa z Jasnej Góry ratowała cały naród, dlaczego nie miałaby uratować nas? Dlatego z wielką ufnością uciekajmy się do Niej. Szczególnie módlmy się o to, abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych, godni wraz z Nią królować w niebie.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

* * *

AKTUALNOŚCI

Katecheza po Mszy św.
W okresie wakacyjnym nie będzie katechezy po Mszy św.
Katecheza będzie odbywała się na nowo od września.

* * *

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (święto nakazane),
porządek Mszy św. jak w niedziele:

– w Gdyni o godz. 10.00,

– w Olsztynie o godz. 18.00.
Bezpośrednio przed Mszą świętą poświęcenie ziół.

* * *

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w Bractwie św. Piusa X
Począwszy od roku 1989 na polecenie Przełożonego Generalnego, Bractwo Św. Piusa X organizuje wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. W każdym z przeoratów Bractwa na całym świecie, adoracja ta przypada na konkretny dzień roku.
W przeoracie w Gdyni wieczysta adoracja odbędzie się w dniu 16 sierpnia.

Intencje adoracji są następujące:

• Tryumf nad wewnętrznymi i zewnętrznymi nieprzyjaciółmi Kościoła.

• Nawrócenie Rzymu oraz biskupów.

• Uświęcenie kapłanów oraz kandydatów do kapłaństwa.

• Wzbudzenie licznych powołań kapłańskich i zakonnych.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu nastąpi o godz. 8.00 i Najświętszy Sakrament będzie wystawiony przez cały dzień. Przed wieczorną Mszą św. (ok. godz. 17.50) błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i Msza święta o godz. 18.00.
Aby zapewnić ciągłość adoracji w przedsionku będzie lista z godzinami adoracji; z prośbą aby wierni mogący i chcący wziąć udział w tej adoracji wpisali, kiedy mogą czuwać przy Najświętszym Sakramencie.

* * *

Spotkanie wiernych w Gdyni – 26 sierpnia
26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, odbędzie się w Gdyni kolejne już spotkanie integracyjne wiernych. Dlatego chciałbym Was wszystkich, drodzy Przyjaciele, zaprosić na to spotkanie, abyśmy razem pod patronatem Niepokalanej, mogli się spotkać na modlitwie oraz w miłej atmosferze spędzić trochę wolnego czasu.

Oto program spotkania 26 sierpnia w Gdyni:

– 9.30 – różaniec oraz możliwość spowiedzi

– 10.00 – Msza święta śpiewna ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej

– po Mszy św. – wystawienie Najświętszego Sakramentu

– po wystawieniu – wspólny posiłek

KALENDARZ LITURGICZNY
Na sierpień A.D. 2017

1 wt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. Siedmiu Braci Machabejskich, Męczenników
2 śr. Św. Alfonsa Marii Liguori, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Stefana I, Papieża i Męczennika
3 czw. dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
4 pt. Św. Dominika, Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
5 sob. Rocznica konsekracji Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
6 niedz. Przemienienie Pańskie, 2 kl.
7 pn. Św. Kajetana, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Donata, Biskupa i Męczennika
8 wt. Św. Jana Marii Vianneya, Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Cyriaka, Larga i Szmaragda, Męczenników
9 śr. Wigilia św. Wawrzyńca, Męczennika, 3 kl., wsp. św. Romana, Męczennika
10 czw. Św. Wawrzyńca, Męczennika, 2 kl. (W diec. pelplińskiej: Św. Wawrzyńca, Męczennika,Głównego Patrona diecezji, 1 kl.)
11 pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Tyburcjusza, Męczennika oraz św. Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy (W diec. warmińskiej: Najśw. Maryi Panny Świętolipskiej, 3 kl.)
12 sob. Św. Klary, Dziewicy, 3 kl.
13 niedz. 10. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
14 pn. Wigilia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. św. Euzebiusza, Wyznawcy (W archid. gdańskiej: Roczn. pośw. kośc. kat. w Oliwie, 1 kl.)
15 wt. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 kl.
16 śr. Św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.
17 czw. Św. Jacka, Wyznawcy, 3 kl.(W diec. pelplińskiej: Św. Jacka, Wyznawcy, Drugiego Patrona diecezji, 2 kl.)
18 pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Agapita, Męczennika
19 sob. Św. Jana Eudesa, Wyznawcy, 3 kl.
20 niedz. 11. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
21 pn. Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Wdowy, 3 kl.
22 wt. Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. śś. Tymoteusza, Hipolita i Symforiana, Męczenników [Święto tytułu (odpust) kościoła Bractwa w Gdyni, 1 kl.]
23 śr. Św. Filipa Benicjusza, Wyznawcy, 3 kl.
24 czw. Św. Bartłomieja, Apostoła, 2 kl.
25 pt. Św. Ludwika, Króla i Wyznawcy, 3 kl.
26 sob. P.P. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 1 kl.
27 niedz. 12. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
28 pn. Św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Hermesa, Męczennika
29 wt. Ścięcie św. Jana Chrzciciela, 3 kl., wsp. św. Sabiny, Męczennicy
30 śr. Św. Róży z Limy, Dziewicy, 3 kl., wsp. śś. Feliksa i Adaukta, Męczenników
31 czw. Św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy, 3 kl.

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Gdynia

Piątek*:
18.00 – Msza św.
ok. 18.40 – Różaniec
W pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. Godzina św.

Sobota:
18.00 – Msza św.
ok. 18.40 – Różaniec
W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. śpiewana, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

Niedziela:
9.00 – Różaniec
9.30 – Godzinki
9.00 – 9.50 – możliwość spowiedzi
10.00 – Msza św.

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Olsztyn

Niedziela:
17.30 – Różaniec
17.20 – 17.50 – możliwość spowiedzi
18.00 – Msza św.

Poniedziałek*:
8.00 – Msza św.

* Zwykle będzie odprawiana Msza św. w każdy piątek (w Gdyni) i poniedziałek (w Olsztynie). W wyjątkowych jednak wypadkach może zostać w te dni odwołana. Dlatego proszę za każdym razem upewniać się czy w dany piątek i dany poniedziałek kapłan ją na pewno odprawi.
* w okresie wakacyjnym nie będzie katechezy!