Biuletyn – lipiec A.D. 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Lipiec
A.D. 2017

Odkupiłeś nas, Panie, przez Krew swoją …i uczyniłeś nas Bogu naszemu Królestwem

Drodzy wierni tymi słowy zaczyna się pierwsza Msza św. lipca, Msza św. na uroczystość Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święto to ma za cel w sposób szczególny czcić, adorować zapłatę naszego Zbawienia, nie jesteśmy bowiem niczym innym odkupieni, jak mówi Apostoł Piotr: „Z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.” (1P 1,18-19) To tylko dzięki przelaniu Krwi Boga-Człowieka jesteśmy odkupieni. To ta krew mogła zmyć grzechy ludzkości i pojednać grzesznego człowieka z Bogiem.

Z wielkości zapłaty, z ofiary jaką poniósł Niepokalany Baranek aby pojednać nasze dusze z Bogiem, widzimy wartość duszy ludzkiej oraz miłość Boga ku człowiekowi. Skąd wynika fakt, że Bóg aż tak wielce ceni dusze ludzką? Przede wszystkim z faktu jej nieśmiertelności oraz tego, że Bóg stwarza każdą duszę, aby była ona z nim połączona na wieki. Dusza ludzka jest zdolna przyjąć łaskę uświęcającą, czyli mieć udział w życiu Bożym, aby się stać uczestnikami Boskiej natury (1P 1,4). Grzech czyni to niemożliwym, dlatego Bóg aby usunąć przeszkodę do tego wielkiego powołaniu ludzkiej duszy, żąda ogromnej ceny, śmierci Swego umiłowanego Syna.

Gotowość uczynienia tak wielkiej ofiary, gotowość poniesienia tak wielkiej zapłaty, jest dowodem miłości, nieskończonej miłości Zbawiciela. Musimy pamiętać że jedna jedyna kropla Krwi Syna Bożego, wystarczyłaby do dokonania dzieła Zbawienia. Aby jednak pokazać ogrom miłości ku nam, wylał on strumienie Przenajdroższej Krwi, abyśmy poznali tą miłość oraz abyśmy zaczęli cenić wartość naszej duszy, wielość i godność Synostwa Bożego, wartość łaski uświęcającej.

Tajemnica Krwi Chrystusa jest ściśle związana z tajemnicą Krzyża i Eucharystii. Na Krzyżu w Wielki Piątek przelał Chrystus Pan swą krew, wysłużył nam wszystkie łaski, uzyskał wielki skarb i powierzył wszystkie swe zasługi Kościołowi, swej Oblubienicy. Z tego skarbca udziela nam Kościół duchowych darów. Łaski odkupienia udziela on za pomocą Sakramentów, które swą skuteczność czerpią właśnie z Krwi Zbawiciela. Sakrament pokuty, który zmywa grzechy spowiadającego się, udziela na nowo szaty białej łaski uświęcającej, czyni to zanurzając dusze w duchowy sposób we Krwi Baranka: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» …«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” (Obj. 7,13-14).

Wszystkie Sakramenty czerpią swą skuteczność z Krwi Baranka Bożego. Szczególnie jednak w Sakramencie Eucharystii ten związek jest widoczny. Przecież Msza św. to nic innego jak odnowienia Ofiary Chrystusowej, nic innego jak mistyczne przelanie krwi Zbawiciela. Jedyną różnica miedzy Ofiarą Wielką Piątkową a Ofiarą Mszy św. jest sposób ofiarowania. Na Krzyżu było to w sposób krwawy, we Mszy świętej bezkrwawy. Msza św. rozdziela nam te łaski, które Chrystus wysłużył na Kalwarii.

Nie pozwólmy, aby przez nasze grzechy, przez nasza obojętność i lenistwo ta Przenajświętsza Krew była dla nas bez owocna. Lecz korzystajmy z zasług tej krwi, korzystajmy z Sakramentów św., aby trud Chrystusa Pana, nie bym dla naszych dusz daremny.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

* * *

AKTUALNOŚCI

Katecheza po Mszy św.
W okresie wakacyjnym nie będzie katechezy po Mszy św. Katecheza będzie odbywała się na nowo od września.

* * *

Codzienne Msze św. w Gdyni w lipcu
Podczas miesiąca lipca w kościele przeoratów będą codziennie Msze św. Od 3 do 22 lipca Msze św. w tygodniu będą o godz. 18.00, z wyjątkiem soboty 8. lipca, gdzie Msza św. wyjątkowo będzie o godz. 8.00.
Od 24 do 29 lipca będą odbywały się rekolekcje ignacjańskie w przeoracie. W tych dniach będzie również będą Msze św. codziennie, ale dokładne godziny zostaną podane później.

* * *

Piątkowa abstynencja od mięsa
Często wierni pytają które święta znoszą abstynencje od potraw mięsnych w piątek. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, miarodajne nie jest klasa święta, lecz to czy święto jest nakazane, czyli inaczej mówiąc, czy jest obowiązek uczestniczenia w Mszy św. pod grzechem ciężkim. Te święta i tylko te znoszą ten przepis. W innych przypadkach potrzebna jest dyspensa. Taka jest tradycyjna dyscyplina w tej kwestii. W Polsce świętami nakazanymi oprócz niedziel są:

• Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok⇒ (1 stycznia)

• Objawienie Pańskie⇒ (6 stycznia)

• Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało⇒

(czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

• Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny⇒ (15 sierpnia)

• Wszystkich Świętych⇒ (1 listopada)

• Boże Narodzenie⇒ (25 grudnia)

Również święta nakazane w Kościele powszechnym zwalniają od abstynencji piątkowej (NIE MA JEDNAK OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W TE DNI W MSZY ŚW, GDYŻ NIE SĄ TO DNI WOLNE OD PRACY). Oprócz wyżej wymienionych są to:

• Uroczystość św. Józefa (19 marca)

• Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

(święto ruchome obchodzone 40 dni po Wielkanocy)

• Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)

• Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)

KALENDARZ LITURGICZNY
Na lipiec A.D. 2017

1 sob. Uroczystość Najdroższej Krwi P.N. Jezusa Chrystusa, 1 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
2 niedz. 4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl., wsp. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.
3 pn. P.P. W archid. gdańskiej: Św. Ottona, Biskupa i Wyznawcy, Głównego Patrona Pomorza, 1 kl.
4 wt. P.P. W archid. gdańskiej: Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika, 3 kl.
5 śr. Św. Antoniego Marii Zaccaria, Wyznawcy, 3 kl.
6 czw. dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
7 pt. Śś. Cyryla i Metodego, Biskupów i Wyznawców, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
8 sob. Św. Elżbiety, Królowej i Wdowy, 3 kl.
9 niedz. 5. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
10 pn. Siedmiu Braci Męczenników, śś. Rufiny i Sekundy, Dziewic i Męczennic, 3 kl.
11 wt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Piusa I, Papieża i Męczennika
12 śr. Św. Jana Gwalberta, Opata, 3 kl., wsp. śś. Nabora i Feliksa, Męczenników
13 czw. P.P. Śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, Wyznawców, 3 kl.
14 pt. Św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
15 sob. P.P. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika, 3 kl., wsp. św. Henryka Cesarza i Wyznawcy, 3 kl.
16 niedz. 6. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
17 pn. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Aleksego, Wyznawcy
18 wt. P.P. Bł. Szymona z Lipnicy, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Kamila de Lellis, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Symforozy i Siedmiu Jej Synów, Męczenników
19 śr. Św. Wincentego a Paulo, Wyznawcy, 3 kl.
20 czw. P.P. Bł. Czesława, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Hieronima Emiliani, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy
21 pt. Św. Wawrzyńca z Brindisi, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Praksedy, Dziewicy
22 sob. Św. Marii Magdaleny, Pokutnicy, 3 kl.
23 niedz. 7. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
24 pn. P.P. Św. Kingi, Dziewicy, 3 kl., wsp. św. Krystyny, Dziewicy i Męczennicy
25 wt. Św. Jakuba, Apostoła, 2 kl., wsp. św. Krzysztofa, Męczennika
26 śr. Św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny, 2 kl.
27 czw. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Pantaleona, Męczennika
28 pt. Śś. Nazariusza i Celsa, Męczenników, Wiktora I, Papieża i Męczennika oraz Innocentego I, Papieża i Wyznawcy, 3 kl.
29 sob. Św. Marty, Dziewicy, 3 kl., wsp. śś. Feliksa, Symplicjusza, Faustyna i Beatryczy, Męczenników
30 niedz. 8. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
31 pn. Św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy, 3 kl.

* Data z szarym tłem oznacza, że tego dnia będzie odprawiana Msza św. w Gdyni.

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Gdynia

Piątek*:
18.00 – Msza św.
ok. 18.40 – Różaniec
W pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. Godzina św.

Sobota:
18.00 – Msza św.
ok. 18.40 – Różaniec
W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. śpiewana, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

Niedziela:
9.00 – Różaniec
9.30 – Godzinki
9.00 – 9.50 – możliwość spowiedzi
10.00 – Msza św.

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Olsztyn

Niedziela:
17.30 – Różaniec
17.20 – 17.50 – możliwość spowiedzi
18.00 – Msza św.

Poniedziałek*:
8.00 – Msza św.

* Zwykle będzie odprawiana Msza św. w każdy piątek (w Gdyni) i poniedziałek (w Olsztynie). W wyjątkowych jednak wypadkach może zostać w te dni odwołana. Dlatego proszę za każdym razem upewniać się czy w dany piątek i dany poniedziałek kapłan ją na pewno odprawi.
* w okresie wakacyjnym nie będzie katechezy!