Biuletyn – czerwiec A.D. 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Czerwiec
A.D. 2017

Tantum ergo sacramentum – Przed tak wielkim Sakramentem

Drodzy Wierni, miesiąc czerwiec jest bardzo obfity w wielkie uroczystości. Już w pierwszych dniach czerwca świętujemy Zesłanie Ducha Świętego a parę dni później uroczystość Bożego Ciała, której celem jest oddanie czci Najsłodszemu Zbawicielowi ukrytemu pod postaciami eucharystycznymi. Kościół przypomina nam, że słowa Zbawiciela: „jestem z wami aż do skończenia świata” są prawdziwe szczególnie w odniesieniu do Sakramentu boskiej Miłości. To właśnie tu Chrystus Zwycięzca jest obecny pośród nas. Pomimo tego że Jego majestat, Jego chwała ukrywają się pod zasłoną chleba czy też wina, to właśnie tu przebywa Jezus Chrystus w całej swej potędze i mocy.

Piękne pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu wyrażają dobitnie tę prawdę: „Zbliżam się w pokorze i niskości swej;Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej (…) Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; Kto się im poddaje, temu wiary brak; Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę; Że w postaci Chleba utaiłeś się; Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas; Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz”.Naszym zadaniem jest oddawać cześć naszemu Zbawicielowi, dziękować Mu za tę obecność, a przede wszystkim przygotowywać swe serca na przyjęcie tego największego z gości, jakiego możemy przyjąć. Bo Sakrament ten ustanowił nasz Pan przede wszystkim po to, abyśmy Go pożywali. Sam Chrystus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (…) Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 55-58). Dlatego przygotujmy nasze serca, oczyśćmy je z grzechów i pożywajmy ten największy dar miłości Bożej.

Sakrament Eucharystii jest wielkim darem Bożym dla nas. Zastanówmy się, dlaczego Chrystus ustanowił ten Sakrament, co było jego pobudką? Odpowiedź będzie brzmiała tak samo jak przypadku tajemnicy wcielenia, dzieła zbawienia, odpuszczania grzechów. Powodem była miłość Boga ku nam grzesznikom! Miłość ta nie zna granic, i jeżeli sam Bóg by nam tego nie objawił, to żaden człowiek nie śmiałby nawet marzyć o tak wielkiej miłości, o tak wielkim darze, o możliwości osiągnięcia tak wielkiej zażyłości z Bogiem.

Osiem dni po uroczystości Bożego Ciała obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce jest symbolem tej miłości, którą żywi ku nam Zbawiciel. Dlatego obydwie uroczystości tak blisko siebie przypadają, można powiedzieć są że sobą ściśle powiązane. Sakrament Eucharystii wypływa z miłości, której symbolem jest właśnie Serce Jezusowe. Największym darem tego Serca jest sakrament Eucharystii, nazywany z tego też powodu, sakramentem Boskiej Miłości.

Święta Tereska od Dzieciątka Jezus mawiała że za miłość płaci się tylko miłością. Dlatego naszą odpowiedzią Bogu powinna być miłość wyrażająca się w chętnym, częstym i gorliwym przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu. Jak również dbałość o zachowanie czystości serca, abyśmy zawsze byli przygotowani na przyjęcie Zbawiciela pod postacią chleba. Do przystępowania do Stołu Pańskiego, do Chrystusa Pana, wzywa nas On sam: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” (Mt 21, 28).

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

AKTUALNOŚCI

Koncert chóru szkolnego w Gdyni
W niedzielę 11. czerwca w gdyńskim przeoracie gościnnie wystąpi chór szkolny ze szkoły podstawowej Św. Rodziny z Warszawy. Wszyscy są serdecznie zaproszeni na koncert, który będzie miał miejsce po niedzielnej Mszy św.

Świecenia diakonatu
W wigilię Zesłania Ducha Św. (3 czerwca) w seminarium w Zaitzkofen (Bawaria) zostaną udzielone święcenia diakonatu pięciu subdiakonom. Wśród nich jest jeden nasz rodak x. sdk. Jakub Wawrzyn. Święcenia te są już ostatnim etapem poprzedzającym przyjęcie święceń kapłańskich. Módlmy się za przyszłych diakonów, aby Duch Św. uczynił ich gorliwymi głosicielami Słowa Bożego, na wzór św. Szczepana, jednego z siedmiu pierwszych diakonów.

Pielgrzymka z Olsztyna do Gietrzwałdu – 24.06.2017

 

Gietrzwałd to jedyne miejsce w Polsce, w którym miały miejsce oficjalnie uznawane przez Kościół objawienia Matki Bożej (trwały w dniach od 27 czerwca do 16 września 1877 r.). To sanktuarium – zwane polskim Lourdes – wciąż pozostaje dla wielu Polaków nieodkrytym klejnotem Świętej Warmii, krainy od wieków katolickiej i maryjnej, krainy setek przydrożnych kapliczek budowanych na cześć Niepokalanej.

Oto program:

8.30 – wymarsz z pętli autobusowej na Dajtkach (Olsztyn)

– przemarsz (planowana trasa liczy ok. 18 km,

wiodąca malowniczymi drogami wśród lasów i jezior)

– wejście do Gietrzwałdu

– różaniec przy kapliczce objawień

– modlitwa w sanktuarium

przed wizerunkiem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

– wizyta przy cudownym źródełku

ok 15.00 Msza św. w Gietrzwałdzie

– po Mszy św. poczęstunek

Rekolekcje montfortańskie
Rekolekcje maryjne wg Traktatu o doskonałym nabożeństwie do N.M.Panny św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort. Miejscem rekolekcji jest przeorat św. Piusa X w Warszawie.

• Uczestnicy zobowiązują się do udziału w całych rekolekcjach, tj. od samego początku do końca. Rekolekcje odbywają się w całkowitym milczeniu. Celem rekolekcji jest przygotowanie się (lub odnowienie) do aktu całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce N.M.Panny wg św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort (zob. modlitewnik Te Deumlaudamus, s. 178–180).
Należy zgłosić się przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
Zgłoszenia przyjmujemy w przeoracie w Warszawie telefonicznie lub e-mailem: info@piusx.org.pl.

Terminy:

– 26-30 czerwca: – kurs dla mężczyzn

– 3-7 lipca: – kurs dla kobiet

KALENDARZ LITURGICZNY
Na czerwiec A.D. 2017

1 czw. * Św. Anieli Merici, Dziewicy, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
2 pt. Bł. Sadoka i Towarzyszy, Męczenników, 3 kl., wsp. śś. Marcelina i Piotra Męczenników oraz Erazma, Biskupa i Męczennika, Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
3 sob. Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 1 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
4 niedz. Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 1 kl.
5 pn. Poniedziałek w Oktawie Zesłania Ducha Św., 1 kl.
6 wt. Wtorek w Oktawie Zesłania Ducha Św., 1 kl.
7 śr. Środa Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Św., 1 kl.
8 czw. Czwartek w Oktawie Zesłania Ducha Św., 1 kl.
9 pt. Piątek Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Św., 1 kl.
10 sob. Sobota Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Św., 1 kl.
11 niedz. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 1 kl.
12 pn. Św. Jana z Facundo, Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Bazylidesa, Cyryna, Nabora i Nazariusza, Męczenników
13 wt. Św. Antoniego z Padwy, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
14 śr. Św. Bazylego Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
15 czw. Uroczystość Najświętszego Ciała Chrystusa (Boże Ciało), 1 kl.
16 pt. dzień ferialny, 4 kl.
17 sob. Św. Grzegorza Barbarigo, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.
18 niedz. 2. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
19 pn. Św. JulianyFalconieri, Dziewicy, 3 kl., wsp. śś. Gerwazego i Protazego, Męczenników
20 wt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Sylweriusza, Papieża i Męczennika
21 śr. Św. Alojzego Gonzagi, Wyznawcy, 3 kl.
22 czw. Św. Paulina, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.
23 pt. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1 kl.
24 sob. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, 1 kl.
25 niedz. 3. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
26 pn. Śś. Jana i Pawła, Męczenników, 3 kl.
27 wt. dzień ferialny, 4 kl. (W diec. pelplińskiej: Najśw. Maryi Panny Nieustającej Pomocy, Głównej Patronki diec., 1 kl.)
28 śr. Wigilia śś. Apostołów Piotra i Pawła, 2 kl.
29 czw. Śś. Piotra i Pawła, Apostołów, 1 kl.
30 pt. Wspomnienie św. Pawła, Apostoła, 3 kl., wsp. św. Piotra, Apostoła

* Data z szarym tłem oznacza, że tego dnia będzie odprawiana Msza św. w Gdyni.

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Gdynia

Piątek*:
18.00 – Msza św.
ok. 18.40 – Różaniec
W pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. Godzina św.

Sobota:
18.00 – Msza św.
ok. 18.40 – Różaniec
W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. śpiewana, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

Niedziela:
9.00 – Różaniec
9.30 – Godzinki
9.00 – 9.50 – możliwość spowiedzi
10.00 – Msza św.
Po Mszy św. katecheza

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Olsztyn

Niedziela:
17.30 – Różaniec
17.20 – 17.50 – możliwość spowiedzi
18.00 – Msza św.
Po Mszy św. katecheza

Poniedziałek*:
8.00 – Msza św.

*Zwykle będzie odprawiana Msza św. w każdy piątek (w Gdyni) i poniedziałek (w Olsztynie). W wyjątkowych jednak wypadkach może zostać w te dni odwołana. Dlatego proszę za każdym razem upewniać się czy w dany piątek i dany poniedziałek kapłan ją na pewno odprawi.