Biuletyn – maj A.D. 2017

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Maj
A.D. 2017

Chwalcie łąki umajone…

Słowa tej pięknej polskiej pieśni Maryjnej, zachęcają nas do chwalenia i do czczenia Maryi. Dlaczego właśnie przyroda majowa zachęca nas do nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny? Dlaczego właśnie ten miesiąc nazywamy: miesiącem Maryi?

Miedzy majem a Niepokalaną istnieje pewne podobieństwo. W tym miesiącu wszystko zaczyna budzić się na nowo do życia, natura pogrążona była jakoby we śnie – w pewnym sensie w śmierci. W okresie jesienno-zimowym, drzewa i kwiaty tracą swój urok, gubią liście i owoce, zostają puste i na swój sposób smutne. Ten stan rzeczy zmienia się właśnie w majowym okresie, kiedy wszystko powstaje na nowo do życia. Kwiaty puszczają pąki, drzewa zielenią się, natura zdaje się budzić, co powoduje radość. Naturę w tym śnie zimowym można porównać do ludzkości przed przyjściem Zbawiciela – jest smutna, bez nadprzyrodzonego życia.

Aż pojawia się Ona – która zmienia wszystko. Jej “fiat” sprowadza Syna Bożego na ziemię, Dzieło Odkupienia ludzkości zaczyna się, Zbawiciel staje się człowiekiem, aby nauczać, dawać przykład, czynić cuda, umrzeć i zmartwychwstać – aby ostatecznie dać nowe życie stworzeniu. Dobre uczynki, cnoty, zaczynają wydawać swe owoce, a wszystko to przez Maryję. Jak maj jest początkiem nowego ożywienia natury, podobnie Maryja jest początkiem nadprzyrodzonego obudzenia ludzkości. Jej zawdzięczamy bardzo wiele, dlatego czcimy Ją w tym miesiącu bardziej.
Podobnie jak ta przemiana natury, dokonuje się za sprawą siły jaką daje Bóg prawom przyrody. Podobnie działanie Maryi, nie jest Jej – w absolutnym tego sensie – lecz jest działaniem siły Bożej, szczególnie działaniem Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej dokonuje tego największego, najważniejszego Dzieła w historii ludzkości – Wcielenia Słowa Bożego. To Duch Święty zstąpił na Maryję, jak to zapowiedział Archanioł przy Zwiastowaniu.

Z tego to powodu, to Tej Osobie Boskiej, przypisujemy dzieło uświęcenia. Jak wielkie znaczenie ma Duch Święty w naszym życiu i jak wiele może w nas zdziałać – jeżeli nie stawiamy przeszkód temu działaniu – widzimy na przykładzie apostołów przed i po Zielonych Świątkach. Przed przyjściem Pocieszyciela kryją się oni przed żydami, są tchórzliwi, myślą po ludzku, nie rozumieją dobrze nauki Jezusowej. Po Zesłaniu Ducha Świętego odważnie głoszą oni Jezusa Chrystusa wobec całego ludu, są gotowi cierpieć dla Chrystusa, więcej nawet radują się z tych cierpień – jak nam to mówią Dzieje Apostolskie. Najważniejsza jednak zmiana apostołów polega na tym, że teraz rozumieją dobrze naukę swego Mistrza. Nie żyją już ludzkimi oczekiwaniami, lecz żyją prawdą Chrystusową. To właśnie Duch Święty dokonał w nich tej przemiany.

W nas również taka przemiana jest możliwa, pod warunkiem, że będziemy przygotowani na przyjście i działanie Tego Daru z wysokości, a przede wszystkim, jeżeli nie będziemy sprzeciwiali się Jego działaniu. Miesiąc maj jest miesiącem Maryi, dlatego w tym miesiącu, pod okiem Maryi przygotujmy się dobrze na to wspaniałe Święto, Święto Zesłania Ducha Świętego. Najlepsze przygotowanie to czczenie Niepokalanej, podobnie jak apostołowie przygotowywali się z Matką Bożą, tak i my powinniśmy przygotować się na przyjście Pocieszyciela wraz z Maryją. Aby Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej dokonała w nas wielkich rzeczy, przygotujmy się i prośmy Ducha Świętego o Jego przyjście: “Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg…”

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

AKTUALNOŚCI

Porządek Mszy św. w pierwszych dniach maja:

– w Olsztynie – Msza św. będzie 1. maja (pn.) o godz. 8.00.

– w Gdyni – porządek będzie wyglądał następująco:

1. maja (pn.) 10.00 (od 9.00 Nabożeństwo Majowe, Różaniec itd.)

2. maja (wt.) – 07.30

3. maja (śr.) 10.00 (od 9.00 Nabożeństwo Majowe, Różaniec itd.)

4. maja (czw.) – 18.00 Pierwszy czwartek miesiąca

5. maja (pt.) – 18.00 Pierwszy piątek miesiąca

6. maja (sob.) – 18.00 Pierwsza sobota miesiąca

* * *

Jednorazowa zmiana godziny Mszy św. w Olsztynie

W niedzielę 7. maja Msza św. w Olsztynie będzie o godz. 10.00, a nie jak zwyczajnie o godz. 18.00. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie integracyjne wiernych. Szczegóły spotkania później.

* * *

Dzień Fatimski – Maryjny Dzień Skupienia w Gdyni

13. maja, w sobotę odbędzie się Maryjny Dzień Skupienia. W ten sposób pragniemy uczcić setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie.

Oto Program:

17.00 – Różaniec, możliwość spowiedzi

17.30 – I Wykład

18.00 – Msza św. śpiewana (II wykład – kazanie)

ok. 19.20 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00

* * *

Pielgrzymka do Matemblewa

27. maja, w sobotę organizujemy pieszą pielgrzymkę z przeoratu w Gdyni do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. Jedną z intencji pielgrzymki będzie wynagrodzenie Bogu, za grzechy dzieciobójstwa dokonanego w łonie matek. Przewidywany porządek dnia:

8.00Msza św. w przeoracie w Gdyni.

– Po Mszy św. – Małe śniadanie w sali wykładowej przeoratu

(jedzenie we własnym zakresie)

– O godz. 9.30 wychodzimy z przeoratu.

– Odwiedzimy Źródło Maryi w Wielkim Kacku.

– Idziemy około 4 godzin (ok. 20 km) przez Trójmiejski Park

– Modlitwa w Sanktuarium

– Wracamy autokarem do przeoratu

– Po powrocie do przeoratu Nabożeństwo Majowe.

Aby pomóc w organizacji pielgrzymki, prosimy chętnych

o zapisanie (zgłoszenie) się do 20 maja.

Przypomnienie o obowiązku Komunii św. Wielkanocnej!

Nie wypełnienie tego obowiązku jest grzechem ciężkim. Niech jako przypomnienie posłuży katechizm kard. Gasparriego. Oto jego fragmenty:

O trzecim i czwartym przykazaniu kościelnym

258. Co Kościół przepisuje trzecim przykazaniem: Spowiadać się przynajmniej raz w roku?

Trzecim przykazaniem: Spowiadać się przynajmniej raz w roku, przepisuje Kościół, żeby wierni, gdy dojdą do używania rozumu, spowiadali się przynajmniej raz w roku z tych grzechów, które jeszcze nie były bezpośrednio odpuszczone w poprzednich spowiedziach.

259. Co nakazuje Kościół przez czwarte przykazanie: Najświętszy Sakrament przynajmniej w czasie wielkanocnym przyjmować?

Przez czwarte przykazanie: Najświętszy Sakrament przynajmniej w czasie wielkanocnym przyjmować, Kościół nakazuje, żeby każdy wierny, skoro tylko dojdzie do używania rozumu, przynajmniej w czasie wielkanocnym przyjmował Najświętszy Sakrament.

261. Dlaczego Kościół do trzeciego i czwartego przykazania dodał słowo: przynajmniej?

Kościół do trzeciego i czwartego przykazania dodał słowo: przynajmniej, żeby nam dać naukę, iż jest rzeczą bardzo pożyteczną i Kościół życzy sobie, aby wierni, nawet ci, którzy mają tylko powszednie grzechy albo śmiertelne, już bezpośrednio odpuszczone, spowiadali się częściej i często, a nawet codziennie, przyjmowali pobożnie Najświętszy Sakrament.

KALENDARZ LITURGICZNY
Na maj A.D. 2017

1 pn. * Św. Józefa Rzemieślnika, Oblubieńca N.M.P., Wyznawcy, 1 kl.
2 wt. Św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
3 śr. P.P. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, Głównej Patronki Polski, 1 kl.
4 czw. Św. Moniki, Wdowy, 3 kl., P.P. Św. Floriana, Męczennika, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie
5 pt. Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najświętszego Serca Jezusa
6 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
7 niedz. 3. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl.
8 pn. Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, 1 kl.
9 wt. Św. Grzegorza z Nazjanzu, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
10 śr. Św. Antonina, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Gordiana i Epimacha, Męczenników
11 czw. Śś. Filipa i Jakuba, Apostołów, 2 kl.
12 pt. Śś. Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego, Męczenników, 3 kl.
13 sob. Św. Roberta Bellarmina, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
14 niedz. 4. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl.
15 pn. Św. Jana Chrzciciela de la Salle, Wyznawcy, 3 kl.
16 wt. P.P. Św. Andrzeja Boboli, Męczennika, 3 kl. (W archid. warmińskiej: Św. Andrzeja Boboli, Męczennika, Drugiego Patrona diec., 2 kl.), wsp. św. Ubalda, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.
17 śr. Św. Paschalisa Baylon, Wyznawcy, 3 kl.
18 czw. Św. Wenancjusza, Męczennika, 3 kl.
19 pt. Św. Piotra Celestyna, Papieża i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Pudencjany, Dziewicy
20 sob. Św. Bernardyna ze Sieny, Wyznawcy, 3 kl.
21 niedz. 5. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl.
22 pn. dzień ferialny, 4 kl., wsp. Litania Mniejsza
23 wt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. Litania Mniejsza
24 śr. P.P. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, 2 kl., wsp. Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego, 2 kl., wsp. Litania Mniejsza
25 czw. Wniebowstąpienie Pańskie, 1 kl.
26 pt. Św. Filipa Nereusza, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Eleuteriusza, Papieża i Męczennika
27 sob. Św. Bedy Wielebnego, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. św. Jana I, Papieża i Męczennika
28 niedz. Niedziela po Wniebowstąpieniu, 2 kl.
29 pn. Św. Marii Magdaleny Pazzi, Dziewicy, 3 kl.
30 wt. Św. Jana Sarkandra, Kapłana i Męczennika, 3 kl., wsp. św. Feliksa I, Papieża i Męczennika
31 śr. Najświętszej Maryi Panny Królowej, 2 kl., wsp. św. Petroneli, Dziewicy

* Data z szarym tłem oznacza, że tego dnia będzie odprawiana Msza św. w Gdyni.


PORZĄDEK MSZY ŚW. – Gdynia

Piątek*:
18.00 – Msza św.
ok. 18.40 – Różaniec
W pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. Godzina św.

Sobota:
18.00 – Msza św.
ok. 18.40 – Różaniec
W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. śpiewana, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00

Niedziela:
9.00 – Różaniec
9.30 – Godzinki
9.00 – 9.50 – możliwość spowiedzi
10.00 – Msza św.
Po Mszy św. katecheza

PORZĄDEK MSZY ŚW. – Olsztyn

Niedziela:
17.30 – Różaniec
17.20 – 17.50 – możliwość spowiedzi
18.00 – Msza św.
Po Mszy św. katecheza

Poniedziałek*:
8.00 – Msza św.

*Zwykle będzie odprawiana Msza św. w każdy piątek (w Gdyni) i poniedziałek (w Olsztynie). W wyjątkowych jednak wypadkach może zostać w te dni odwołana. Dlatego proszę za każdym razem upewniać się czy w dany piątek i dany poniedziałek kapłan ją na pewno odprawi.