Biuletyn – grudzień A. D. 2016

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Grudzień
A.D. 2016

bez-nazwy1
Adwent, czas przygotowania

Drodzy Wierni! Liturgia adwentu, czasu poprzedzającego przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa – Jego narodzenie, ukazuje nam wiele ważnych postaci, które pomagają nam czynić odpowiednie przygotowania.
Pierwszą z tych postaci jest św. Jan Chrzciciel. Druga i trzecia niedziela w swych Ewangeliach ukazuje nam jego jako poprzednika Pańskiego. Jego życiowym zadaniem, jego powołaniem było właśnie przygotowanie drogi Chrystusowi. Z tego powodu jego nauka, jego przykład jest tak ważny dla naszych przygotowań. A czegóż uczył, cóż czynił św. Jan? O tym czytamy u św. Mateusza: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). To właśnie nawrócenie się, porzucenie złych uczynków, walka ze swymi wadami i pokusami są najlepszym przygotowaniem na przyjście Zbawiciela. Wszystkie nasze zewnętrzne umartwienia i postanowienia podejmowane w adwencie, nazywanym małym Wielkim Postem. Nasze ofiary i umartwienie mają za cel, nic innego, jak przygotowanie naszych serc dla Pana Jezusa.
Również prorok Izajasz jest niezwykle ważny w liturgii adwentowej. Jego tęsknotę za obiecanym Odkupicielem wyrażają słowa: „Niebiosa spuście rosę z góry, a obłoki niechaj zleją z deszczem Sprawiedliwego. Niechaj się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”. Również my, po mimo tego że żyjemy w czasie po przyjściu Chrystusa, musimy często wzbudzać sobie tęsknotę i pragnienie za Zbawicielem. A nasza tęsknota powinna być skierowana przede wszystkim ku Eucharystii, pod której postaciami kryje się żywy i prawdziwy Zbawiciel w swojej własnej osobie. On jest Panem naszych serc, ale nie wchodzi do nich bez zaproszenia, chce być zaproszony, chce być ich i przez nie oczekiwanym gościem. Prorok Izajasz również przygotowuje nas na narodziny Mesjasza swoim proroctwem: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14). Ten znak – cud poczęcia Chrystusa w łonie Dziewicy bez udziału męża był znakiem, poprzedzającym narodziny obiecanego Mesjasza, Syna Bożego.
Najważniejszą jednak postacią adwentu jest Maryja – Panna, z której narodził się Zbawiciel. Bóg przygotowując Ją do tego zadania, zachował Jej duszę i ciało od wszelkiego grzechu, nawet od grzechu pierworodnego. Ten przywilej nazywamy Niepokalany Poczęciem NMP, a jego liturgiczne święto wypada co roku właśnie w adwencie, a więc blisko świąt Bożego Narodzenia. Nie jest to wcale przypadek, lecz fakt kryjący w sobie głęboki sens. Ta bliskość obu świąt pokazuje nam, że wolność od grzechu, jest warunkiem spotkania Boga. Im większa owa wolność od wszystkiego co grzeszne, tym bliższe spotkanie z Bogiem. Dlatego święto Niepokalanego Poczęcia, jest wspaniałym wprowadzeniem nas w święta Bożego Narodzenia.
Święty Mateusz w swej Ewangelii mówił o Janie Chrzcicielu: „Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki” (Mt 3, 3).
Czas adwentu, jest czasem przygotowania naszych serc dla Pana. Drodzy Wierni, niech cel tego okresu liturgicznego nie będzie zagłuszony przez komercyjną, nachalną atmosferę obecną na ulicach, w sklepach, dookoła nas, lecz niech zachęca nas do prostowania ścieżek naszego życia.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

bez-nazwy1

AKTUALNOŚCI

REKOLEKCJE ADWENTOWE: „Gotujcie drogę Pańską”

Olsztyn: 9-11 grudnia
Gdynia: 16-18 grudnia

Piątek (9.XII-Olsztyn | 16.XII-Gdynia)
17.30 Różaniec (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
18.00 Msza św.
18.45 Wykład I

Sobota (10.XII-Olsztyn | 17.XII-Gdynia)
17:15 Wykład II
18.00 Msza św.
18.45 Wykład III

Niedziela (11.XII-Olsztyn | 18.XII-Gdynia)
09.30 Różaniec (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
10.00 Msza św.
11.15 Wykład IV

* * *

Msza św. 11. grudnia w Olsztynie
Z powodu odbywających się rekolekcji w Olsztynie, Msza św. w 3 niedzielę adwentu (11.XII) będzie odprawiona o godz. 10.00, a nie jak zwyczajnie o 18.00.

* * *

Świąteczny porządek nabożeństw:

25 grudnia – Boże Narodzenie:
Gdynia
0.00 – Msza św.
10.00 – Msza św.

Olsztyn
18.00 – Msza św.

26 grudnia – Św. Szczepana:
Gdynia
17.00 – Msza św.

Olsztyn
9.00 – Msza św.

* 1. stycznia wypada w niedzielę, zwyczajny porządek nabożeństw.

* * *

Najbliższe rekolekcje ignacjańskie w Bajerzu:

16-21 stycznia – dla mężczyzn
23-28 stycznia – dla kobiet
06-11 lutego – dla kobiet
20-25 lutego – dla mężczyzn

Prosimy o zgłoszenie co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia rekolekcji; zgłoszenia przyjmuje dom rekolekcyjny w Bajerzu: telefonicznie (56 686 72 71 lub 608 232 673) albo bajerze@piusx.org.pl

* * *

bez-nazwy3

KALENDARZ LITURGICZNY
na Grudzień A.D. 2016

1   cz* feria Adwentu, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie.
2 pt Św. Bibiany, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl., wsp. ferii Adwentu, Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najświętszego Serca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3   so Św. Franciszka Ksawerego, Wyznawcy, 3 kl., wsp. ferii Adwentu, Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.,
 4   nd  2. Niedziela Adwentu, 1 kl
5   po feria Adwentu, 3 kl., wsp. Św. Saby, Opata
6   wt Św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. ferii Adwentu
7   śr Św. Ambrożego, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. ferii Adwentu
8   cz Niepokalane Poczęcie N. M. Panny, 1 kl.
9   pt feria Adwentu, 3 kl.
10 so feria Adwentu, 3 kl., wsp. Św. Melchiadesa, Papieża i Męczennika
11 nd 3. Niedziela Adwentu, 1 kl.
12 po feria Adwentu, 3 kl.
13 wt Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl., wsp. ferii Adwentu
14 śr Środa Suchych Dni Zimowych, 2 kl.
15 cz feria Adwentu, 3 kl.
16 pt Piątek Suchych Dni Zimowych, 2 kl., wsp. Św. Euzebiusza, Biskupa i Męczennika
17 so Sobota Suchych Dni Zimowych, 2 kl.
18 nd 4. Niedziela Adwentu, 1 kl.
19 po feria Adwentu, 2 kl.
20 wt feria Adwentu, 2 kl.
21 śr Św. Tomasza, Apostoła, 2 kl., wsp. ferii Adwentu
22 cz feria Adwentu, 2 kl.
23 pt feria Adwentu, 2 kl.
24 so Wigilia Bożego Narodzenia, 1 kl.
25 nd Boże Narodzenie, 1 kl., (z oktawą 2 kl.)
26 po Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, 2 kl.
27 wt Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, 2 kl.
28 śr Świętych Młodzianków, 2 kl.
29 cz W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl., wsp. św. Tomasza, Biskupa i Męczennika
30 pt W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl.
31 so W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl., wsp. św. Sylwestra I, Papieża i Wyznawcy

 

* Data z szarym tłem oznacza, że tego dnia będzie odprawiana Msza św. W Gdyni.

bez-nazwy3

Porządek Mszy św.

Porządek  Mszy św.

Gdynia:

Piątek*:
Msza św.                         18.00
Różaniec                    ok. 18.40
W pierwszy piątek po Mszy Godzina św.

Sobota:
Msza św.                         18.00
Różaniec                    ok. 18.40
W pierwszą sobotę Msza śpiewana a po niej adoracja do 21.00

Niedziela:
Różaniec                           9.00
Godzinki                           9.30
możliwość spowiedzi 9.00 – 9.50
Msza św.                         10.00
Po Mszy św. katecheza

Olsztyn:

Niedziela:
Różaniec                           17.30
możliwość spowiedzi   17.20 – 17.50
Msza św.                           18.00
Po Mszy św. katecheza

Poniedziałek*:
Msza św.                            8.00

*Zwykle będzie odprawiana Msza św. w każdy piątek (w Gdyni) i poniedziałek (w Olsztynie). W wyjątkowych jednak wypadkach może zostać w te dni odwołana. Dlatego proszę za każdym razem upewniać się czy w dany piątek i dany poniedziałek kapłan ją na pewno odprawi.