Biuletyn – listopad A. D. 2016

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
Listopad
A.D. 2016

112016_1

Listopad – miesiąc ostatecznych prawd

Drodzy Wierni! W miesiącu listopadzie liturgia stawia nam przed oczyma najważniejsze i ostateczne prawdy, które tak często ulatują nam z pamięci. Są to prawdy, które nowoczesny świat próbuje przemilczeć, zanegować albo wyszydzić. Dlatego potrzebujemy takiego corocznego, listopadowego ich przypomnienia.

Liturgia już pierwszego dnia listopada ukazuje nam triumf świętych w Niebie, a tym samym cel naszego istnienia. Okazuje się, że ten cel nie jest nieosiągalny. Można się, współpracując z łaską Bożą na ziemi, dostać po śmierci do Nieba. Losy wszystkich świętych są tego namacalnym potwierdzeniem. Ci wszyscy błogosławieni mieszkańcy Nieba podlegali takim samym słabościom jak my, mieli naturę skażona grzechem pierworodnym – jak my, walczyli z pokusami – jak my, ale mimo to potrafili osiągnąć świętość. Ich przykład jest więc dla nas zachętą, byśmy wytrwale korzystali z pomocy jakiej udziela nam dobry Bóg oraz byśmy nie stawiali naszymi grzechami przeszkód działaniu łaski Bożej w naszych duszach. Jeśli tak żyć będziemy, to Niebo stanie się naszym udziałem! Święci, których wielu znamy z imienia i których biografie są (a przynajmniej mogą być) znane, na każdego z nas tam czekają, orędują za nami. Bóg pokazuje nam ich przykład, jako drogowskaz na naszej drodze do Nieba.

Z kolei liturgia dnia zadusznego – 2 listopada przypomina nam przede wszystkim o naszych bliskich zmarłych, ukazuje nam nieuchronną perspektywę śmierci. Chwila odejścia z tego świata decyduje o całej naszej wieczności. Taka wieczność jaka śmierć, taka śmierć jakie życie – to zdanie przedziwnie często znajduje swoje potwierdzenie dookoła nas. Warto o nim pamiętać i nim się w życiu kierować. Konieczność śmierci jest znana wszystkim ludziom, wierzącym czy nie, praktykującym czy nie. Wszyscy wiemy, że tu na ziemi nie da się żyć wiecznie, a jednak w praktyce próbujemy o tym zapomnieć, próbujemy żyć na ziemi tak jakbyśmy jej nigdy nie mieli opuścić. Wyrządza to wielką szkodę naszemu religijnemu życiu i naszym duszom. Natomiast pamięć o konieczności śmierci pomaga nam właściwie oceniać nasze doczesne życie i jego tymczasowość, pomaga nam nie ulegać złudzie świata i tym pozornym dobrom, którymi on nas mami.

Wspomnienie naszych bliskich zmarłych powinno zachęcać nas do modlitwy za nich. Oni najczęściej cierpią straszne męki w czyśćcu i tej modlitwy bardzo potrzebują. Kościół, jako troskliwa Matka, nie zapomina o swych zmarłych dzieciach. Nawet po ich śmierci modli się za nich w każdej Mszy św., a szczególnie w pierwszych dniach listopada udziela niezwykle obficie ze swych duchowych skarbów, które czerpią swa moc z zasług naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszej Matki oraz wszystkich świętych. Mam oczywiście na myśli odpusty, które możemy stosunkowo łatwo uzyskać.

Niech obecny miesiąc będzie dla nas okazją, by w wirze naszych codziennych obowiązków, prywatnych czy zawodowych spraw, zatrzymać się nad tymi tak ważnymi prawdami. Niech będzie okazją do zadania sobie pytania fundamentalnego o cel naszego życia, o jego koniec i o wieczność. Niech zachęca nas również do modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące, które znikąd już nie mogą mieć ratunku, jak tylko z naszej strony. Pomóżmy im, naszymi modlitwami, ofiarami i dobrymi uczynkami spłacić pozostały dług grzechowy, aby jak najszybciej mogły dołączyć do wybranych, zbawionych w Niebie. One na pewno nam tego nie zapomną i będą przed tronem Boga wstawiać się za nami.

Uciekajmy się też do świętych Pańskich, aby pomogli nam, pomimo naszych słabości i trudności, pomyślnie podążać do naszej niebieskiej Ojczyzny. Uciekajmy się do nich! Oni są naszymi współwyznawcami. Utrzymujemy z nimi wspólnotę wiary! Wzywajmy ich już tu na ziemi, by pewnego dnia razem z nimi móc chwalić Boga bez końca w Niebie.

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

102016_2

AKTUALNOŚCI

Porządek nabożeństw 1 i 2 listopada
Pierwszego listopada we wtorek przypada uroczystość Wszystkich Świętych, jest to święto nakazane. Porządek nabożeństw jak w niedziele. W środę 2 listopada Kościół wspomina wszystkim zmarłych, tego dnia kapłani odprawiają za zwyczaj trzy Msze. Porządek Mszy jest następujący: w Olsztynie dwie Msze św. rano, o godzinie 7:30 oraz o godzinie 8:00 (komunia święta będzie udzielana na drugiej Mszy). W Gdyni Msza św. śpiewana o godz. 18:00.

*  *  *

Porządek odpustów:
W najbliższych dniach można uzyskać odpust zupełny:

  • od 1. do 8. Listopada (uzyskać można tylko dla zmarłych) za odwiedzenie cmentarza oraz modlitwę za zmarłych na cmentarzu,
  • 2. listopada (od 12 godziny) oraz 3 listopada (uzyskać można tylko dla zmarłych) za odwiedzenie publicznej kaplicy oraz odmówienie wyznania wiary i Modlitwy Pańskiej,
  • również w uroczystość Chrystusa Króla (30 X) za wspólne odmówienie Aktu poświęcenia Sercu Jezusowemu (podanego przez Piusa XI).

Wszystkie odpusty można zdobyć pod zwykłymi warunkami:

  1. stan łaski uświęcającej (przynajmniej na końcu przepisanego dzieła) oraz intencja uzyskania odpustu,
  2. spowiedź św. w przeciągu 8 dni przed lub po uzyskaniu odpustu,
  3. Komunia święta jeżeli to możliwe w dniu uzyskania odpustu, w razie przeciwności, może być w innym dniu,
  4. modlitwa w intencji Ojca świętego,
  5. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Trzeba pamiętać, że można uzyskać tylko jeden odpust zupełny dziennie. Przypisana do odpustu modlitwa musi być odmówiona ustnie, gdyż jest to oficjalna modlitwa Kościoła. Jeżeli któryś z warunków nie zostanie wypełniony, to wówczas zamiast odpustu zupełnego można uzyskać odpust częściowy.

*  *  *

Inny ton na ewangelie
We Mszach św. śpiewanych w kolorze fioletowym w czasie Wielkiego Postu oraz Adwentu ewangelia z Mszy św. śpiewana będzie w innym tonie niż zwyczajnie.
Choć ton ten nie jest przypisany i nie jest to żaden obowiązek, jest czymś dobrym i pożytecznym śpiewać tą melodią, aby podkreślać bardziej okres liturgiczny w jakim się znajdujemy. Oto przykładowy zapis owego tonu:

102016_2

*  *  *

Internet w służbie Bogu
Strona naszego przeoratu w Gdyni (http://gdynia.fsspx.pl) została z dużym nakładem sił przywrócona do stanu z przed awarii. Całe archiwum zostało odzyskane i praktycznie podzielone, aby z łatwością znaleźć szukane materiały. Na stronie można znaleźć również bieżące informacje.
Od paru tygodni działa również konto na Facebooku (https://www.facebook.com/FSSPXGdynia), na którym dodawane są aktualne informacje o Mszach św. w gdyńskim kościele.

KALENDARZ LITURGICZNY

NA LISTOPAD A.D. 2016

1   wt* Wszystkich Świętych, 1 kl.
2  śr Dzień Zaduszny, 1 kl.
3   cz dzień ferialny, 4 kl., wsp. Śś. Witalisa i Agrykoli, Męczenników, Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie.
4   pt Św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl. Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa,
5   so Wspomnienie N.M. Panny w sobotę, 4 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.,
6   nd 25. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (5. Pozostała po Objawieniu) 2 kl.,
7   pn dzień ferialny, 4 kl.
8   wt dzień ferialny, 4 kl., wsp. Śś. Czterech Ukoronowanych, Męczenników
9   śr Rocznica konsekracji bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, 2 kl., wsp. Św. Teodora, Męczennika
10  cz Św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy, 3 kl., wsp. Śś. Tryfona i Respicjusza, Męczenników oraz św. Nimfy, Dziewicy i Męczennicy
11  pt Św. Marcina, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. Św. Mennasa, Męczennika, Dzień Niepodległości
12  so Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pustelników i pierwszych Męczenników Polski, 3 kl. , wsp. Św. Marcina I, Papieża i Męczennika
13  nd 6. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (6. Pozostała po Objawieniu), 2 kl.,  Św. Stanisława Kostki, Wyznawcy, Patrona Polski
14  pn Św. Jozafata, Biskupa i Męczennika, 3 kl
15  wt Św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.
16  śr Św. Gertrudy, Dziewicy, 3 kl.  P.P. W archid. warmińskiej i diec. łomżyńskiej: Najśw. Maryi Panny, Matki Miłosierdzia czyli Ostrobramskiej – 2 kl.
17  cz Bł. Salomei, Dziewicy, 3 kl., wsp. Św. Grzegorza Cudotwórcy, Biskupa i Wyznawcy
18  pt Rocznica konsekracji bazylik śś. Piotra i Pawła, Apostołów, 3 kl.
19  so Św. Elżbiety, Wdowy, 3 kl., wsp. Św. Poncjana, Papieża i Męczennika
20  nd 27. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (zwana 24. Albo ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)
21  pn Ofiarowanie N.M.Panny, 3 kl.
22  wt Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.
23  śr Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika, 2 kl., wsp. Św. Felicyty, Męczennicy
24  cz Św. Jana od Krzyża, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., wsp. Św. Chryzogona, Męczennika
25  pt Św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.
26  so Św. Sylwestra, Opata, 3 kl., wsp. Św. Piotra z Aleksandrii, Biskupa i Męczennika
27  nd 1. Niedziela Adwentu, 1 kl.
28  pn feria Adwentu, 3 kl.
29  wt feria Adwentu, 3 kl., wsp. Św. Saturnina, Męczennika
30  śr Św. Andrzeja, Apostoła, 2 kl., wsp. feria Adwentu P.P. W archid. warmińskiej: Św. Andrzeja, Apostoła, Głównego Patrona diec. – 1 kl.

* Data z szarym tłem oznacza, że tego dnia będzie odprawiana Msza św. w Gdyni. 

102016_2