Październik A.D. 2016

BIULETYN INFORMACYJNY

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X
Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
październik
A.D. 2016

102006_1

Październik miesiącem naszej Matki

Drodzy Wierni! Wiemy dobrze, że miesiąc październik jest w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Papieże wielokrotnie pisali encykliki, listy pasterskie o różańcu świętym, aby pobudzić naszą gorliwość w tej praktyce oddawania czci Niepokalanej; w tej praktyce, która w naszym życiu chrześcijańskim powinna mieć wyjątkowe miejsce. Aby ułatwić uczestnictwo w wielkim święcie MB Różańcowej (7 X) Kościół święty –  dobra nasza Matka, pozwala zewnętrznie to święto obchodzić w pierwszą niedzielę października. Tak również i my pierwszą niedzielę października (2 X) poświęcimy zewnętrznej uroczystości MB Różańcowej. Teksty niedzielnej Mszy św. będą właściwe dla tej uroczystości.

W październikowym kalendarzu liturgicznym mamy też inne święto  maryjne, mniej może znane ogółowi wiernych. Chodzi o uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny (11 X). Na płaszczyźnie teologicznej dotyczy ono prawdy o Bożym Macierzyństwie Niepokalanej. W prawdę tę od czasów apostolskich wierzył cały Kościół, ale została ona zaatakowana przez herezję Ariusza. Kościół, broniąc wiary, sformułował na soborze w Efezie (431 r.) stosowną formułę dogmatyczną. W ten sposób ogłoszono pierwszy maryjny dogmat. Stanowisko ojców soborowych podzielał lud, którego przesadną gorliwość w tej sprawie trzeba czasem było hamować. Uczestnicy soboru musieli chronić zwolenników Ariusza przed samosądami. Ludzie bowiem chcieli czasami sami, nie czekając na orzeczenie soboru, karać winnych!

Definicja soboru efeskiego pięknie wyraża prawdę o tym, że Chrystus jest zarówno  Bogiem, jak i człowiekiem. Jest jednak tylko jedną osobą wcielonego w człowieczeństwo Boga. Maryja więc rodząc osobę Chrystusa, która jest połączona z Bóstwem, stała się z tego powodu Bożą Rodzicielką (Theotokos)! Oczywiście nie tym w sensie, jakoby dała Ona początek Bóstwu naszego Pana, ale w tym sensie, że dała początek człowieczeństwu Chrystusa Pana, połączonemu w Jego jednej osobie z Bóstwem.

Na cześć Maryi Bożej Rodzicielki wybudowano w Rzymie jedną z najwspanialszych bazylik Wiecznego Miasta – bazylikę Matki Bożej Śnieżnej, zwanej też bazyliką Matki Bożej Większej. Pius XI w 1900. rocznicę ogłoszenia dogmatu efeskiego wprowadził do kalendarza liturgicznego święto Bożego Macierzyństwa. Obchodzimy je pod datą 11 października. Dogmat efeski leży u podstaw całej mariologii, broni fundamentalnego przywileju Niepokalanej. Wszystkie inne przywileje zostały Jej udzielone właśnie z tego powodu, że miała Ona zostać Matką Zbawiciela, Matką Boga.

Maryja jest jednak nie tylko Matką naszego Pana Jezusa Chrystusa, lecz również naszą Matką. Skąd to wiemy, dlaczego możemy tak twierdzić? Przecież Niepokalana nie urodziła nas. Ano stąd, że sam Zbawiciel tuż przed swą śmiercią na krzyżu, oddał nas pod Jej opiekę, więcej nawet, uczynił nas Jej dziećmi. Święty Jan bowiem reprezentował nas wszystkich, reprezentował wszystkich wiernych, kiedy to Jezus Chrystus rzekł do Maryi: „oto syn Twój”. Staliśmy się zatem dziećmi Maryi. Można powiedzieć, że Maryja zrodziła nas duchowo na Kalwarii.

Stosunek dziecka do matki, nie może być rozważany tylko od strony opieki matki nad dzieckiem, lecz należy pamiętać, o tym że jest to obustronna relacja. I tak jest, a przynajmniej powinno być, również z naszym dziecięctwem u zawsze Dziewicy Maryi. Również do nas rzekł Chrystus: „oto Matka twoja”. Dlatego mamy synowskie względem Niej obowiązki. Tak jak św. Jan musimy przyjmować Ją do siebie, czyli musimy starać się upodabniać do Niej. Jak  małe dzieci, winniśmy uczyć się wszystkiego od Niej i naśladować Ją.

Drodzy Wierni! Starajmy się być dobrymi dziećmi dla naszej duchowej Matki. Jak dobry syn, dobra córka pamiętają często o swej matce, tak i my czyńmy. Odmawiajmy chętnie w miesiącu październiku różaniec, pogłębiajmy coraz to bardziej naszą więź dziecięcą z Maryją.

 

Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

102016_2

102016_3

AKTUALNOŚCI

Nabożeństwo październikowe

W miesiącu październiku, po każdej Mszy św. w tygodniu, będzie odprawiane się nabożeństwo październikowe; wspólny różaniec przed Najśw. Sakramentem.

*  *  *

Spotkanie z Bogiem przy ołtarzu i z przyjaciółmi przy stole


W Gdyni odbędzie się spotkanie wiernych. Na to spotkanie chciałbym serdecznie zaprosić́ wszystkich wiernych z naszych trzech kaplic. Proszę, przyjeździe, jeżeli tylko możecie! Głównym celem tego spotkania jest lepsze poznanie się i pogłębienie wzajemnych więzi. Wasz nowy „proboszcz” chciałby lepiej poznać́ Was i sam chciałby lepiej być przez Was poznany. Zależy mi także byście Wy sami lepiej się poznali. Jednoczy nas wspólna wiara i wierność katolickiej Tradycji. Warto tę więź umocnić i pogłębić, tym bardziej, że na co dzień mamy tak mało okazji, by ze sobą się spotkać i swobodnie porozmawiać. Spotkanie odbędzie się w sobotę 15. października. Zostanie poprzedzone Mszą św. i nabożeństwem październikowym:

15:00                     Msza święta
ok 15:50                  wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa różańcowa, błogosławieństwo
ok 16:30                  wspólna kolacja w sali pod kościołem
*  Osoby chętne do pomocy w przygotowaniu spotkania, mogę wpisać się na listę, z zadaniami do wykonania.

*  *  *

Uroczystość Chrystusa Króla

W uroczystość Chrystusa Króla (30 X) za wspólne odmówienie Aktu poświęcenia Sercu Jezusowemu (podanego przez Piusa XI) można uzyskać odpust zupełny. Z tego powodu, od razu po Mszy św., przed Najśw. Sakramentu zostanie odmówiony wspólnie ów akt.

102016_4

KALENDARZ LITURGICZNY

NA PAŹDZIERNIK A.D. 2016

1   so* Bł. Jana z Dukli, Wyznawcy, 3 kl., wsp. Św. Remigiusza, Biskupa i Wyznawcy, Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.,
2   nd 20. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl., zewnętrzna uroczystość Matki Bożej Różańcowej 
3   po Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy, 3 kl., (P.P. W diec. pelplińskiej: Śś. Tyrsa, Palmacjusza i Towarzyszy, Męczenników, 3 kl.)
4   wt Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy, 3 kl.
5   śr dzień ferialny, 4 kl., wsp. Św. Placyda i Towarzyszy, Męczenników
6   cz Św. Brunona, Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie.
7   pt N. M. Panny Różańcowej, 2 kl., wsp. Św. Marka I, Papieża i Wyznawcy, Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa,
8   so Św. Brygidy, Wdowy, 3 kl., wsp. Śś. Sergiusza, Bachusa, Marcelego i Apuliusza, Męczenników
9   nd 21. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
10  po Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie 1621 r., 3 kl., wsp. Św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy
11  wt Macierzyństwa N. M. Panny, 2 kl.
12  śr dzień ferialny, 4 kl.
13  cz Św. Edwarda, Króla i Wyznawcy, 3 kl.
14  pt Św. Kaliksta, Papieża i Męczennika, 3 kl.
15  so Św. Teresy z Avila, Dziewicy, 3 kl.
16  nd 22. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
17  po Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy, 3 kl.
18  wt Św. Łukasza, Ewangelisty, 2 kl.
19  śr Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy, 3 kl.
20  cz Św. Jana Kantego, Wyznawcy, 3 kl.
21  pt dzień ferialny, 4 kl., wsp. Śś. Urszuli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic, 3 kl.
22  so Wspomnienie N. M. Panny w sobotę, 4 kl.
23  nd 23. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. (Światowy Dzień Misyjny)
24  po Św. Rafała Archanioła, 3 kl.
25  wt dzień ferialny, 4 kl., wsp. Śś. Chryzanta i Darii, Męczenników
26  śr dzień ferialny, 4 kl., wsp. Św. Ewarysta, Papieża i Męczennika
27  cz dzień ferialny, 4 kl.
28  pt Śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów, 2 kl.
29  so Wspomnienie N. M. Panny w sobotę, 4 kl.
30  nd Święto Chrystusa Króla, 1 kl.
31  po dzień ferialny, 4 kl.

 

* Data z szarym tłem oznacza, że tego dnia będzie odprawiana Msza św. w Gdyni. 

 102016_3

 102016_5

 102016_3

 

Porządek  Mszy św.

Gdynia:

piątek*:
Msza św.                         18.00
Różaniec                    ok. 18.40
W pierwszy piątek po Mszy Godzina św.

sobota:
Msza św.                         18.00
Różaniec                    ok. 18.40
W pierwszą sobotę Msza śpiewana a po niej adoracja do 21.00

niedziela:
Różaniec                           9.00
Godzinki                           9.30
możliwość spowiedzi 9.00 – 9.50
Msza św.                         10.00
Po Mszy św. katecheza

 

Olsztyn:

niedziela:
Różaniec                           17.30
możliwość spowiedzi   17.20 – 17.50
Msza św.                           18.00
Po Mszy św. katecheza

poniedziałek*:
Msza św.                            8.00

* Zwykle będzie odprawiana Msza św. w każdy piątek (w Gdyni) i poniedziałek (w Olsztynie). W wyjątkowych jednak wypadkach może zostać w te dni odwołana. Dlatego proszę za każdym razem upewniać się czy w dany piątek i dany poniedziałek kapłan ją na pewno odprawi.