Ulotka Bractwa Św. Piusa X

Zgromadzenie Św. Kościoła Rzymsko-Katolickiego

BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X

Trwajmy w Tradycji Katolickiej

Czym jest Tradycja katolicka?

Tradycja katolicka to odwieczne prawdy wiary i moralności, objawione przez Pana Jezusa Chrystusa i przekazywane nam przez nieomylne nauczanie Kościoła Katolickiego.

Czy Kościół zmieniał głoszone prawdy na przestrzeni wieków?

Objawiona prawda jest niezmienna, gdyż sam Bóg jest niezmienny. Obowiązkiem Kościoła jest przechowanie tej prawdy w stanie nienaruszonym i nauczanie jej. Nikt nie ma władzy zmiany doktryny, a takim próbom jesteśmy w sumieniu zobowiązani zdecydowanie się opierać zgodnie ze słowami św. Pawła: „Jeśliby wam kto opowiadał Ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty” (Gal 1, 9). Papieże i Sobory faktycznie nigdy tej doktryny nie zmieniali, tylko pogłębiali ją dla właściwego jej rozumienia.

Co stało się na Soborze Watykańskim II (1962-1965)?

Podczas trwania SWII ujawniła się mała, ale dobrze zorganizowana grupa biskupów, która, współdziałając z doradcami protestanckimi, uruchomiła proces destrukcji wewnątrz Kościoła: otwarcie się dla błędów innych religii kosztem misji, zmiany teologii w kierunku protestantyzmu, zniszczenie całego skarbu tradycji liturgicznej i dyscypliny w Kościele. Praktycznie odrzucono dogmat „Poza Kościołem nie ma zbawienia”, powszechnie zaczęto podważać wiarę w możliwość wiecznego potępienia duszy w piekle. Niedługo potem Papież Paweł VI wypowiedział słynne zdanie: „Swąd szatana przeniknął do wnętrza Kościoła”.

Przez pierwsze 10 lat po soborze ponad 40000 kapłanów porzuciło swoje kapłaństwo, klerem wstrząsają rozgłaszane w ostatnim czasie skandale moralne oto owoce „odnowy” posoborowej, a zwłaszcza desakralizacji Mszy św.

Dlaczego Msza św. jest taka ważna?

Msza święta jest centrum życia Kościoła, jest ofiarą przebłagalną samego Chrystusa za nasze grzechy. Jest również uwielbieniem i dziękczynieniem Bogu, ale nie jest „ucztą” ani rozrywką. Po SWII rozpoczął się proces upodobniania Mszy św. do spotkań protestanckich. Najbardziej widoczne jest to poprzez odwrócenie kapłana od ołtarza do ludzi: w nowej Mszy najważniejszy jest człowiek, we Mszy świętej tradycyjnej, Bóg. Kto choć raz uczestniczył we Mszy św. Wszechczasów natychmiast dostrzega tę różnicę. Wprowadzenie świętokradczej komunii na rękę powszechnie niszczy wiarę katolików w dogmat o realnej a nie symbolicznej obecności Chrystusa w Eucharystii.

7 lipca 2007 r. Ojciec Św. Benedykt XVI ogłosił motu proprio Summorum Pontificum, w którym potwierdza, że wszyscy kapłani mają prawo odprawiać Mszę św. według tradycyjnego obrządku.

Czy w Polsce katolicyzm jest wciąż bardziej tradycyjny niż na zachodzie?

Tak, w Polsce jeszcze zachowano więcej starych form zewnętrznych. Ale kapłani w Niemczech czy we Francji ostrzegają: „Nie cieszcie się, trzydzieści lat temu u nas było podobnie; najpierw zmiana teologii, potem obrządków a w konsekwencji całego życia Kościelnego”. W polskich seminariach już naucza się teologii modernistycznej, powszechnie jest głoszony fałszywy ekumenizm, już została wprowadzona komunia na rękę, w wielu parafiach działa neokatechumenat.

Czym jest Bractwo Kapłańskie św. Piusa X?

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X jest instytutem życia apostolskiego, założonym przez arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a. 1.11.1970 r. zostało oficjalnie uznane przez władze Kościelne, jest więc dziełem Kościoła.

Celem Bractwa jest „kapłaństwo i wszystko, co się do niego odnosi” (Statuty II, 1). Jednym z głównych środków jest zakładanie seminariów dla zapewnienia autentycznej formacji kapłańskiej. Przyszli kapłani spędzają 6 lat w seminarium, gdzie w skupieniu oddają się modlitwie i nauce.

Członkami Bractwa są nie tylko seminarzyści i księża, ale również bracia, siostry i oblatki. Istnieje również (też w Polsce) Trzeci Zakon dla osób świeckich. Z Bractwem współpracują zgromadzenia monastyczne, zarówno męskie (benedyktyni, kapucyni, dominikanie), jak i żeńskie (karmelitanki, dominikanki, franciszkanki), zachowujące tradycyjne reguły swoich zakonów. Bractwo pomaga kapłanom diecezjalnym, dotkniętym kryzysem w Kościele i chcącym odprawiać Mszę Wszechczasów.

W 2009 r. Bractwo prowadziło 6 seminariów (195 seminarzystów), 2 szkoły wyższe i 88 innych szkół. W Bractwie jest 511 kapłanów, 117 braci i 164 siostry pracujące w 159 przeoratach. Tradycyjna Msza św. jest regularnie odprawiana w 725 Kościołach i kaplicach, znajdujących się w 63 krajach świata.

Jak odrzucenie posoborowych zmian przez Bractwo wpływa na relacje z Papieżem?

Abp M. Lefebvre próbował aktywnie przeciwstawić się destrukcji Kościoła, błędom wolności religijnej, ekumenizmu i kolegializmu. Za wierność Tradycji katolickiej spadły na członków Bractwa oraz na wiernych różne niesprawiedliwe, krzywdzące szykany.

Bractwo spełnia wszystkie warunki prawa kanonicznego łączności z Kościołem: 1) zachowuje jedność wiary, 2) jedność sakramentów, 3) uznaje zwierzchność Papieża. Nawet nieprzyjaciele Bractwa nie zaprzeczają ważności i godności sakramentów, udzielanych przez kapłanów Bractwa.

Tradycyjni katolicy żywią wdzięczność za kroki podejmowane przez Ojca Św. Benedykta XVI wobec Bractwa (odwołanie w dniu 21.01.2009 r. nieuzasadnionej ekskomuniki biskupów Bractwa) oraz nie ustają w modlitwie za Papieża, szczególnie wobec haniebnych ataków na jego osobę ze strony środowisk lewicowych. Ufają, że plon 17 milionów różańców, efekt krucjaty różańcowej wiernych Tradycji, w maju 2010 r. złożony na ręce następcy św. Piotra, da mu siły do przywrócenia wszystkich praw Tradycji w Kościele.

Św. Pius X, patron Bractwa (1835-1914)

Józef Melchior Sarto w r. 1884 został wyświęcony na biskupa Mantui; później otrzymał biret kardynalski i został patriarchą Wenecji. W 1903 r. wybrany na papieża obrał imię Pius („pobożny”) i motto Omnia instaurare in Christo („Odnowić wszystko w Chrystusie”). Pius X walczył zawzięcie z modernizmem, jednym z największych błędów, jakie w najnowszych czasach zagrażają Kościołowi. W 1954 r. został kanonizowany przez Ojca Św. Piusa XII.

Założyciel Bractwa, abp Marcel Lefebvre (1905-1991)

Marcel Lefebvre pochodził z rodziny żarliwych katolików, obficie obdarzonej łaską powołań. Jego brat i siostra również wybrali tę drogę. Wyświęcony na kapłana w r. 1929, wstąpił do Zgromadzenia Ojców Ducha Św. i został wysłany jako misjonarz do Gabonu.

Autorytet i żarliwość apostolska sprawiły, że w roku 1948 został Delegatem Apostolskim, czyli osobistym przedstawicielem papieża na całą francuskojęzyczną Afrykę, a w 1955 r. papież mianował go pierwszym arcybiskupem Dakaru (Senegal). W 1962 r. został wybrany Przełożonym Generalnym Ojców Ducha Św. W trakcie Soboru Watykańskiego II abp Lefebvre był jednym z liderów Międzynarodowej Grupy Ojców, która starała się bronić tradycyjnej teologii katolickiej. W r. 1970 założył Bractwo i pierwsze seminarium w Ecône (Szwajcaria). 30.06.1988 r. abp Lefebvre wraz z biskupem A. de Castro Mayer konsekrował 4 biskupów Bractwa. Doświadczenia następnych lat potwierdziły, że była to jedyna możliwość przetrwania św. Tradycji Kościoła.

Działalność Bractwa w Polsce

Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu

05-420 Józefów, ul. Piotra Skargi 13 (koło Warszawy), tel. 22-4655404, 698-963300, www.akwinata.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

Przy przeoracie warszawskim. Tel. 22-6159611, www.szkolaswietejrodziny.pl.

W Kościołach warszawskim i gdyńskim są prowadzone nauki katechizmu dla dorosłych i dzieci, w przeoracie warszawskim można zamówić korespondencyjny kurs katechizmu dla dzieci: katechizacja@piusx.org.pl. Każdego lata organizuje się obozy wakacyjne dla dziewcząt i chłopców.

Wydawnictwo „Te Deum” i Księgarnia wysyłkowa

To największy wybór książek katolickich w Polsce! Siedziba w przeoracie warszawskim, katalog na stronie www.tedeum.pl.

Miesięcznik Tradycji katolickiej „Zawsze Wierni”, z dodatkami „Rodzina Katolicka” i „Niepokalana Zwycięży!”

Zawiera liczne artykuły z zakresu apologetyki, liturgiki, historii, wiele miejsca poświęca aktualnym wydarzeniom w życiu Kościoła. Miesięcznik można nabyć w salonach EMPiKu i RUCHu. Redakcja znajduje się w przeoracie warszawskim, p. el. zawszewierni@piusx.org.pl.

W domu rekolekcyjnym w Bajerzu i w przeoracie warszawskim są regularnie prowadzone rekolekcje ignacjańskie według „Ćwiczeń duchowych” założyciela Zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli. Są też prowadzone rekolekcje mariańskie, montfortańskie, adwentowe i wielkopostne.

W całej Polsce działa Rycerstwo Niepokalanej (MI) Tradycyjnej obserwancji, Biuletyn „Niepokalana Zwycięży!”. Żeńska grupa młodzieżowa Krucjata Niepokalanej: http://krucjataniepokalanej.pl.

Corocznie w sierpniu z przeoratu warszawskiego wyrusza Międzynarodowa piesza pielgrzymka Tradycji katolickiej na Jasną Górę.

Kaplice Bractwa w Polsce

CHORZÓW: Kaplica pw. św. Maksymiliana

ul. Katowicka 107 (Rynek)

Msza św.: w niedzielę o godz. 12.30, w I piątek o 18.00, w I sobotę o 8.30

KRAKÓW: Kaplica pw. NMP Pośredniczki Wszystkich Łask

ul. Kątowa 11

Msza św.: w niedzielę o godz. 8.30, w sobotę o 18.00.

LUBATOWA: Oratorium pw. Chrystusa Króla

38-440 Iwonicz-Zdrój, Lubatowa 65 (k. Krosna)

Msza św.: w I czwartek o godz. 19.00, w I piątek o 7.00.

LUBLIN: Kaplica pw. św. Stanisława Kostki

al. Kraśnicka 46

Msza św.: w niedzielę o godz. 16.30, w I piątek o 18.00, w I sobotę o 8.00.

ŁÓDŹ: Kaplica pw. Św. Piusa V

ul. Wschodnia 74 (wejście przez bramę)

Msza św.: w niedzielę o godz. 15.00.

SZCZECIN: Kaplica pw. Św. Wojciecha

ul. Monte Cassino 30, http://szczecin.piusx.org.pl

Msza św.: w niedzielę o godz. 10.00, w I piątek o 18.00, w sobotę o 8.30.

TORUŃ: Kaplica pw. św. Jana Marii Vianneya

ul. Józefa Bema 3/5 (skrzyżowanie ul. Bema, Podgórnej i Szosy Chełmińskiej)

Msza św.: w niedzielę o godz. 10.00, w środę i w I piątek o 18.00.

TUCHÓW: Kaplica pw. Najśw. Serca P. Jezusa

ul. Rynek 6

Msza św.: w niedzielę o godz. 8.30, w I piątek o 19.00, w sobotę o 19.00.

Domy Bractwa w Polsce

WARSZAWA: Przeorat Św. Piusa X i Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa Radość, tel.22-6152860, info@piusx.org.pl, www.piusx.org.pl

Msza św.: w niedzielę o godz. 8.30 i 10.00, w tygodniu o 7.15 i 18.00, I piątek i I sobota o 19.00.

GDYNIA: Przeorat i Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP

ul. Wiczlińska 11, 81-578 Gdynia (przystanek „Dąbrowa Tesco”), tel. 58-6297509, 889-501363, gdynia@piusx.org.pl, http://gdynia.piusx.org.pl

Msza św.: w niedzielę o godz. 10.00, w tygodniu o 18.00.

BAJERZE: Dom Rekolekcyjny pw. bł. Zefiryna i Kaplica pw. Chrystusa Króla

86-253 Kijewo Król., Bajerze 36 (k. Torunia), tel. 56-6867271, 608-232673, kswesolek@gmail.com

Msza św.: w niedzielę o godz. 8.00, w tygodniu o 8.00.

ZACZERNIE: Kaplica pw. św. Andrzeja Boboli

36-062 Zaczernie 1037 (k. Rzeszowa), tel. 17-7722205

Msza św.: w niedzielę o godz. 12.30, w I sobotę o 10.00.