Ulotka Bractwa na Jarmarku Dominikańskim 2010

Wierni Prawdzie Katolickiej – Prawdzie Jedynej

BRACTWO KAPŁAŃSKIE św. PIUSA X

Trwajmy w Tradycji Katolickiej

– Czym jest Tradycja katolicka?

Tradycja katolicka to odwieczne i niezmienne nauczanie prawd wiary i moralności. Logicznie i wprost wypływające z nauki Pana Jezusa, a później apostołów.

– Czy Kościół zmieniał głoszone prawdy na przestrzeni wieków?

Do Soboru Watykańskiego II nigdy. Po prostu nie ma takiej możliwości. Jest to pełna i jedyna Prawda objawiona Kościołowi przez samego Boga. Jest ona ciągle zgłębiana, ale od wieków niezmienna.

– Co stało się na Soborze Watykańskim II?

Podczas trwania SWII ujawniła się mała, ale świetnie zorganizowana grupa uczestników, która współdziałając z tzw. doradcami z kręgów protestanckich przy bezsilności Papieży i kardynałów uruchomiła proces destrukcji wewnątrz Kościoła: otwarcie się dla błędów innych religii kosztem misji, zmiany teologii w kierunku protestantyzmu, zniszczenie całego skarbu tradycji liturgicznej i dyscypliny w Kościele. Otwarcie odrzucono dogmat „Poza Kościołem niema zbawienia”, powszechnie zniszczona wiara w piekło, szatana i możliwość wiecznego zgubienia duszy. Niedługo potem Papież Paweł VI wypowiedział słynne i przerażające zdanie: „Swąd szatana przeniknął do wnętrza Kościoła”. Przez pierwsze 10 lat po soborze ponad 40000 kapłanów porzuciło swoje kapłaństwo. W ostatnim czasie rozgłoszone skandale moralne kleru – oto owoce „odnowy” posoborowej.

– Jak obronić swoją duszę?

Należy w tradycyjnej katolickiej nauce wiary i moralności pogłębiać duchowość korzystając z wzorów wielkich świętych, oddawać się w opiekę Matce Boskiej, a przede wszystkim uczestniczyć we Mszy świętej tradycyjnej.

– Dlaczego Msza św. jest taka ważna?

Msza święta jest centrum życia Kościoła, jest ofiarą przebłagalną samego Chrystusa za nasze grzechy. Oczywiście również uwielbieniem i dziękczynieniem Bogu, lecz w każdym razie nie „ucztą” i rozrywką. W Komunii św. realnie, a nie symbolicznie obecne Ciało, Krew, Dusza i Bóstwo Chrystusa. Po Soborze Watykańskim II rozpoczął się proces upodobniania Mszy świętej do spotkań protestanckich. Najbardziej widoczne jest to poprzez odwrócenie kapłana.

– Czy to takie ważne w którą stronę zwrócony jest ksiądz?

Oczywiście tak. W nowej Mszy świętej najważniejszy jest człowiek, we Mszy tradycyjnej, Bóg. Za tym idzie wielki szacunek w obcowaniu z ołtarzem, Ciałem i Krwią Chrystusa. Kto nie uczestniczył we Mszy św. wszechczasów nie może zrozumieć tej różnicy. Konsekwencją zmian posoborowych w liturgii była utrata poczucia sacrum u kapłanów, a cóż dopiero u wiernych. W niektórych krajach duży odsetek księży nie wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii.

– Ale w Polsce chyba nie jest tak źle?

Gdzieniegdzie bywa bardzo źle. Ale zazwyczaj lepiej niż na zachodzie. Chociaż kapłani związani z Tradycją katolicką w krajach Europy zachodniej mówią: „Nie cieszcie się, trzydzieści lat temu u nas było podobnie. Ten proces trwa”. Komunia na rękę już została wprowadzona.

– Czym jest Bractwo Kapłańskie św. Piusa X?

W czasie SWII arcybiskup abp Marcel Lefebvre należał do grupy biskupów, która próbowała aktywnie przeciwstawić się destrukcji Kościoła. W odpowiedzi na lawinę niszczących zmian, w roku 1970 w Szwajcarii, za zgodą władz kościelnych założył Bractwo. Za konsekwencję i wierność Tradycji katolickiej spadły później zarówno na abpa Marcela Lefebvre’a jak i na kapłanów Bractwa oraz na wiernych świeckich różne niesprawiedliwe, krzywdzące szykany. Kapłani Bractwa Św. Piusa X są spuściźnie swego Patrona wierni. Strzegą tradycyjnej, wzniosłej co do treści i przepięknej co do formy, Mszy świętej wszechczasów. Strzegą tradycyjnego nauczania Kościoła, w którym tak ważną rolę odgrywa prawda o społecznym panowaniu Chrystusa Króla. Nie ma w tradycyjnym nauczaniu Kościoła miejsca na, odrzucone wielokrotnie przed SWII przez papieży, błędy wolności religijnej, ekumenizmu i kolegializmu.

– Jak odrzucenie posoborowych zmian przez Bractwo wpływa na relacje z Papieżem?

Bractwo, zakorzenione w odwiecznej prawdzie katolickiej, spełnia wszystkie trzy warunki prawa kanonicznego łączności z Kościołem: 1) zachowuje jedność wiary, 2) jedność sakramentów i 3) uznaje zwierzchność Papieża. Tradycyjni katolicy żywią wdzięczność za kroki podejmowane przez Benedykta XVI wobec Bractwa (odwołanie nieuzasadnionej ekskomuniki biskupów Bractwa w r. 2009), nie ustają w modlitwie za Papieża, szczególnie wobec haniebnych ataków na jego osobę ze strony środowisk lewicowych. Ufają, że plon siedemnastu milionów różańców, efekt krucjaty różańcowej wiernych Tradycji, w maju b.r. złożony na ręce następcy św. Piotra, daje mu siły przywrócić wszystkie prawa Tradycji w Kościele.

Oba skarby: tradycyjna Msza święta i tradycyjne nauczanie Kościoła, są w zasięgu Państwa ręki w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Gdyni-Dąbrowie. Tak jak zachęcamy państwa do lektury książek katolickiej Tradycji, tak też zapraszamy do kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP na tradycyjną Mszę świętą i w niedziele oraz święta na tradycyjne kazania. Liturgia rzymska wolna od zniekształceń, trywializmów i jałowości oraz doktryna katolicka wolna od błędów modernizmu – oto droga, którą warto pójść z wiarą, nadzieją i miłością. Idziemy po niej i traktujemy to jako wielką, niezasłużoną łaskę. Na czele idą kapłani Tradycji. Łatwo ich rozpoznać. Oni nigdy, nawet podczas największych upałów, nie zdejmują sukni duchownej – sutanny.

Męskie koło Rycerstwa Niepokalanej przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Gdyni

 GDYNIA: Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP
 ul. Wiczlińska 11, 81-578 Gdynia (przystanek „Dąbrowa Tesco”), tel. 58-6297509, 88-501363 p. el. gdynia@piusx.org.pl, str. int. http://gdynia.piusx.org.pl

Dzień zwykły: 18.00 Msza św., potem RóżaniecNiedziela: 9.00 Godzinki i Różaniec, 10.00 Msza św. śpiewana

WARSZAWA: Przeorat pw. św. Piusa X

 Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. Garncarska 32, www.piusx.org.pl

 Księgarnia wysyłkowa: www.tedeum.pl

BAJERZE: Dom Rekolekcyjny pw. bł. Zefiryna

Kaplica pw. Chrystusa Króla

 Kijewo Król., Bajerze 36 (pałac)

TORUŃ: Kaplica pw. św. Jana Marii Vianneya

 ul. Józefa Bema 3/5

CHORZÓW: Kaplica pw. św. Maksymiliana

 ul. Katowicka 107

KRAKÓW: Kaplica pw. NMP Pośredniczki Wszystkich Łask

 ul. Kątowa 11

LUBLIN: Kaplica pw. św. Stanisława Kostki

 al. Kraśnicka 46

SZCZECIN: Kaplica pw. św. Wojciecha

 ul. Monte Casino 30

ŁÓDŹ: Kaplica pw. św. Piusa V

 ul. Obywatelska 74

TCHÓW: Kaplica pw. Najśw. Serca P. Jezusa

 ul. Rynek 6

ZACZERNIE: Kaplica pw. św. Andrzeja Boboli

 Zaczernie 1037 (k. Rzeszowa)

LUBATOWA: Oratorium pw. Chrystusa Króla

 Lubatowa 65 (k. Krosna)