Czerwiec miesiącem poświęconym Bożemu Sercu

Czerwiec to miesiąc poświęcony szczególniejszej czci Serca Jezusowego. Charakter taki nadał mu klasztor sióstr Najświętszego Serca Jezusowego des Oiseaux w Paryżu, w pierwszej połowie XIX wieku. W klasztorze des Oiseaux przełożoną była św. Zofia Barat (+1865), założycielka zgromadzenia. Tam to, w roku 1833, z inicjatywy kilku pobożnych osób, zaczęto po raz pierwszy obchodzić czerwiec jako miesiąc Serca Jezusowego. Papieże bł. Pius IX i Leon XIII, aby czerwcowi nadać charakter miesiąca Serca Jezusowego, przywiązali liczne odpusty do modlitw ku czci Najświętszego Serca odmawianych w czerwcu oraz do nabożeństw urządzanych w kościołach. Bł. Pius IX wydał owe rozporządzenia 8 maja 1873 roku, a Leon XIII – 21 lipca 1899 roku.

Przypomnijmy obietnice jakie Pan Jezus dał św. Małgorzacie Marii Alacoque dla tych, którzy będą czcili i naśladowali Jego Najświętsze Serce:

„1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.”

(na podstawie Słownika kultu Serca Jezusowego ks. Jana Hojnowskiego,
Wydawnictwo M, Kraków 2000)