Pytania i odpowiedzi

Co oznacza słowo „Madonna”?

„Madonna, wyraz włoski (madonna = moja pani) oznaczający Najświętszą Maryję Pannę. W sztuce nazywa się madonnami obrazy lub rzeźby przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Pierwsze wizerunki Madonny pochodzą z II wieku; przedstawiają Matkę Bożą z rękami rozłożonymi do modlitwy (po łac. tzw. Maria orans) lub w postaci siedzącej z Dzieciątkiem Jezus na łonie. Szczególnie częstym motywem sztuki religijnej staje się Madonna od wieku VI, zwłaszcza w sztuce bizantyńskiej.” Należy dodać, że odnoszenie określenia Madonna do jakiejkolwiek kobiety (za wyjątkiem Matki Bożej) jest bluźnierstwem! To określenie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla Matki Bożej!

Co to jest „mariologia”?

„Mariologia, dział dogmatyki zajmujący się Najświętszą Maryją Panną. Mariologia jest więc naukowym opracowaniem dogmatów odnoszących się do Matki Bożej.”

Jaka jest etymologia imienia „Maryja”?

„Maryja, imię Matki Bożej, pochodzące od hebrajskiego Miriam. Znaczenie imienia do dziś nie zostało wystarczająco wyjaśnione. Jedni uczeni wywodzą imię od dwóch hebrajskich słów mar i yam co znaczyłoby morze goryczy lub mistrzyni morza. Inni podają następujące znaczenia: gwiazda morza, wysokość, mistrz, obfita itp. Najświętsza Maryja Panna jest Matką Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa. Niepokalana, najczystsza Dziewica, z której Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej przyjęła ludzką naturę, wzięta została do nieba z duszą i ciałem. Szczególną cześć oddawaną Bogarodzicy nazywa się hyperdulią.” Warto dodać, iż w języku i tradycji polskiej nie odnosi się do Matki Bożej formy „Maria” lecz właśnie „Maryja”, by podkreślić w ten sposób wyjątkowość Niepokalanej także wobec wszystkich kobiet noszących imię „Maria”. Maryja jest jedna i jest nią Matka Boża. Marii jest wiele. Noszą to imię liczne córki Ewy.

Jaka jest historia nabożeństwa majowego?

„Majowe nabożeństwo, odprawiane przez cały miesiąc maj, ku czci Najświętszej Maryi Panny, zapoczątkowane przez jezuitów w ich kolegium rzymskim w XVIII w. W Polsce zaprowadzono je po raz pierwszy w kościele św. Krzyża w Warszawie w r. 1852. Nabożeństwo majowe polega na odmówieniu lub odśpiewaniu litanii loretańskiej i wysłuchaniu nauki lub czytanki o Matce Bożej. Po wsiach nabożeństwo to odprawiane bywa często przy figurach przydrożnych.”

Co to jest litania?

„Litania, (od grec. litaneia = błaganie, prośba) modlitwa zaczynająca się od słów Kyrie eleison, po których następują inwokacje, tzn. wezwania, tytuły, określenia godności, cnót osoby, której czci poświęcona jest dana litania; po każdej inwokacji odmawia się słowa: Zmiłuj się nad nami (w litanii do Imienia Jezus, Serca Jezusowego) lub Módl się za nami (w litanii do Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa, Wszystkich Świętych). Istnieje pięć litanii (litania do Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Jezusowego, do Najświętszej Maryi Panny, do św. Józefa i do Wszystkich Świętych) zatwierdzonych przez Kościół, które mogą być odmawiane podczas nabożeństw. Wszystkie inne litanie mają charakter modlitw prywatnych.”

Co to jest litania loretańska?

„Loretańska litania, nazwa litanii do Najświętszej Maryi Panny, którą zaczęto odmawiać w domku loretańskim, znajdującym się w bazylice włoskiego miasta Loreto. Domek ten – według podania – miał być nazaretańskim mieszkaniem Najświętszej Maryi Panny, przeniesionym cudownie z Palestyny do Europy.”

Kim są loretanki?

„Loretanki, nazwa trzech żeńskich zgromadzeń zakonnych: 1) amerykańskich sióstr zwanych też Przyjaciółkami Maryi u Stóp Krzyża (zgromadzenie powstało w r. 1812), zajmujących się wychowywaniem dziewcząt; 2) sióstr irlandzkich (zgromadzenie założone w r. 1821 w Dublinie) również wychowujących młodzież żeńską, i 3) sióstr francuskich z Bordeaux (data założenia: 1821 r.).” Dodajmy, iż w 1920 r. powstały też polskie loretanki. Założył je w Warszawie bł. ks. Ignacy Kłopotowski w celu wspierania apostolstwa kapłanów głównie przez słowo drukowane.

 

(odp. z: Małego Słownika Teologicznego ks. M. Kowalewskiego, Księgarnia Św. Wojciecha Poznań 1960)