Triduum do św. Józefa

(Z okazji święta św. Józefa, 19 marca. Według kard. Jana H. Newmana)

Dzień pierwszy
Rozważmy chwalebne tytuły św. Józefa
Był on prawdziwym, godnym małżonkiem Maryi, zastępującym w widzialny sposób niewidzialnego Małżonka Maryi, Ducha Świętego. Dziewiczy był, a dziewictwo jego było widzialnym zwierciadłem dziewictwa Maryi. Był cherubinem, mającym strzec nowego raju ziemskiego przed atakami wszelkich wrogów.
V. Błogosławione niech będzie imię Józefa.
R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się:
Boże, któryś przez zamiary niewysłowionej Opatrzności Twojej raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa, aby był małżonkiem Twej najświętszej Matki, spraw, błagamy Cię, abyśmy się stali godni mieć go jako naszego pośrednika w niebie, którego na ziemi czcimy jako naszego świętego obrońcę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień drugi
Rozważmy chwalebne tytuły św. Józefa
Przysługiwał mu tytuł ojca Syna Bożego, ponieważ był małżonkiem Maryi, zawsze Dziewicy. Był ojcem naszego Pana, ponieważ Jezus zawsze okazywał mu posłuszeństwo synowskie. Był ojcem naszego Pana, ponieważ zostały mu powierzone ojcowskie obowiązki, a on je wiernie wypełniał, gdy osłaniał Jezusa, gdy stworzył Mu dom, gdy utrzymywał Go i wychowywał, gdy troszczył się o nauczenie Go zawodu.
V. Błogosławione niech będzie imię Józefa.
R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się:
Boże, któryś przez zamiary niewysłowionej Opatrzności Twojej raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa, aby był małżonkiem Twej najświętszej Matki, spraw, błagamy Cię, abyśmy się stali godni mieć go jako naszego pośrednika w niebie, którego na ziemi czcimy jako naszego świętego obrońcę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień trzeci
Rozważmy chwalebne tytuły św. Józefa
Jest on świętym Józefem, gdyż według opinii wielu doktorów został – tak samo jak św. Jan Chrzciciel – uświęcony jeszcze przed urodzeniem. Jest on świętym Józefem, ponieważ jego obowiązki jako małżonka i obrońcy Maryi, w szczególny sposób wymagały świętości. Jest on świętym Józefem, ponieważ żaden inny święty nie żył w tak długim i tak bliskim obcowaniu ze źródłem wszelkiej świętości, Jezusem, Bogiem wcielonym, i Maryją, najświętszą z istot stworzonych.
V. Błogosławione niech będzie imię Józefa.
R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się:
Boże, któryś przez zamiary niewysłowionej Opatrzności Twojej raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa, aby był małżonkiem Twej najświętszej Matki, spraw, błagamy Cię, abyśmy się stali godni mieć go jako naszego pośrednika w niebie, którego na ziemi czcimy jako naszego świętego obrońcę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

(Z dzieła J.H. Newmana pt. Rozmyślania i modlitwy. Sen Geroncjusza, Warszawa 1985.)