Komunikaty

Msze śpiewane (Kyriale)

Drodzy wierni,
udało się przygotować dla Was stronę, na której możecie znaleźć najważniejsze melodie gregoriańskie. Dzięki temu każda osoba, która chciałaby skorygować lub udoskonalić swój śpiew, może to zrobić przez odsłuchanie danej partii muzycznej. Na dzień dzisiejszy błędy, które zauważyliśmy, głównie dotyczą Kyriale VIII "de Angelis" (spiewanie sylab zgodnie z neumami w partyturze).

Proszę kliknąć tu

Ks. Anzelm

 


 

Lista mailingowa

Wierni mogą się wpisać w listę mailingową, celem otrzymywania ewentualnych wiadomości od księdza Anzelma.

Ta lista mailingowa jest przewidziana, żeby wierni dwóch kaplic, Gdynia i Olsztyn, mogli szybko otrzymywać informacje, przede wszystkim o mszach świętych i nabożeństwach, lub też o innych sprawach dotyczących wszystkich wiernych, które ewentualnie mogą się powjawiać.

Osoby, które do tej pory się nie wpisały, mogą używać ten link. Potem proszę kliknąć na "Dieser Gruppe beitreten". (Niestety nie da się ten ekran przekonwertować na język polski), oraz podać swój email w okienku, które się pojawia.

ks. Anzelm

 


OGÓLNY KALENDARZ LITURGICZNY

KALENDARZ LITURGICZNY A.D. 2015
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTÓW


Franciszek Spirago, O chrześcijańskiej doskonałości

 

Żaden dobry budowniczy nie zostawia budowy niedokończonej; gdy zaczął raz dom budować, nie spocznie, aż go ukończy. Również i malarz nie prędzej odda portret, aż wykończy najdokładniej wszystkie rysy twarzy.

 

Franciszek Spirago, O dobrych uczynkach

 

Dobrym uczynkiem nazywamy taki czyn człowieka, który Bóg wynagradza, jako zgodny z Jego wolą, dobrowolny i spełniony ze względu na Boga.

 

Jan Kumor, Nasze święta

 

Od wieków życie Polaków toczyło się według rytmu nadawanego przez Rok Liturgiczny Kościoła. Niedziela i święta kościelne były zwornikami, wokół których w ciągu roku Polak organizował swoje codzienne życie.

 

Ks. Władysław Śpikowski, Nasz udział we Mszy świętej (3)

 

IV SPOSÓB NASZEGO UDZIAŁU WE MSZY ŚWIĘTEJ: Stańmy się świadkami krwawej Męki Chrystusowej na krzyżu!

 

Konsekracji bazyliki na Lateranie, 9.11.2014

 

Obchodzimy dzisiaj rocznicę konsekracji Bazyliki Najświętszego Zbawiciela w Rzymie, w Lateranie.

 


Z ARCHIWUM „ZAWSZE WIERNI”

 

ARCHIWUM ZAWSZE WIERNI wg NUMERÓW

 

Dawid E. Madejski, Zbrodnicza superstitio

 

Dzieje konfliktu między państwem rzymskim a chrześcijaństwem do pocz. IV wieku po Chrystusie

 

Ryszard Mozgol, Krew, która scementowała wiarę

 

Wybitny historyk Wilhelm Dilthey twierdził, że historię należy pisać ciągle na nowo, że powinny ją pisać kolejne pokolenia, by otrzymać całościowy, złożony, obraz wydarzeń z przeszłości.

 

Elżbieta Rutkowska, Abyśmy byli Jej…

 

VIII Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Tradycji Katolickiej na Jasną Górę

 

Łukasz Kobeszko, Rhytmus de vanitate mundi

 

Postać i poezja jezuity ks. Józefa Baki, mimo iż zajmuje trwałe miejsce w panteonie naszej literatury katolickiej z okresu schyłku czasów saskich, była przez długi czas niezrozumiana, zapomniana i bardzo często wyśmiewana.

 

Ks. Karol Stehlin, Zwycięstwa Różańca świętego

 

„Odmawiajcie codziennie Różaniec!” powtarzała Matka Najświętsza podczas każdego ze swoich sześciu objawień w Fatimie w 1917 roku.

 

Ks. Anzelm Ettelt, Ojciec Pio – niestrudzony łowca dusz (1)

 

Ojciec Pio został posłany przez Pana Jezusa do łowienia dusz i z Jego polecenia nawracał nawet najcięższych grzeszników.

 

Ks. Mikołaj Grou SI, O śmierci

 

Myśl o śmierci jest straszną dla tych, którzy żyją w grzechu; dlatego ją oddalają od siebie. Smutny to stan! Podobni są do człowieka, który, stojąc nad brzegiem przepaści, zamyka oczy, aby nie widzieć niebezpieczeństwa.

 

Ernest Hello, Św. Maria Alacoque

 

Kiedy człowiek chce coś zrobić, obiera sobie narzędzie najodpowiedniejsze do wykonania przedsięwziętej pracy.

 

Ks. Jan Viollet, Co to jest wychowanie? (16)

 

Dlaczego w pracy takiej jak ta, gdzie naszym podstawowym tematem jest kształtowanie sumienia i osobowości moralnej dziecka, uznaliśmy za konieczne poświęcenie miejsca kwestiom związanym z mową?

 

N. N., Katolickie matki

 

Są dziś pośród nas prawdziwi bohaterowie, anonimowi najczęściej bojownicy, od których w wielkim stopniu zależy przyszłość nasza i całego katolickiego świata.

 

N. N., Katolicki dom (1)

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, nazywana przez św. Piusa X „największą świętą naszych czasów”, napisała w jednym ze swych ostatnich listów: „Dobry Bóg dał mi ojca i matkę bardziej wartych nieba niż ziemi”.

 

Ks. Alan Delagneau FSSPX, List do młodych małżeństw

 

Jak wszyscy wiemy, małżeństwo jest kontraktem, zawieranym pomiędzy mężczyzną a kobietą, kontraktem, przez który każde z nich oddaje się drugiemu na zawsze.

 

Ryszard Mozgol, Pociechy czy intruzy?

 

Od połowy lat ’90 dane demograficzne dotyczące Polski wzbudzają poważne zaniepokojenie analityków.

 

Szymon Wilk, Uniwersalizm sztuki katolickiej

 

Czy sztuka w jakiejkolwiek swej formie może być nazwaną uniwersalną? Można przyjąć, że pewne dokonania ludzkości uznawane są przez jakąś jej część za piękno samo w sobie.

 

Ks. Anzelm Ettelt, Ojciec Pio – niestrudzony łowca dusz (2)

 

W 1909 roku stan zdrowia o. Pio uległ gwałtownemu pogorszeniu. Z pozoru niewinna wycieczka, w czasie której zakonnika złapał ulewny deszcz, spowodowała prawdopodobnie zapalenie płuc.

 

Ks. Karol Stehlin, III zakon Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X

 

Możliwość wprowadzenia III zakonu w danym kraju wymaga już dobrze ustalonej struktury apostolatu i duszpasterstwa: regularne odprawianie Mszy św. Wszechczasów, udzielanie sakramentów świętych wg tradycyjnego rytu, głoszenie rekolekcji i dni skupienia, wydawnictwa karmiące potrzeby duchowe etc.

 


ARCHIWUM STRONY GŁÓWNEJ