Uczczono 600-lecie istnienia wsi Bajerze

http://www.kijewo.pl/news/NUXI9GA63wak/Uczczono_600_lecie_istnienia_wsi_Bajerze.html

Wielu mieszkańców sołectwa Bajerze, radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości zebrało się w sobotnie popołudnie, 12 września 2009 r. aby uczcić 600-lecie istnienia wsi Bajerze.

Przy tej okazji odsłonięta została pamiątkowa tablica wykonana w ramach realizacji projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” (konkurs ten ogłosiło Starostwo Powiatowe w Chełmnie w kwietniu br.).

Uroczystego odsłonięcia dokonali wspólnie: pan poseł Janusz Dzięcioł, starosta Zdzisław Gamański, wójt gminy Mieczysław Misiaszek oraz pani sołtys Janina Smoleń.

Tekst, jaki zamieszczono na tablicy oraz wizerunek herbu opracował Pan Leszek Pachoń.

Materiały dotyczące historii wsi Bajerze udostępnił ks. Wiktor Wesołek.

W trakcie uroczystości z przedstawieniem wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Trzebczyka oraz Gimnazjum z Kijewa Królewskiego.

Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki środkom pochodzącym z Rady Sołeckiej Bajerze, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijewie Królewskim oraz z Zarządu Kółka Rolniczego.